Hírek

KK hivatalos közlemények - 2015. március 2, hétfő

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 2015

Pályázat fiatal kutatók támogatására

Az ösztöndíj célja: tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére való felkészülés elősegítése. Pályázat nyújtható be valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban.

Az ösztöndíjra pályázhat az a felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, aki:

– magyar állampolgár, PhD, illetve azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkezik a pályázat benyújtásakor, a pályázat benyújtási határidejének időpontjáig a 45. életévét még nem töltötte be, valamint kutatásait magyarországi tudományos intézményben (felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kívánja végezni, és ehhez az intézmény fogadókészségéről szóló nyilatkozattal rendelkezik.

– A pályázónak az ösztöndíj időtartama alatt valamely magyarországi kutatóhelyen legalább heti 20 órás foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal kell rendelkeznie. Ez alól kivételt jelentenek a határon túlinak tekintett magyar kutatók, viszont az ő esetükben is elengedhetetlen a projektet befogadó magyarországi kutatóhely megléte.

Kivételes esetben a pályázat benyújtható angol nyelven.

Aki korábban már egy alkalommal részesült Bolyai ösztöndíjban, abban az esetben nyújthat be pályázatot, ha a záró kutatási jelentése "kiemelkedő" vagy "jó" minősítésű volt. Aki már egynél többször kapta meg a Bolyai ösztöndíjat nem nyújthat be pályázatot.

Az ösztöndíjra nem pályázhat az, aki az MTA doktora címmel, vagy a tudomány doktora fokozattal rendelkezik, vagy MTA Lendület Fiatal Kutatói Program nyertese.

Az ösztöndíj határozott időre (1,2 vagy 3 évre) szól. 2015-ben havi bruttó összege: 124.500,- Ft.

Az ösztöndíj személyi jövedelemadó alá vont, társadalombiztosítási járulék és egészségügyi hozzájárulás köteles jövedelem.

2015-ben az állami támogatásból rendelkezésre álló összes forrás 785 millió forint, így az elnyerhető új ösztöndíjak tervezett száma: 175. Ebből a korábban már ösztöndíjban részesültek, ismétlő ösztöndíjasok tervezett száma: 35.

Rögzítési határidő: 2015. március 24. 12 óra (közép-európai idő)  

Postán küldés esetén a postabélyegzés legkésőbbi időpontja: 2015. március 27.

további információ:

http://mta.hu/cikkek/?node_id=26727

Hírarchívum