Hírek

Intézeti hírek - 2021. március 8, hétfő

PhD kurzus az Immunológiai és Biotechnológiai Intézetben

MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívunk minden kedves érdeklődőt a Pécsi Tudományegyetem KK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet szervezésében megrendezésre kerülő előadásra

 

2021. március 9-én 14:30 órától a New trends in molecular and cellular immunology - PhD course Teams csoportba,

melyet  

Dr. Kvell Krisztián (egyetemi docens, PTE, GYTK, Gyógyszerészi Biotechnológia Intézet)     tart

címe:

Exosomes in thymus ageing 

 

Az előadás a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel online előadásként kerül megrendezésre, melyhez csatlakozni az alábbi linken.

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4edfdca2d5c743b08c9d90793225b037%40thread.tacv2/1615202273101?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%229fd5b968-e93f-4c43-ba93-387160a930ee%22%7d

 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Prof. Dr. Berki Tímea

Egyetemi tanár

Intézetigazgató

PTE,KK, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet

 

 

 Diagram

Description automatically generated

Pályázat száma: EFOP-3.6.1-16-2016-00004  

 

Hírarchívum