TDK témák

A D-vitamin immunológiai szerepének vizsgálata endometriosisban

Témavezető: Dr. Polgár Beáta, egyetemi adjunktus

A karbapenem rezisztencia molekuláris mechanizmusa bélbaktériumokban és nem fermentáló Gram negatív baktériumokban (kísérletes munka)

Témavezető: Dr. Pál-Sonnevend Ágnes, egyetemi docens

A meningitisek bakteriológiai diagnosztikája

Témavezető: Dr. Kocsis Béla, egyetemi docens

A nanorészecskék antibakteriális hatásának vizsgálata (kísérletes munka)

Témavezető: Prof. Dr. Reuter Gábor, egyetemi tanár

A szepszis bakteriológiai diagnosztikája.

Témavezető: Dr. Kocsis Béla, egyetemi docens

Aneszteziológia hatása a posztoperatív infekciókra.

Témavezető: Dr. Kerényi Mónika, egyetemi docens

Antibiotikum felhasználás a háziorvosi gyakorlatban

Témavezető: Dr. Kocsis Béla, egyetemi docens

Az anya immunológiai tolerancia mechanizmusai a terhesség során és azok zavarai pathológiás terhességekben: preeclampsiás és habituálisan vetélő betegek vizsgálata.

Témavezető: Dr. Szereday László, egyetemi docens

Az élet „édes” oldala: cukorkötő lektinek szerepe egyes nőgyógyászati kórképek és bizonyos daganatok kialakulásában

Témavezető: Dr. Polgár Beáta, egyetemi adjunktus

Az endotoxinok immunológiai hatásainak vizsgálata

Témavezető: Dr. Kocsis Béla, egyetemi docens

Az esztétikus fogászatban használt adhezív ragasztók baktérium ellenes hatása

Témavezető: Dr. Tigyi Zoltán, egyetemi adjunktus

Az implantáció immunológiája: az anyai immunrendszer szabályozási mechanizmusainak vizsgálata a terhesség során.

Témavezető: Dr. Szereday László, egyetemi docens

Az MRSA molekuláris epidemiológiája (kísérletes munka)

Témavezető: Dr. Pál-Sonnevend Ágnes, egyetemi docens

Bakteriofágok gyakorlati alkalmazásának lehetőségei és korlátai.

Témavezető: dr. Schneider György, egyetemi adjunktus

Egerek és emberek: a Galectin-9 szerepe az endometriosis pathogenezisében

Témavezető: Dr. Polgár Beáta, egyetemi adjunktus

Escherichia coli hemolizinjeinek viszgálata.

Témavezető: Dr. Kerényi Mónika, egyetemi docens

Gyökérkezelő módszerek antimikróbás hatásának összehasonlítása vegyes fertőzéses ex vivo modellen.

Témavezető: Dr. Tigyi Zoltán, egyetemi adjunktus

Illóolajok antibakteriális hatásának vizsgálata (kísérletes munka)

Témavezető: dr. Schneider György, egyetemi adjunktus

Immunológiai kalandozások: endometriózisban szenvedő betegek vérmintáinak immunológiai jellemzése.

Témavezető: Dr. Polgár Beáta, egyetemi adjunktus

Intenziv osztályon alkalmazott gyógyszerek befolyása az antibiotikumok hatására.

Témavezető: Dr. Kerényi Mónika, egyetemi docens

Klinikai esetekből és járványokból kimutatott humán pathogén vírusok molekuláris epidemiológiai vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Reuter Gábor, egyetemi tanár

Különböző klinikai mintákból, egészséges egyénekből és szennyvíztelepekről származó Klebsiella pneumoniae izolátumok virulencia faktorainak fenotípus és genotípus tulajdonságainak vizsgálata és összehasonlításuk.

Témavezető: Dr. Tigyi Zoltán, egyetemi adjunktus

Molekuláris biológiai kalandozások: humán endometriosis eredetű szövetminták Galectin mRNA expressziós ujjlenyomatának vizsgálata

Témavezető: Dr. Polgár Beáta, egyetemi adjunktus

Nozokomiális kórokozók az intenzív osztályokon.

Témavezető: Dr. Kerényi Mónika, egyetemi docens

Szerzett colistin rezisztencia bélbaktériumokban (kísérletes munka)

Témavezető: Dr. Pál-Sonnevend Ágnes, egyetemi docens

Új vírusok és vírus-szerű ágensek felfedezése emberben és állatokban molekuláris és virális metagenomikai módszerekkel

Témavezető: Prof. Dr. Reuter Gábor, egyetemi tanár

Új, burok nélküli, pozitív, egyszálú RNS (+ssRNS) genomú vírusok azonosítása és jellemzése

Témavezető: Prof. Dr. Reuter Gábor, egyetemi tanár