Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Elérhetőségek

Klinikaigazgató: Prof. Dr. Decsi Tamás, egyetemi tanár
Cím: 7623 Pécs, József Attila út 7.
Telefon: 72/536-000


 
Bemutatkozó kisfilmünk
 
A PTE Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika Küldetés-nyilatkozata

 

A Pécsi Tudományegyetem (PTE, korábban Pécsi Orvostudományi Egyetem) klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikája két telephelyen (József A. u.-i telephely, Nyár u.-i telephely) működik 170 ággyal, jelenleg 11 betegellátó osztályra tagozódva. A városi és megyei területi feladatokat ellátó részlegek mellett több regionális és országos vonzáskörű osztálya is van a klinikának (perinatális intenzív centrum, intenzív-terapiás osztály, gyermeksebészeti osztály, diabetes-endokrinológiai osztály, onkohaematológiai osztály, neuropszichiátriai osztály, nefrológiai osztály és fertőző részleg). A szívsebészet kivételével gyakorlatilag a teljes pediátriai spektrumot felöleli klinikánk tevékenysége, azaz az újszülött kortól a 18 éves életkorig gondozzuk, kezeljük a betegeket. A betegellátás, a graduális és posztgraduális orvosképzés mellett a klinikán nemzetközi reputációjú kutatómunka, tudományos tevékenység is folyik.

A PTE KK Gyermekklinikájának az a célja, hogy a 21. század színvonalának megfelelő betegellátó, oktató-, kutató- és gyermek-egészségügyi központ legyen, mely folyamatosan gyarapítja ismereteit az új tudományágak területén, beleértve a betegségek diagnózisának, prognosztizálásának, gyógyításának és megelőzésének alapvetően új lehetőségeit is. Ezt a korszerű, új követelményeket támasztó szemléletmódját érvényesíti a betegellátásban és a graduális és posztgraduális képzésben egyaránt. Ennek megfelelően a hallgatóinkat arra készítjük fel, hogy olyan magas fokú szakmai tudást, igényességet és problémamegoldó készséget sajátítsanak el melyekre a szakorvosképzés és az önálló orvosi tevékenység alapjai biztonsággal építhetők. Emellett fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink rendelkezzenek a társadalom különböző területein jelentkező, változó egészségügyi igények felmérésének, megértésének és kezelésének képességével. Törekszünk olyan, az eredményes orvosi tevékenységhez nélkülözhetetlen készségek, tulajdonságok kialakítására, erősítésére is, mint a humanizmus, az empátia, a szociális érzékenység, a kollegialitás, a professzionizmus, az önállóság, a kritikus gondolkodás, az együttműködésre való hajlam és a vezetésre való alkalmasság. Fontosnak tartjuk, hogy már a medikusképzésben, majd azt követően a rezidensi idő alatt is az önálló tudományos tevékenységre való igény és képesség hangsúlyt kapjon.
 
 
A részletes szülői tájékozatatót a dokumentumtárban (szülőknek/betegeknek szóló  anyagok) találják!