Sürgősségi Orvostani Tanszék

A sürgősségi orvostan az elmúlt 20-25 év alatt a fejlett európai és tengeren túli országokban önálló diszciplinává vált a betegellátásban és az orvosképzésben egyaránt. Hazánkban miniszteri rendelet írja elő a vezető kórházak, egyetemi klinikák akkreditációjának feltételeit, melyben a progresszív ellátás fokozatainak megfelelően előírás a sürgősségi ellátó egységek működtetése.
A sürgősségi orvoslás bevezetése alapjaiban szervezte át a korszerű betegellátást, a sürgősségi betegellátó egységek egyben egy adott egészségügyi intézet meghatározó, emblematikus egységei is.
A sürgősségi orvostan az orvosképzésben önálló tantárgy és alapszakvizsgával elismert specialitás, valamint kiemelt része a rezidens curriculum törzsképzési szakaszának, ami minden klinikai szak kötelezően teljesítendő eleme.
Egyetemünkön 2004-ben került sor a Sürgősségi Orvostani Tanszéki Csoport megalapítására, s ennek feladatait viszi és fejleszti tovább a 2010-ben létrehozott új önálló Tanszék. Ezen feladatok közül (a nagy forgalmú regionális sürgősségi betegellátás mellett) kiemelendő a graduális oktatásban három nyelven megjelenő sürgősségi képzés: az I. évfolyam valamennyi karán elsősegély oktatás, az V. évfolyamon prehospitalis sürgősségi képzés, valamint a VI. évben felügyelet mellett végzett pre-, és intrahospitalis sürgősségi betegellátás; de meg kell jegyezni, hogy valamennyi klinikai tantárgyban szerepet kap a sürgősségi medicina, hisz az akut történések minden klinika szakterületen megjelennek és oktatásra kerülnek; a rezidensképzés mellett minden nemű sürgősségi továbbképzés, így a szakorvosi képzés is a Tanszék feladatai közé tartozik.
Oktatási terveink között szerepel, hogy az V. évfolyamon komplex, nagy előadásokkal szervezett, vizsgaköteles rangú tantárggyá emeljük a sürgősségi orvostant. Ennek során saját- és társintézeti előadók és oktatók segítségével kerülne oktatásra úgy elméleti mint gyakorlati szinten sürgősségi orvostan teljes spektruma.

Elérhetőségek

mb. Tanszékvezető: Dr. Kanizsai Péter László, egyetemi docens
Cím: 7624 Pécs, Ifjúság u. 13.
Telefon: +36 72 535-850 , +36 72 535-851

SBO ambulancia:
+ 36 72 535-850
32004,32005,32006 mellék

SBO titkárság:
+36 72 535-851
32001 mellék