Minőségpolitikai nyilatkozat

A PTE Klinikai Központja több évtizede látja el Pécs város és Baranya megye, valamint a régió fekvő- és járóbetegeit. Részt vállal az orvostanhallgatók és az egészségügyi dolgozók gyakorlati oktatásában. A PTE KK tudatában van annak a globális és hazai trendnek, amely az egészségügyi intézmények részéről állandó és magas színvonalú ellátási szolgáltatást és ennek biztonságos garantálását várja el. Ezen elvárás megvalósításához eszköznek tekintjük az integrált irányítási rendszer bevezetését és működtetését.

Az integrált rendszer felvállalása stratégiai döntés, ami azt jelenti, hogy a betegellátásban a korszerű tudás és szakmai hatásosság, a szolgáltatásainkban a szervezettség és hatékonyság folyamatos fejlesztésére olyan módon törekszünk, hogy környezetünk állapotának megóvását, javítását, munkatársaink és a telephelyeinken megforduló emberek egészségének és biztonságának védelmét egyaránt szem előtt tartjuk.

Céljaink elérése érdekében, a jövőbeni döntések előkészítéseiben törekszünk a munkatársi képviselet biztosítására és az ebből származó kreativitás kihasználására. Korszerű módszereket vezetünk be az érdekelt felek igényeinek és elégedettségének, valamint a Klinikai Központ belső folyamatainak monitorozására. Rendszeresen értékeljük az egész szervezet és a menedzsment tevékenységét, az üzleti és minőségi célok teljesülését. Törekszünk a szolgáltatásainkhoz és integrált minőségirányítási rendszerünkhöz szükséges feltételek, azok forrásainak tervszerű és optimális biztosítására. A PTE KK által nyújtott szolgáltatások minőségének fejlesztése érdekében különös gondot fordítunk a munkatársak megfelelő képzettségének ösztönzésére és támogatására. Jelenleg elsősorban ezzel kívánjuk a nemzetközi standardokat megközelíteni.

Az intézmény infrastruktúrájának tervszerű karbantartását, fejlesztését, beleértve az orvosi berendezéseink korszerűsítését, számbeli fejlesztését is. Működésünk során céljainak, programjainak felülvizsgálatával igyekszünk a környezetterhelést, a dolgozókat, ellátottakat és hozzátartozóikat érő káros hatásokat, kockázatokat csökkenteni.

A betegellátás hatékony támogatása, betegeink adatbiztonsága és az integrált irányítási rendszer eredményes működése érdekében folyamatos feladatnak tekintjük információ technológiánk fejlesztését.

Célunk, hogy e célkitűzések komplex megvalósulása nyilvánuljon meg érdekelt feleink kifejezett megelégedettségében.

Integrált rendszerünk kiterjed a külső előírások betartására, az alvállalkozók és a beszállítók minősítésére és rendszeres vizsgálatára, a velük való jó partneri viszony kialakítására.

Alvállalkozóinkat, beszállítóinkat ösztönözzük környezeti teljesítményük javítására, nem csak magunktól, tőlük is elvárjuk a jogi- és egyéb követelmények teljesítését, minőség- és környezetei alapelveink megismerését, a rájuk vonatkozó követelmények betartását.

A PTE KK vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy a fenti nyilatkozatunkat valamennyi munkatársunk megismerje, megértse, és ennek megfelelően lássa el feladatát, és vegyen részt a működés folyamatos fejlesztésében.

Pécs, 2014. május 6.

Dr. Decsi Tamás
egyetemi tanár, főigazgató