Hírek

KK hírek - 2017. május 23, kedd

Új vezetőséget választott az MTA Doktori Tanácsa

Dr. Kovács L. Gábor akadémikust, egyetemünk Széchenyi-díjas professzorát választotta elnökéül a testület

Döntésük alapján a Doktori Tanács új elnöke Kovács L. Gábor orvos, az MTA rendes tagja. Kovács L. Gábor a Pécsi Tudományegyetem Széchenyi-díjas professzora, a PTE Szentágothai János Kutatóközpont elnöke. Szakterülete a laboratóriumi diagnosztika, kutatómunkája a betegségek korai laboratóriumi markereivel kapcsolatos.

A Doktori Tanács társelnöke Benkő Elek régész, az MTA levelező tagja, titkára Homonnay Zoltán kémikus, az MTA doktora lett.

A Doktori Tanács feladata a Magyar Tudományos Akadémia doktora (MTA doktora) cím megszerzésére vonatkozó eljárás szakmai, ügyrendi és tudományetikai felügyelete, az eljárás egyes szakaszaiban esedékes döntések meghozatala és a cím odaítélése a cím megszerzésének feltételeit teljesítő személyek számára.

A Doktori Tanács tagjává az Akadémia hazai tagja, illetve az MTA doktora címmel vagy azzal egyenértékűnek minősített tudományos fokozattal rendelkező köztestületi tag választható. A tagokat a tudományos osztályok jelölik, osztályonként egy főt az Akadémia hazai tagjai közül, egy főt a köztestület nem akadémikus, de MTA doktora címmel rendelkező tagjai közül. A tudományos osztályok osztályonként két póttagot (egy akadémikust és egy MTA-doktort) is jelölnek. A tagokat és a póttagokat három évre választják, a tagok legfeljebb egy alkalommal választhatók újra.

A Doktori Tanács a most befejeződött ciklusban megalkotta az új tudományági nómenklatúrát.

Az újjáalakult Tanács fő feladata a Doktori Szabályzat módosításának az előző Doktori Tanács által megkezdett munkájának befejezése. A tervek szerint az új Doktori Szabályzatot a jövő évi közgyűlés tárgyalja majd.

(forrás: MTA, fotó: MTI)

Hírarchívum