Hírek

KK hírek - 2016. április 11, hétfő

Gyászhír

elhunyt Dr. Hermann Róbert

Dr Hermann Róbert orvosi tanulmányait a Semmelweis Egyetemen végezte, summa cum laude minősítéssel kapott diplomát 1990-ben. Közben egy évig az ELTE Természettudományi Karán biokémiát is hallgatott. Egyetemi évei alatt számos tanulmányi verseny első díjazottja, aktív tudományos diákkörös, demonstrátor, önálló gyakorlatvezető, rektori pályamunkáját 1. díjjal jutalmazták.  

Első munkahelye a Győri Petz Aladár Megyei Kórház Csecsemő- és Gyermekosztálya volt (1990-1992), majd a Pécsi Orvostudományi Egyetem Gyermekklinikájára került. 1993 és 1996 között PhD hallgató, fő érdeklődési és kutatási területe a gyermekkori 1-es típusú diabetes genetikája és immunológiája. 1999-ben szerzett fokozatot, értekezésének címe: HLA-DQ encoded genetic determinants of insulin-dependent diabetes mellitus in Hungarian children (témavezető: Soltész Gyula egyetemi tanár). 1994 és 1999 között külföldi tanulmányutjai során (Birmingham, London, Párizs és Cambridge) folytatta az 1-es típusú diabetes genetikájával és a béta sejt-specifikus autoimmunitással kapcsolatos kutatásait. 1997-ben a Nemzetközi Gyermekdiabetes Szövetség (ISPAD) ösztöndíjával a Turkui, Oului és Helsinki-i Egyetemeken dolgozott. 1998 és 2001 között a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János posztdoktorális ösztöndíjasa volt. 

2001 és 2003 között a Turkui Egyetem immungenetikai laboratóriumában tevékenykedett, 2004-től az egyetem gyermekendokrinológiai részlegének (egyetemi docens), 2007 és 2012 között a Finn Tudományos Akadémia munkatársa. Turkui évei alatt az általa létrehozott budapesti (Semmelweis Egyetem I. sz Gyermekklinika) Immungenomika Laboratóriumot is vezette (HUNT1DGENES Kutatási program), és az egyetem doktori iskolájának munkájába is bekapcsolódott. Kutatásait számos hazai, finn és európai pályázat elnyerése segítette. Élvonalbeli nemzetközi folyóiratoknak és tudományos szervezeteknek volt tanácsadója, szakterületének nemzetközileg elismert szakértője.

Évekig dolgozott a turkui DIPP (Diabetes Prediction and Prevention) programban. 

2015-ben, Angliában a Covance nemzetközi gyógyszervizsgáló cég munkatársaként diabetessel kapcsolatos gyógyszerkutatásokkal, többek között egy anti CD3 monoclonalis antitest klinikai vizsgálatával foglalkozott. 

Dr Hermann Róbert nevéhez alapvető és új felismerések fűződnek a gyermekkori 1-es típusú diabetes genetikai hátterének feltárásában (HLA, PTPN22 és egyéb gén polimorfizmusok), és a diabetes immunológiájának kutatásában. Legtöbbet idézett közleményében azt a nagy visszhangot kiváltott megfigyelését írta le, amely szerint a diabetesre hajlamosító HLA gén locus penetranciája az idők során jelentősen megváltozott. A nagy rizikójú HLA (II. osztály) genotípusok frekvenciája csökkent, a neutrális és protektív genotípusok gyakorisága pedig nőtt. Mindez a környezeti tényezők fokozott szerepét hangsúlyozza a diabetes incidenciájának világszerte észlelt növekedésében (hazánkban az elmúlt negyedszázadban háromszoros emelkedés volt megfigyelhető). 

Halála pótolhatatlan veszteség két fiának és hozzátartozóinak.  

Hírarchívum