Hírek

KK hírek - 2014. március 19, szerda

Tájékoztató a 2014. április 6-i országgyűlési választásokról

a magyarországi lakcímmel rendelkező, otthonától távol szavazni kívánó betegek, ellátottak számára

 
Mindazok a választópolgárok, akik a 2014. évi választás napján (2014. április 6-án) otthonuktól távol – például fekvőbeteg gyógyintézményben, vagy bentlakásos intézményben – tartózkodnak, az alábbi szabályok szerint tudnak átjelentkezni a tartózkodási helyük szerinti szavazókör névjegyzékébe, illetve tudnak mozgóurnát kérni. 
 
ÁTJELENTKEZÉSSEL TÖRTÉNŐ SZAVAZÁS 
 
Az, aki a választás napján a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik (pl. fekvőbeteg intézményben, vagy bentlakásos ellátó intézményben, vagy családja nem a saját otthonában ápolja) és szavazni kíván, annak át kell jelentkeznie az ellátó intézmény helye szerinti szavazókörbe. 
 
Az érintett az átjelentkezést a választást megelőző 2. napig kérheti a lakcíme szerinti helyi 
választási irodánál. 
 
Az átjelentkezést a Nemzeti Választási Iroda által kiadott formanyomtatványon lehet kérni postai úton, személyesen, vagy online formában. Az átjelentkezéshez a természetes személyazonosítók (név, születési hely, idő, anyja neve) mellett a személyi azonosítót (korábbi személyi szám) is meg kell adni. A kérelemnek a személyes adatokon túl tartalmaznia kell annak a településnek a megjelölését, ahol a választópolgár szavazni kíván. 
 
A helyi választási iroda a kérelem alapján a választópolgárt törli a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből, és egyidejűleg felveszi a megjelölt tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe. 
 
MOZGÓURNÁS SZAVAZÁS 
 
A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár nyújthat be. (Kényelmi ok alapján a választási iroda nem biztosítja a mozgóurnás szavazást.) 
 
Az, aki azért kér mozgóurnát, mert nem a lakcíme szerinti szavazókörben kíván szavazni, annak a  fentiek szerint át kell jelentkeznie az ellátó címe szerinti szavazóköri névjegyzékbe. Az, aki saját szavazókörében kíván mozgóurna útján szavazni, annak csak a mozgóurna iránti kérelmet kell benyújtania. 
 
Az érintett a kérelmezett szavazókör névjegyzékébe való felvételt követően kérheti a mozgóurnát az átjelentkezés helye szerinti választási irodától 
- a kórház, ellátó intézmény címe, vagy 
- a lakás helye (akkor is, ha a saját szavazókörzetében van) szerint. 
 
A mozgóurna iránti kérelemnek 
- legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel, vagy 
- a szavazás napján, legkésőbb 15 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. 
 
A mozgóurna iránti kérelemnek az érintett személyazonosító adatain és a szavazás helyszínén túl tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát is. 
 
További információ: 
Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu, telefon. 06-1-795-3310 
Választási Információs Szolgálat visz@nvi.hu 

Hírarchívum