Hírek

KK hírek - 2020. április 21, kedd

Zajlik az egészségügyi dolgozók, az önkéntesek és a végzős orvostanhallgatók képzése

A távoktatás a www.tavoktatas.aeek.hu portálon keresztül történik,  ahol már három program is elérhető  orvosoknak, önkéntes segédápolóknak ápolóknak, orvostan hallgatóknak. A távoktatási tananyagok az egészségtudományi egyetemek és oktatóinak közreműködésével készültek.   Az elméleti felkészülést távoktatás keretében tutorok segítik, a gyakorlati felkészítést pedig gyakorlatvezetők segítik. 

A mai adatok szerint több mint 13 ezer egészségügyi dolgozó regisztrált képzésre, és  nyolcezren - 1700 orvos, 6000 ápoló és 350 önkéntes - tettek sikeres záróvizsgát.

A lélegeztetett betegek ellátását tanuló orvostanhallgatók,  ápolók 25 órás elméleti távoktatásban részesülnek és 14 órás szakmai gyakorlatban  kiscsoportos formában.  A számonkérés online tesztből és szimulációs gyakorlat  formájában történik. A programban résztvevők tanúsítványt kapnak a továbbképzésben való részvételről.  A képzés során  a résztvevők megtanulják a fertőző beteg ellátásának és a védőeszközök használatának szabályait, a  betegek intenzív megfigyelését, a lélegeztetett betegek ápolását, a lélegeztetés eszközeit, működési elvüket és karbantartásukat, az intenzív terápiás feladatokat.  A jelentkezők sikeres tesztet (legalább 50%-os teljesítmény) követően kezdhetik meg gyakorlatukat a kijelölt kórházban. A gyakorlatok tömbösített formában, egységes tematika alapján szerveződnek, melyet szituációs gyakorlat zár. Külön továbbképzési program a lélegeztetett betegek ellátására orvosok számára is.

Az önkéntesként jelentkező laikusok számára segédápoló képzés is indult. Erre alapiskolai végzettséggel rendelkező 18 életévét betöltött magyar  állampolgárok jelentkezhetnek, akik vállalják az önkéntes ápolói tevékenységet. Eddig 1605 egészségügyi önkéntes jelentkezett segítő munkára, az igénybevételük folyamatos, szükség szerint alakul. Az egészségügyi intézmények közülük több mint 250 fővel kötöttek önkéntes szerződést. A képzés ideje: 24 óra elméleti felkészülés e-learning formájában, tutorok segítségével, 16 óra gyakorlat  szimuláció keretében (kiscsoportos formában) . A képzéshez kapcsolódó elméleti ismereteket minden önkéntes online formában sajátítja el, majd kitölti az e-tesztet. A jelentkezők sikeres tesztet (legalább 50%-os teljesítmény) követően felkeresik az önkéntes munkára kiválasztott egészségügyi szolgáltatót, önkéntes szerződést kötnek és átveszik a védőeszköz egység csomagjukat. Az önkéntesek, önkéntes szerződés birtokában a kezdhetik meg gyakorlatukat a kijelölt középfokú egészségügyi szakképző intézményben. A gyakorlatok tömbösített formában, egységes tematika alapján szerveződnek, melyet szituációs gyakorlat zár.  

Több mint ezer hatodéves orvostanhallgató a külön intenzív ellátáshoz szükséges képzésben részesült annak érdekében, hogy a tömeges megbetegedések esetén is minden rászoruló megfelelő kórházi ellátást kaphasson.

Az orvosi egyetemek mintegy 1000 végzős orvostanhallgatót készítettek fel arra, hogy a koronavírus-betegek megfelelő kórházi ellátását segíteni tudják.

A Debreceni Egyetem 115 hatodéves orvostanhallgatója önkéntes segítőként vesz részt a klinikai munkában a belgyógyászat, gyermekgyógyászat, sebészet, szülészet-nőgyógyászat, neurológia és a pszichiátria területén, és a sürgősségi ellátásban. A végzős egyetemisták az intenzív terápiás alapismeretek alaptanfolyam mellett a védőfelszerelések felvételével, viselésével, a koronavírusos betegek lélegeztetésével kapcsolatos szimulációs gyakorlati képzésen vehetnek részt. Az ötödéves orvostanhallgatók közül tízen az Országos Mentőszolgálat munkáját segítik, felkészítésüket ott végzik. A Pécsi Tudományegyetem eddig 74 hallgató jelentkezett önkéntes tevékenységre, ők elsősorban a betegellátó egységek napi munkájában vesznek részt.

Forrás: hirpess.hu

Hírarchívum