TDK témák

"Moral injury" a sürgősségi ellátás során

Témavezető: Dr. Merész Márton, szakorvos

„Csodaszerek” nyomában

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár

1. Belsőszervi manifesztációk a szisztémás kötőszöveti betegségekben

Témavezető: Prof. Dr. Czirják László, egyetemi tanár

10. Szisztémás vasculitisek klinikai- laboratóriumi jellemzői

Témavezető: Dr. Kumánovics Gábor, egyetemi docens

11. Korai, nem differenciált autoimmun betegségben szenvedők klinikai-laboratóriumi adatainak vizsgálata

Témavezető: Dr. Kumánovics Gábor, egyetemi docens

12. Biomarkerek jelentősége szisztémás autoimmun betegségekben

Témavezető: Dr. Varjú Cecília, egyetemi docens

13. Diabeteses kéz klinikai vizsgálata

Témavezető: Dr. Varjú Cecília, egyetemi docens

14. Polyneuropathia vizsgálata szisztémás autoimmun kórképekben

Témavezető: Dr. Varjú Cecília, egyetemi docens

15. Rehabilitációs ellátás során alkalmazott mérőmódszerek validálása

Témavezető: Dr. Varjú Cecília, egyetemi docens

16. Idiopathiás gyulladásos myopathiák diagnosztikája

Témavezető: Dr. Varjú Cecília, egyetemi docens

17. A gerincfájdalom diagnosztikai lehetőségei

Témavezető: Dr. Varjú Cecília, egyetemi docens

18. Akut fázis fehérjék szerepe szisztémás sclerosisban

Témavezető: Dr. Minier Tünde, egyetemi adjunktus

19. A Raynaud szindrómát felmérő kérdőív (Raynaud’s Condition Score) adaptálása és validálása magyar nyelven, illetve tesztelése Primaer Raynaud, Secundaer Raynaud és Szisztémás sclerosisos betegeinken

Témavezető: Dr. Minier Tünde, egyetemi adjunktus

2. Klinikai és epidemiológiai vizsgálatok szisztémás autoimmun kórképekben

Témavezető: Prof. Dr. Czirják László, egyetemi tanár

20. Ujjbegyfekélyek és egyéb fekélyek gyakorisága szisztémás sclerosisban, valamint a gyógyhajlamot befolyásoló tényezők vizsgálata (prospektív vizsgálat)

Témavezető: Dr. Minier Tünde, egyetemi adjunktus

21. Szisztémás sclerosis és myositis társulása gondozott beteganyagunkban: antitest pozitivitás és belszervi érintettségek társulása, valamint a terápiás válasz vizsgálata

Témavezető: Dr. Minier Tünde, egyetemi adjunktus

22. Arthritis psoriatica

Témavezető: Dr. Horváth Gábor, klinikai főorvos

23. Kötőszöveti betegségek mozgásszervi vonatkozásai

Témavezető: Dr. T. Kovács Katalin, egyetemi tanársegéd

24. Ritka autoantitestek vizsgálata szisztémás sclerosisban és szisztémás lupus erythematosusban

Témavezető: Dr. T. Kovács Katalin, egyetemi tanársegéd

25. Szisztémás sclerosis mozgásszervi tüneteinek ultrahangos követése

Témavezető: Dr. T. Kovács Katalin, egyetemi tanársegéd

26. Szisztémás szklerózisban szenvedő betegek esetén észlelt ízületi gyulladás fennállását és a gyulladásos aktivitás követését célzó módszerek kidolgozása

Témavezető: Dr. Tuba Éva, szakorvos

27. A klinikán CVID miatt gondozott betegek klinikai jellemzőinek vizsgálata, az immunglobulin szintek összevetése a fertőzések számával és a kapott készítménnyel

Témavezető: Dr. Tuba Éva, szakorvos

28. Szisztémás autoimmun kórképek ízületi manifesztációinak differenciál diagnosztikai vizsgálata

Témavezető: Dr. Halda-Kiss Bernadett, szakorvos

29. A betegség aktivitás megítélésének és követésének lehetséges módszerei szisztémás sclerosisban

Témavezető: Dr. Minier Tünde, egyetemi adjunktus

3. Autoantitestek specificitásának vizsgálata szisztémás sclerosisban

Témavezető: Prof. Dr. Czirják László, egyetemi tanár

3D angiográfiás áramlási és nyomásmodellezés a koronária angiográfia kiegészítésére

Témavezető: Prof. Dr. Komócsi András, egyetemi tanár

3D modellezés, 3D nyomtatás alkalmazása a sebészeti műtétek tervezésében

Témavezető: Dr. Gasz Balázs, vendégoktató

3D nyomtatási alapanyagok sterilizálhatósági vizsgálata

Témavezető: Dr. Varga Péter, vendégoktató

3D nyomtatási technológiák szerepe a felső- és alsó végtagi orthesisek illetve protézisek fejlesztésében

Témavezető: Prof. Dr. Nyitrai Miklós, egyetemi tanár

3D printing alkalmazási lehetőségei a mozgásszervi sebészetben

Témavezető: Dr. Bűcs Gábor, egyetemi tanársegéd

3D szövettenyészetek gyógyszer-tesztelési felhasználása

Témavezető: Dr. Kvell Krisztián, egyetemi docens

3D-s technológiák a szívgyógyászatban

Témavezető: Dr. Gasz Balázs, vendégoktató

4. A betegség aktivitásának megítélése, aktivitási indexek tanulmányozása és validálása systemás sclerosisban

Témavezető: Prof. Dr. Czirják László, egyetemi tanár

5. A bőrérintettségre vonatkozó kérdőív validálása systemás sclerosisban

Témavezető: Prof. Dr. Czirják László, egyetemi tanár

6. Bőr és muskulosckeltális érintettség vizsgálata systémás sclerosiban.

Témavezető: Prof. Dr. Czirják László, egyetemi tanár

7. Kronobiológiai vizsgálatok reumatológiai és szisztémás autoimmun betegségekben.

Témavezető: Prof. Dr. Czirják László, egyetemi tanár

8. Autoimmun betegségek kardiovascularis vonatkozásai

Témavezető: Dr. Kumánovics Gábor, egyetemi docens

9. Scleroderma túlélésének vizsgálati lehetőségei

Témavezető: Dr. Kumánovics Gábor, egyetemi docens

A tanulás electrophysiologiai vizsgálata szabadon mozgó implantált patkányon

Témavezető: Dr. Petykó Zoltán, egyetemi adjunktus

A táplálékkal jutalmazott magatartás electrophysiologiai vizsgálata szabadon mozgó implantált patkányon

Témavezető: Dr. Petykó Zoltán, egyetemi adjunktus

A 2-es típusú cukorbetegek háziorvosi gondozásának problémái.

Témavezető: Dr. Rinfel József, intézeti főorvos

A 3T MRI által nyújtott porcminőség-feltérképezés szerepe az operatív ortopédiában

Témavezető: Dr. Váncsodi József, klinikai orvos

A baciknak nincs is sejtvázuk. De van! Ismerjük meg őket biofizikai módszerekkel

Témavezető: Dr. Barkó Szilvia, egyetemi adjunktus

A bakteriális sejtváz és az antibiotikumok kapcsolatának vizsgálata biofizikai módszerekkel

Témavezető: Dr. Ujfalusi Zoltán, egyetemi adjunktus

A beteg adherencia javításának lehetőségei 2-es típusú diabetes mellitusos betegek körében.

Témavezető: Dr. Rinfel József, intézeti főorvos

A BFSP1 (Filensin vagy Beaded Filament structure Protein 1) tumor specifikus variánsainak vizsgálata "in vitro" és "ex vivo" humán szöveteken valamint humán szérumban

Témavezető: Dr. Tapodi Antal, egyetemi adjunktus

A BGP-15 hatása a GLUT4 transzporter kihelyeződésében WRL-68 sejteken

Témavezető: Dr. Szabó Alíz, egyetemi adjunktus

A BGP-15 hatása a temozolomide indukálta sejthalálra U251 sejteken

Témavezető: Dr. Szabó Alíz, egyetemi adjunktus

A binokuláris látás és a látásélesség fejlődésének élettana.

Témavezető: Dr. Mikó-Baráth Eszter, egyetemi adjunktus

A biológiai terápiák szerepe a májmetastasisok sebészi kezelésében

Témavezető: Dr. Papp András, egyetemi docens

A Bronchopulmonalis dysplasia klinikumának vizsgálata beteganyagunkban

Témavezető: Dr. Gyarmati Judit, egyetemi adjunktus

A Capgras szindróma

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár

A centrális corticotropin rendszer [corticotropin releasing factor (CRF) és urocortinok] kor- és tápláltsági állapot-függő függő energetikai hatásai

Témavezető: Dr. Balaskó Márta, egyetemi docens

A centrális inzulin energetikai hatásainak változásai az életkor és a tápláltsági állapot függvényében

Témavezető: Dr. Soós Szilvia, egyetemi adjunktus

A centrális projekciójú Edinger-Westphal mag stresszben és depresszióban vitt szerepének vizsgálata. Léziós kísérletek, immunhisztokémiai vizsgálatok.

Témavezető: Dr. Gaszner Balázs, egyetemi docens

A cerebralis paresis epidemiológája és aetiológiája

Témavezető: Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin, egyetemi docens

A cholecystokinin (CCK) receptorok aktivitásának energetikai hatásai: kor- és testösszetétel-függő eltérések

Témavezető: Dr. Balaskó Márta, egyetemi docens

A cirkadián biológiai óra működésében szerepet játszó molekuláris alapmechanizmusok vizsgálata

Témavezető: Dr. Nagy András Dávid, egyetemi adjunktus

A cirkadián óra szerepe a bőr egészségében: molekuláris vizsgálatok emberi biopsziás bőrmintákon

Témavezető: Dr. Nagy András Dávid, egyetemi adjunktus

A cisztás fibrózisban előforduló leggyakoribb bakteriális fertőzések antibiotikum kezelése

Témavezető: Dr. Péterfia Csaba, egyetemi tanársegéd

A citoszkeletális rendszer onkogén átalakulása és szabályozása cervix citológiai mintákban

Témavezető: Dr. Szatmári Dávid, egyetemi adjunktus

A cochlearis implantáció lehetőségei

Témavezető: Dr. Révész Péter, egyetemi adjunktus

A coeliakia (glutén-szenzitív enteropátia) kórélettani és klinikai kórélettani vonatkozásai

Témavezető: Dr. Szakács Zsolt, PhD hallgató

A coeliakia kapcsolata más autoimmun betegségekkel

Témavezető: Dr. Bajor Judit, klinikai főorvos

A coeliakia klinikai képének változása a 21. században

Témavezető: Dr. Bajor Judit, klinikai főorvos

A coeliakia szülészeti és nőgyógyászati vonatkozásai

Témavezető: Dr. Bajor Judit, klinikai főorvos

A corticotropin rendszer szerepének vizsgálata az életkor-, illetve tápláltsági állapot-függő energetikai eltérések kialakulásában

Témavezető: Dr. Balaskó Márta, egyetemi docens

A CREB transzkripciós faktor funkciójának vizsgálata

Témavezető: Dr. Pap Marianna, egyetemi docens

A családok gyógyszer és gyógyhatású készítmény vásárlási szokásainak felmérése

Témavezető: Dr. Sándor György, külső munkatárs

A családorvos munkájának sajátosságai

Témavezető: Dr. Szabó János

A császármetszés utáni méh patológiájának ultrahangdiagnosztikája

Témavezető: Dr. Mátrai Gábor, szülész-nőgyógyász szakorvos

A csecsemőtáplálás időszerű kérdései

Témavezető: Prof. Dr. Decsi Tamás, egyetemi tanár

A csontanyagcsere vizsgálata coeliakiában

Témavezető: Dr. Szakács Zsolt, PhD hallgató

A CT vizsgálati protokollok optimalizálásának hatása a pácienseket ért sugárterhelésre

Témavezető: Dr. Kékkői László, radiológus szakorvos

A D-vitamin immunológiai szerepének vizsgálata endometriosisban

Témavezető: Dr. Polgár Beáta, egyetemi adjunktus

A daganatok iránti egyéni érzékenység genetikai alapjai.

Témavezető: Prof. Dr. Kiss István, egyetemi tanár

A DBS alkalmazási lehetőségei a pszichiátriában és a neurológiában

Témavezető: Dr. Vörös Viktor, egyetemi adjunktus

A depresszió és a gyulladásos bélbetegségek kapcsolata

Témavezető: Dr. Tiringer István, egyetemi adjunktus

A depresszió és a II. típusú diabetes mellitus összefüggései

Témavezető: Dr. Tiringer István, egyetemi adjunktus

A depresszió és életminőség jelentősége és vizsgálati lehetőségei szívműtött betegek esetében

Témavezető: Dr. Tiringer István, egyetemi adjunktus

A depresszió három találat elméletének vizsgálata rágcsálóban, a PACAP génhiányos egér segítségével. Viselkedési és immunhisztokémiai vizsgálatok.

Témavezető: Dr. Gaszner Balázs, egyetemi docens

A diagnosztikai eljárások, therápiás lehetőségek és az életminőséget javító beavatkozások proktológiai kórképekben

Témavezető: Dr. Baracs József, egyetemi adjunktus

A dopamin agonista kezelés és az impulzus kontroll zavar kapcsolata Parkinson kórban

Témavezető: Prof. Dr. Kovács Norbert, egyetemi tanár

A dopamin receptorok szerepe a motivációban, megerősítésben, tanulásban és a memóriafolyamatokban.

Témavezető: Dr. Péczely László, egyetemi adjunktus

A Dravet szindróma molekuláris genetikai vizsgálata

Témavezető: Dr. Hadzsiev Kinga, egyetemi adjunktus

A drogok és a drogfogyasztók megítélése orvostanhallgatók/a társadalom körében

Témavezető: Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna, egyetemi tanár

A Dupuytren kontraktúra kémiai aponeurectomia-val elért eredmények

Témavezető: Dr. Máthé Tibor, klinikai főorvos

A fázis IV-es PARP-inhibitor Olaparib hatásának vizsgálata mesterséges epitheliális hatérrétegen

Témavezető: Dr. Radnai Balázs, egyetemi adjunktus

A fiatalok körében népszerű élvezeti cikkek vasculáris hatásának elemzése az e-tracking módszerrel

Témavezető: Dr. Battyáni István, egyetemi docens

A fizioterápia egészségügyi költségekre és mortalitásra gyakorolt jelentősége stabil koszorúér beteg hosszútávú kezelésében

Témavezető: Dr. Sándor Barbara, egyetemi tanársegéd

A fogászatban alkalmazott nyomtatási eljárások pontosságának és a felhasznált anyagok fizikai tulajdonságainak vizsgálata

Témavezető: Dr. Marada Gyula, egyetemi adjunktus

A foglalkozási betegségek háziorvosi és foglalkozás-egészségügyi vonatkozásai

Témavezető: Dr. Jóbi Anikó, külső munkatárs

A foszfoglükomutáz jelentősége a lítium hatásmechanizmusában. (kísérletes munka)

Témavezető: Prof. Dr. Miseta Attila, egyetemi tanár

A fraktalkin és a haptoglobin hatása throphoblast és endometrium sejtekben az implantációt befolyásoló gének kifejeződésére

Témavezető: Dr. Pandur Edina, egyetemi adjunktus

A fülkürt endoszkópos ballonkatéteres dilatációja

Témavezető: Prof. Dr. Gerlinger Imre, egyetemi tanár

A galanin peptid-család energetikai hatásai: változások az életkor és a tápláltsági állapot függvényében

Témavezető: Dr. Pétervári Erika, egyetemi docens

A gangliogliomák klinikopatológiai és genetikai vizsgálata

Témavezető: Dr. Kereskai László, klinikai főorvos

A Ganser szindróma

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár

A gerinc biomechanikai vizsgálata a medence paramétereinek függvényében

Témavezető: Dr. Bogyó Csaba, klinikai orvos

A gerinc és az alsó végtag anatómiai és biomechanikai paramétereinek vizsgálata 3D rekonstrukció segítségével

Témavezető: Dr. Schlégl Ádám, rezidens orvos

A GIST tumorok és a szarkómák gyógyszeres kezelése.

Témavezető: Dr. Kövér Erika, klinikai főorvos

A glomerulus filtrációs ráta (GFR) meghatározására szolgáló jelenlegi módszerek összehasonlító analízise valamint függése élettani paraméterektől

Témavezető: Dr. Hetényi Csaba, egyetemi docens

A gyermekkor idiopathiás, nem fixált laposláb-deformitás műtéti korrekció (calcaneostop) eredményességének objektív vizsgálata (RTG, pedobarográfia)

Témavezető: Prof. Dr. Vermes Csaba, egyetemi tanár

A gyermekkori elhízás és különböző kognitív funkciók összefüggésének vizsgálata.

Témavezető: Prof. Dr. Molnár Dénes, egyetemi tanár

A gyermekkori lázgörcs hatásának vizsgálata állatkísérletes in vitro szövettenyésztési módszerekkel

Témavezető: Dr. Ábrahám Hajnalka, egyetemi docens

A gyermeknőgyógyászat legmodernebb lehetőségei a fertilitás megőrzésére és helyreállítására

Témavezető: Dr. Nagy Bernadett, szülész-nőgyógyász szakorvos

A gyógyszerészképzés hazai és nemzetközi helyzetének vizsgálata és fejlesztésének lehetőségei

Témavezető: Dr. Fittler András, egyetemi docens

A gyógyszerhiányok lehetséges kockázatainak azonosítása és az ellátási problémákat jelentő rendszerek optimalizálása

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár

A gyógyszerterápia során a beteg-együttműködés követésének metodikái, lehetőségei.

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár

A hallgatói elégedettség kvantitatív és kvalitatív analízise

Témavezető: Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna, egyetemi tanár

A hálóbeépülés okozta változások a hasfalon hasfali rekonstrukciók után

Témavezető: Dr. Baracs József, egyetemi adjunktus

A helyszíni damage-control anaesthesia bevezetésének indikációi és lehetőségei

Témavezető: Dr. Rendeki Szilárd, intézeti főorvos

A hipertónia-indukálta vaszkuláris remodelling kivédésének lehetőségei (egy hallgató)

Témavezető: Dr. Halmosi Róbert, egyetemi docens

A hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) hatásának vizsgálata kardiovaszkuláris kórképekben

Témavezető: Dr. Sárszegi Zsolt, egyetemi adjunktus

A hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) végtag-iszkémiában betöltött szerepének vizsgálata (2 fő)

Témavezető: Dr. Tamás Andrea, egyetemi docens

A holttest hőmérsékletének változása dinamikusan változó környezetben

Témavezető: Dr. Tóth Dénes, egyetemi tanársegéd

A homeopátia szerepe és jelentősége a gyermekgyógyászati alapellátásban

Témavezető: Dr. Gregus Judit

A honvéd- és katasztrófa orvostani diszciplina változásai 2001. szeptember 11. óta

Témavezető: Dr. Rendeki Szilárd, intézeti főorvos

A húgycső szűkületek komplex urológiai ellátása

Témavezető: Dr. Damásdi Miklós, egyetemi adjunktus

A Humán papilloma vírus (HPV) szerepe a daganatokban. A HPV szűrése. Primér, szekunder prevenciós lehetőségek.

Témavezető: Dr. Pozsgai Éva, egyetemi adjunktus

A jóga élettana

Témavezető: Dr. Cziger-Nemes Vanda, egyetemi adjunktus

A kábítószerekre vonatkozó jogi szabályozás helyzete és alakulása hazánkban és külföldön.

Témavezető: Prof. Dr. Kiss István, egyetemi tanár

A képalkotó vizsgálatok által asszisztált regionális anesztézia szerepe a perioperatív fájdalom és fájdalomcsillapítás konceptuális modelljében

Témavezető: Dr. Almási Róbert Gyula EDPM, egyetemi adjunktus

A képalkotó vizsgálatok szerepe a különböző gyermekneurológiai kórképekben (komplex téma 4 résztéma lehetőséggel)

Témavezető: Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin, egyetemi docens

A kikume fotokonverziós eljárás alkalmazása mukozális fehérvérsejt-megoszlás vizsgálatára

Témavezető: Dr. Kellermayer Zoltán, rezidens orvos

A kognitív játékok szerepe a mentális hanyatlás korai felismerésében és kezelésében

Témavezető: Dr. Osváth Péter, egyetemi docens

A kognitív kontroll neuropszichológiai vizsgálata

Témavezető: Dr. Csathó Árpád, egyetemi docens

A konstipáció funkcionális radiológiai vizsgálata

Témavezető: Dr. Faluhelyi Nándor, egyetemi adjunktus

A konverziós zavarok neurobiológiai háttere

Témavezető: Dr. Hajnal András, egyetemi adjunktus

A korai shockfolyamat állapotértékelésének oxyológiai diagnosztikus lehetőségei a legújabb irodalmi adatok alapján

Témavezető: Prof. Dr. Ternák Gábor, egyetemi tanár

A korai terápiás válasz jelentősége krónikus myeloid leukaemiában

Témavezető: Dr. Kajtár Béla, egyetemi adjunktus

A korfüggő testösszetétel változások, az időskori sarcopenia vizsgálata Baranya megyei szociális otthon(ok)ban

Témavezető: Dr. Soós Szilvia, egyetemi adjunktus

A korfüggő testösszetétel változások, az időskori sarcopenia vizsgálata PTE ÁOK geriátriai betegeiben.

Témavezető: Dr. Soós Szilvia, egyetemi adjunktus

A korzett szerepe a gerinc deformitásainak korszerű kezelésében

Témavezető: Dr. Tunyogi Csapó Miklós, egyetemi adjunktus

A központi idegrendszer veleszületett rendellenességeinek postnatalis képalkotó diagnosztikája

Témavezető: Dr. Herbert Zsuzsanna, radiológus szakorvos

A központi idegrendszeri daganatok intraoperatív neurocitológiája

Témavezető: Dr. Vida Livia, szakorvos

A krónikus fájdalmak multimodális megközelítése és kezelési lehetőségei a fájdalom ambulancián

Témavezető: Dr. Almási Róbert Gyula EDPM, egyetemi adjunktus

A krónikus hasnyálmirigy-gyulladás patomechanizmusa

Témavezető: Dr. Hegyi Eszter, egyetemi adjunktus

A krónikus limfocitás leukémia innovációs diagnosztikája és kezelése

Témavezető: Dr. Alizadeh Hussain

A krónikus pancreatitis korai fázisának vizsgálata - transzlációs vizsgálat

Témavezető: Dr. Mikó Alexandra, rezidens orvos

A krónikus vénás elégtelenség műtéti kezelése

Témavezető: Prof. Dr. Menyhei Gábor, egyetemi tanár

A krónikus vénás elégtelenségben és lábszárfekélyben szenvedő betegek életminőségvizsgálata

Témavezető: Dr. Endrei Dóra, egyetemi docens

A különböző súlyosságú betegeket magában foglaló pécsi adatbázis elemzése

Témavezető: Prof. Dr. Büki András, egyetemi tanár

A lakosság egészségi állapotának változása a demográfiai adatok tükrében

Témavezető: Dr. Schmidt Péter

A látás vizsgálata öregedésben és neurodegeneratív kórképekben, stereopsis, vision, memory, aging, neurodegenerative diseases,

Témavezető: Dr. Cziger-Nemes Vanda, egyetemi adjunktus

A látórendszer cortico-genicularis feedback mechanizmusainak vizsgálata

Témavezető: Dr. Kóbor Péter, egyetemi adjunktus

A légúti nyák összetételének változása cisztás fibrózisban

Témavezető: Dr. Péterfia Csaba, egyetemi tanársegéd

A lelki és környezeti tényezők szerepe a daganatos betegségek kialakulásában és korlefolyásában.

Témavezető: Prof. Dr. Mangel László Csaba, egyetemi tanár

A leptin kor- és tápláltsági állapot-függő függő energetikai hatásai

Témavezető: Dr. Balaskó Márta, egyetemi docens

A lizofoszfatidsav (LPA) és receptorainak szerepe a zsírszövet hormon és citokin termelésének szabályozásában.

Témavezető: Dr. Nagyné Kiss Gyöngyi, egyetemi adjunktus

A magzati keringés prenatális vizsgálatának posztnatális sav-bázis funkciókkal való összehasonlítása

Témavezető: Dr. Rácz Sándor, egyetemi tanársegéd

A mediális entorhinális kérgi interneuronok mikrohálózati szerepe

Témavezető: Dr. Varga Csaba, egyetemi adjunktus

A mellékpajzsmirigy sebészete

Témavezető: Dr. Illényi László, egyetemi docens

A mellkas és a tüdőbetegségek festészeti reprezentációja

Témavezető: Prof. Dr. Molnár F. Tamás, egyetemi tanár

A mellkassérülés helye a tömegkatasztrófákban

Témavezető: Prof. Dr. Molnár F. Tamás, egyetemi tanár

A meningitisek bakteriológiai diagnosztikája

Témavezető: Dr. Kocsis Béla, egyetemi docens

A minor congenitalis anomáliák pszichiátriai betegségekben

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár

A modern PARP-inhibitor Talazoparib vizsgálata mesterséges epitheliális hatérrétegen

Témavezető: Dr. Radnai Balázs, egyetemi adjunktus

A monoklonális antitestek gyógyszerkölcsönhatásainak értékelése

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár

A műtéti stressz hatása a kardiálisan érintett érsebészeti műtétre kerülő betegeknél.

Témavezető: Dr. Tóth Ildikó, egyetemi adjunktus

A művészetterápia lehetőségei a pszichózis kezelésében

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár

A Mycobacterium xenopi járvány Pécsett ( szakdolgozati téma )

Témavezető: Prof. Dr. Molnár F. Tamás, egyetemi tanár

A myokardiális infarktus intervencionális ellátásának procedurális és epidemiológiai vonatkozásai

Témavezető: Prof. Dr. Komócsi András, egyetemi tanár

A nagyízületi implantátumok aszeptikus kilazulásának és revíziós rekonstrukciójának klinikuma

Témavezető: Prof. Dr. Vermes Csaba, egyetemi tanár

A Nem-coeliakaiás glutén-szenzitivitás

Témavezető: Dr. Bajor Judit, klinikai főorvos

A neoadjuváns kezelés hatásossága rectum carcinoma esetén

Témavezető: Dr. Baracs József, egyetemi adjunktus

A neuro-immun interakciók vizsgálata komplex regionális fájdalom szindróma passszív-transzfer trauma egérmodelljében

Témavezető: Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna, egyetemi tanár

A neurogén gyulladás immunmodulációra kifejtett hatása

Témavezető: Prof. Dr. Pintér Erika, egyetemi tanár

A neuropeptid Y (NPY) centrális energetikai hatásai: életkortól és tápláltsági állapottól függő eltérések

Témavezető: Dr. Pétervári Erika, egyetemi docens

A nitrogén-monoxid szerepe a szívizom-kontraktilitás szabályozásában

Témavezető: Prof. Dr. Szokodi István, egyetemi tanár

A nociceptív hőküszöb mérése éber állatokban: új megközelítés a termonocicepció vizsgálatára

Témavezető: Prof. Dr. Pethő Gábor, intézetigazgató helyettes

A nyelőcsőrák a modern klinikai módszerek fókuszában

Témavezető: Dr. Erőss Bálint, egyetemi tanársegéd

A nyílt koponyatörések kezelése

Témavezető: Dr. Kuncz Ádám, címzetes egyetemi docens

A nyirokszövet follikuláris stroma elemeinek differenciálódása transzgenikus és kiméra egérmodelleken

Témavezető: Prof. Dr. Balogh Péter, egyetemi tanár

A PACAP hallásban betöltött szerepének vizsgálata

Témavezető: Dr. Tamás Andrea, egyetemi docens

A PACAP hatásának vizsgálata bélsejteken (1 hallgató)

Témavezető: Dr. Horváth-Opper Gabriella, egyetemi docens

A PACAP jelenléte és funkciója az anyatejben

Témavezető: Dr. Tamás Andrea, egyetemi docens

A PACAP neuroprotektív hatásának vizsgálata különböző neurodegeneratív betegségeket modellező állatkísérletekben

Témavezető: Dr. Tamás Andrea, egyetemi docens

A PACAP protektív hatásának vizsgálata diabetes modellekben

Témavezető: Prof. Dr. Reglődi Dóra, egyetemi tanár

A PACAP szerepe a vazomotor működések szabályozásában

Témavezető: Dr. Solymár Margit, egyetemi adjunktus

A pajzsmirigy alulműködés hátterében álló kórállapotok

Témavezető: Prof. Dr. Mezősi Emese

A Pécsi Súlyos Koponyasérült Adatbázis 15 évének elemzése

Témavezető: Prof. Dr. Büki András, egyetemi tanár

A pécsi szegregátumokban élő roma populációk egészségi állapota

Témavezető: Dr. Marek Erika, egyetemi adjunktus

A pectus excavatum minimál invazív módszerrel végzett műtét eredményének hosszú távú vizsgálata

Témavezető: Dr. Farkas András, klinikai főorvos

A perilunáris ficamok operatív kezelésének hosszútávú eredményei.

Témavezető: Dr. Máthé Tibor, klinikai főorvos

A periodontális ligament fibroblasztok poszt-transzlációs fehérje módosulásainak vizsgálata nyomóerő hatására

Témavezető: Dr. Frank Dorottya, tartósan távol

A peripherias neuroblastos tumorok (pNT) pathogenesise és progressziója: a composite tumorok jelentősége és clinicopatholgiai vizsgálata.

Témavezető: Dr. Tornóczki Tamás, egyetemi docens

A peripherias neuroblastos tumorok (pNT) pathogenesise és progressziója: a kedvezőtlen histologiai csoportba sorolt daganatok vizsgálata

Témavezető: Dr. Tornóczki Tamás, egyetemi docens

A PET CT szerepe a sugártervezésben.

Témavezető: Dr. Boronkai Árpád, egyetemi docens

A PIBF expressziójának és funkciójának vizsgálata JEG-3 choriocarcinoma sejtvonalon

Témavezető: Prof. Dr. Szekeres Júlia, egyetemi tanár

A PKR szerepe az apoptózis szabályozásában

Témavezető: Prof. Dr. Szeberényi József, egyetemi tanár

A polifenolok lehetséges szerepe a fej-nyaki daganatok terápiájában

Témavezető: Dr. Jávor-Hocsák Enikő, egyetemi adjunktus

A polifenolok lehetséges szerepe a nem-kissejtes tüdőrák kombinált kezelésében

Témavezető: Dr. Jávor-Hocsák Enikő, egyetemi adjunktus

A postpartum thyreoiditis előfordulása Hashimoto thyreoiditises betegeinkben

Témavezető: Prof. Dr. Mezősi Emese

A preoperatív szorongásoldás hatása a perioperatív időszakban.

Témavezető: Dr. Tóth Ildikó, egyetemi adjunktus

A primer ciliumok szerepe a cuprizone által indukált kísérletes demyelinizációs modellben

Témavezető: Dr. Ács Péter, egyetemi adjunktus

A proximális femurvég anatómiai paramétereinek mérése konvencionális röntgenfelvételek és EOS 2D/3D rendszer segítségével

Témavezető: Dr. Schlégl Ádám, rezidens orvos

A pszichiátria története - paradigmák és korszakok

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár

A pszichodinamikus pszichiátria szemléletének változása a legújabb csecsemő megfigyelés-vizsgálatok tükrében

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár

A pszilocibin helye a pszichiátriai betegségek kezelésében

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár

A publikációs gyakorlat szerepe az egészségügyi vizsgálatok hatásának helyes megítélésében

Témavezető: Dr. Lohner Szimonetta, tudományos munkatárs

A pulpa hőmérséklet-változása kompozit tömés készítése esetén.

Témavezető: Dr. Lempel Edina, egyetemi adjunktus

A reaktív oxigén gyökök szerepe a szívizom-kontraktilitás szabályozásában

Témavezető: Prof. Dr. Szokodi István, egyetemi tanár

A repetitív transzkraniális mágneses stimuláció szerepe a neurológiai kórképek kezelésében

Témavezető: Prof. Dr. Kovács Norbert, egyetemi tanár

A sacroiliacalis ízület mobilitásának vizsgálata egészséges és derékfájdalommal rendelkező populációban

Témavezető: Dr. Schlégl Ádám, rezidens orvos

A sclerosis multiplex állatkísérletes modelljeinek neuropathológiai vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Komoly Sámuel, egyetemi tanár

A scoliosisok progressziójának meghatározása EOS 2D/3D térbeli megjelenítés segítségével

Témavezető: Dr. Tunyogi Csapó Miklós, egyetemi adjunktus

A sebészi infekciók előfordulása nyitott és laparoscopos appendectomia kapcsán

Témavezető: Dr. Baracs József, egyetemi adjunktus

A sebészi spermiumnyerési technikák eredményességének felmérése

Témavezető: Dr. Balló András, egyetemi tanársegéd

A sebgyógyulási zavar kialakulásának meghatározó tényezői sebészi beavatkozások kapcsán

Témavezető: Dr. Baracs József, egyetemi adjunktus

A sejthalál mechanizmusainak vizsgálata

Témavezető: Ifj. Prof. Dr. Gallyas Ferenc, egyetemi tanár

A sejthalált befolyásoló metabolomikai változások követése

Témavezető: Dr. Takátsy Anikó, egyetemi docens

A somatostatin 4 receptor szerepének vizsgálata indometacinnal kiváltott gyomorfekély egér modelljében

Témavezető: Dr. Gasznerné Kormos Viktória, tudományos munkatárs

A stresszreakció vizsgálata az életkor előrehaladtával patkányban.

Témavezető: Dr. Gaszner Balázs, egyetemi docens

A sürgősségi állapotok felismerése és ellátása

Témavezető: Dr. Sütő Balázs, egyetemi adjunktus

A szájsebészeti beavatkozások során csontot érő hőterhelés és következményeinek vizsgálata

Témavezető: Dr. Szalma József, egyetemi docens

A szepszis bakteriológiai diagnosztikája.

Témavezető: Dr. Kocsis Béla, egyetemi docens

A szepszis kutatásának új irányvonalai (irodalomkutatás)

Témavezető: Dr. Tóth Ildikó, egyetemi adjunktus

A szervspecifikus és szisztémás autoimmun betegségek komorbiditásai.

Témavezető: Prof. Dr. Sütő Gábor, egyetemi tanár

A szimptómás pszichózisok klinikuma

Témavezető: Dr. Kovács Attila, klinikai főorvos

A szisztémás gyulladásos reakciók, szepszis, szeptikus shock szerepe akut kórképek kialakulásában intenzív osztályon

Témavezető: Dr. Sütő Balázs, egyetemi adjunktus

A szisztémás gyulladást kísérő testhőmérsékleti változások mechanizmusainak vizsgálata

Témavezető: Dr. Garami András, egyetemi docens

A szívizom-hipertrófia molekuláris mechanizmusainak vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Szokodi István, egyetemi tanár

A szívizom-kontraktilitás peptiderg szabályozó mechanizmusainak vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Szokodi István, egyetemi tanár

A szkizofrénia korszerű terápiája - irodalmi áttekintés

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár

A szomatosztatin 4 receptor altípus szerepének vizsgálata akut légúti gyulladás egérmodelljében

Témavezető: Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna, egyetemi tanár

A szomatosztatin 4 receptor expressziója és változásai stressz-és fájdalom asszociált agyi területeken.

Témavezető: Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna, egyetemi tanár

A szomatosztatin 4 receptor expressziója és változásai stressz-és fájdalom asszociált agyi területeken.

Témavezető: Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna, egyetemi tanár

A sztereopszis vizsgálata a szenzoros maszkolás módszerével

Témavezető: Dr. Buzás Péter, egyetemi docens

A szuicid viselkedés neuro-biológiai háttere (a HPA-tengely szerepe, stb.)

Témavezető: Dr. Vörös Viktor, egyetemi adjunktus

A szuicid viselkedés transz-kulturális elemzése (lengyel – magyar összehasonlító vizsgálatok)

Témavezető: Dr. Vörös Viktor, egyetemi adjunktus

A szulfid és poliszulfid vegyületek hatásának vizsgálata fájdalom és gyulladás állatmodelljeiben

Témavezető: Dr. Pozsgai Gábor, egyetemi docens

A T-helper limfociták aktivációjának vizsgálata Hashimoto thyreoditisben és a kórképhez társuló infertilitásban

Témavezető: Prof. Dr. Berki Tímea, egyetemi tanár

A táplálkozás és a daganatok kapcsolatának állatkísérletes, illetve in vitro vizsgálata.

Témavezető: Prof. Dr. Kiss István, egyetemi tanár

A táplálkozás szerepe a lítium therapia hatékonyságában. (kísérletes munka)

Témavezető: Prof. Dr. Miseta Attila, egyetemi tanár

A térlátás párhuzamos feldolgozó mechanizmusainak neurofiziológiája állatkísérletekben

Témavezető: Dr. Buzás Péter, egyetemi docens

A térlátás párhuzamos feldolgozó mechanizmusainak neurofiziológiája emberben.

Témavezető: Dr. Jandó Gábor, egyetemi docens

A térlátás vizsgálata fMRI és EEG módszerekkel.

Témavezető: Dr. Jandó Gábor, egyetemi docens

A testösszetétel meghatározásának új eszközei: bioelektromos impedancia, ultrahangos bőrredő mérés

Témavezető: Prof. Dr. Molnár Dénes, egyetemi tanár

A testsúlycsökkentés hatása az alvási apnoe syndoma kardiovaszkuláris szövődményeire

Témavezető: Dr. Balaskó Márta, egyetemi docens

A tímusz öregedés molekuláris mechanizmusa

Témavezető: Dr. Kvell Krisztián, egyetemi docens

A transzkraniális mágneses stimuláció alkalmazása idegsebészeti kórképekben.

Témavezető: Prof. Dr. Büki András, egyetemi tanár

A trige rendszerek fejlődése

Témavezető: Dr. Rendeki Szilárd, intézeti főorvos

A trigeminovaszkuláris rendszer aktivációjának vizsgálata rágcsálómodellekben képalkotó módszerekkel

Témavezető: Dr. Bölcskei Kata, egyetemi adjunktus

A TRPA1 és TRPV4 ioncsatornák szerepének vizsgálata különböző mechanizmusú fájdalomállapotokban génhiányos egerekkel

Témavezető: Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna, egyetemi tanár

A TRPA1 receptor szerepe vaszkuláris és gyulladásos folyamatokban

Témavezető: Prof. Dr. Pintér Erika, egyetemi tanár

A TRPA1 receptor szerepének vizsgálata a cuprizonnal kiváltott kísérletes demielinizáció modellben

Témavezető: Prof. Dr. Pintér Erika, egyetemi tanár

A túlsúly, az elhízás és a fizikai teljesítmény összefüggéseinek vizsgálata adoleszcensek körében

Témavezető: Dr. Szabados Eszter

A tüdő öregedésének molekuláris mechanizmusa

Témavezető: Prof. Dr. Pongrácz Judit Erzsébet, egyetemi tanár

A tünetek megjelenésétől a betegség diagnózisáig eltelt idő és annak klinikai jellemzői myasthenia gravisban

Témavezető: Dr. Pusch Gabriella, egyetemi adjunktus

A vállprotetika eredményei az utóbbi 15 évben

Témavezető: Dr. Kuzsner József, klinikai orvos

A vasanyagcsere változásainak vizsgálata a D-vitamin hatására humán neuroblasztóma sejtek esetében

Témavezető: Dr. Sipos Katalin, egyetemi docens

A vasanyagcserében szerepet játszó gének expressziós változásai perifériális humán makrofágokban

Témavezető: Dr. Pandur Edina, egyetemi adjunktus

A vastagbéldaganatok iránti egyéni érzékenység molekuláris epidemiológiai vizsgálata.

Témavezető: Prof. Dr. Kiss István, egyetemi tanár

A végtagok vér- és oxigén ellátását befolyásoló tényezők perifériás ütőérbetegségekben

Témavezető: Dr. Késmárky Gábor

A vékony-rost neuropathia klinikai vizsgálata

Témavezető: Dr. Pál Endre, egyetemi docens

A vénás thromboembólia klinikuma

Témavezető: Dr. Koltai Katalin, egyetemi adjunktus

A viselkedészavar differenciáldiagnosztikai kérdése gyermek- és serdülőkorban

Témavezető: Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi, klinikaigazgató-helyettes

A vizuális memória vizsgálata pszichofizikai, fMRI és EEG módszerekkel.

Témavezető: Dr. Cziger-Nemes Vanda, egyetemi adjunktus

A vulvovaginalis candidiasis korszerű diagnosztikája és kezelése

Témavezető: Dr. Stefanovits Ágnes, egyetemi tanársegéd

A zenei élmények és a katarzis pszicho-fiziológiai vizsgálata

Témavezető: Dr. Vörös Viktor, egyetemi adjunktus

ABCG2 drogtranszporter szerepe drog rezisztens tüdő adenokarcinoma sejtvonal szelekciójában

Témavezető: Dr. Járomi Luca, egyetemi adjunktus

Adattudomány az orvoslásban és az egészségügyben - Európai mellkassebészeti adatbázis és tüdőrák prevenciós adatbázis feldolgozása és értelmezése

Témavezető: Dr. Feldmann Ádám, egyetemi adjunktus

Agyfejlődési rendellenességek hátterében álló kópiaszám rendellenességek vizsgálata (genotípus-fenotípus korreláció)

Témavezető: Dr. Hadzsiev Kinga, egyetemi adjunktus

Agyi keringésváltozások MRI vizsgálata gyógyszer indukálta TIA-ban

Témavezető: Dr. Molnár Tihamér, egyetemi docens

Agyi lateralizáció vizsgálata egészségesekben és epilepsziás betegekben

Témavezető: Prof. Dr. Janszky József, egyetemi tanár

Agyi lateralizációt befolyásoló tényezők

Témavezető: Prof. Dr. Janszky József, egyetemi tanár

Agyi neuropeptidek megjelenése az életkor függvényében, patkányban. Immunhisztokémiai vizsgálatok.

Témavezető: Dr. Gaszner Balázs, egyetemi docens

Agyi receptor vizsgálatok bevezetése neurógiai kórképek differenciál diagnosztikájában

Témavezető: Prof. Dr. Zámbó Katalin, egyetemi tanár

Agyi trauma hatására kialakuló “sötét sejtek” in vivo kimutatása MR képalkotással patkányban

Témavezető: Dr. Tóth Arnold, PhD hallgató

Agylézió hatásának modellezése mesterséges neurális hálózaton

Témavezető: Dr. Karádi Kázmér, egyetemi docens

Akut hasnyálmirigy gyulladás intenzív terápiás vonatkozásai

Témavezető: Dr. Párniczky Andrea, egyetemi adjunktus

Akut koronária szindróma ellátása - STEMI, NSTEMI ellátási stratégiák

Témavezető: Prof. Dr. Horváth Iván Gábor, egyetemi tanár

Alacsony energiájú lézer hatásának vizsgálata a fogszabályozó kezelésekkor fellépő diszkomfort és fájdalomérzékekésre

Témavezető: Dr. Frank Dorottya, tartósan távol

Alacsony stádiumú heredaganatok terápiája

Témavezető: Prof. Dr. Farkas László, egyetemi tanár

Alapkutatási módszerek alkalmazása a pancreas betegségek diagnosztikájában

Témavezető: Prof. Dr. Kelemen Dezső, egyetemi tanár

Albumin hatása a kóros Tyrozin izoformákra.

Témavezető: Dr. Szélig Lívia, egyetemi adjunktus

Áldás vagy átok? Toxinok kölcsönhatása az aktinnal

Témavezető: Prof. Dr. Nyitrai Miklós, egyetemi tanár

Alsó végtagi akut iszkémiát követő iszkémia-reperfúziós károsodások vizsgálata, csökkentésének lehetőségei állatmodellen

Témavezető: Dr. Nagy Tibor, egyetemi adjunktus

Alsó végtagi reconstructiv verőérműtétek korai szövődményei

Témavezető: Dr. Hardi Péter, egyetemi adjunktus

Alsóvégtagi hosszkülönbség klinikai mérési metódusainak validitási vizsgálata EOS sztereoradiografikus képalkotás mérési eredményeihez viszonyítva

Témavezető: Dr. Kovács Dániel, klinikai orvos

Alternatív kezelési lehetőségek a BPH-ban

Témavezető: Dr. Fábos Zoltán, klinikai főorvos

Alzheimer-kór a családorvosi gyakorlatban

Témavezető: Dr. Heim Szilvia, tudományos segédmunkatárs

Amin-oxidázok szerepének vizsgálata fájdalom állatkísérletes modelljében

Témavezető: Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna, egyetemi tanár

Aminoaciduria és szérum aminosav-szintek vizsgálata tubularis funkciózavar gyanújával vizsgált betegekben és nephrosis syndromás betegekben – kísérletes

Témavezető: Dr. Molnár Gergő, egyetemi docens

Amiodarone, Desethyamiodarone lehetséges szerepe a daganatok kezelésében

Témavezető: Dr. Bognár Zita, egyetemi docens

Amyotrophiás lateralsclerosis kliniko-pathologiai elemzése

Témavezető: Dr. Pál Endre, egyetemi docens

Anasztomózis minőség vizsgálata szoftveres végeselem analízis segítségével

Témavezető: Dr. Varga Péter, vendégoktató

Anatómia és határterületei (2-3 hallgató számára)

Témavezető: Prof. Dr. Reglődi Dóra, egyetemi tanár

Anatómiai preparátumok készítése klinikai szemlélettel

Témavezető: Dr. Hollósy Tibor, egyetemi adjunktus

Anesztézia mélységének (alvásmélység) és kognitív diszfunkciók mértékének kapcsolata

Témavezető: Dr. Bocskai Tímea, klinikai főorvos

Aneszteziológia hatása a posztoperatív infekciókra.

Témavezető: Dr. Kerényi Monika, egyetemi docens

Aneszteziológiai kihívások az asszimmetrikus háborúban

Témavezető: Dr. Rendeki Szilárd, intézeti főorvos

Anorectalis malformációval született betegek hosszútávú nyomonkovetése: széklet- és vizelet kontinencia vizsgálata, szexuális funkciók- és életminőség felmérése

Témavezető: Dr. Oberritter Zsolt, egyetemi adjunktus

Anterior csípőműtét rehabilitációja

Témavezető: Dr. Bűcs Gábor, egyetemi tanársegéd

Antibiotikum felhasználás a háziorvosi gyakorlatban

Témavezető: Dr. Kocsis Béla, egyetemi docens

Antifoszfolipid antitestek vizsgálata a habituális vetélések esetén

Témavezető: Dr. Gomány Zsuzsanna, egyetemi tanársegéd

Antikoaguláció és invazív aneszteziológiai beavatkozások: elmélet és valós gyakorlat

Témavezető: Dr. Nagy Bálint, egyetemi adjunktus

Antimikróbás hatású kurkumin származékok szintézise és vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Kálai Tamás, egyetemi tanár

Antipszichotikumok és antidepresszánsok post mortem redisztribúciójának vizsgálata

Témavezető: Dr. Mayer Mátyás, egyetemi tanársegéd

Antivirális hatóanyagok kötődési mechanizmusának vizsgálata, új molekulák tervezése

Témavezető: Dr. Hetényi Csaba, egyetemi docens

Appendectomia során alkalmazott preventív hasűri drenage effektivitásának, létjogosultságának vizsgálata gyermekkorban

Témavezető: Dr. Biró Ede, egyetemi tanársegéd

Artériás funkció non-invazív vizsgálata a kardiovaszkuláris kockázat megítélésében

Témavezető: Dr. Gaszner Balázs, egyetemi docens

Artériás revascularizáció a koronária sebészetben

Témavezető: Prof. Dr. Szabados Sándor, egyetemi tanár

Artroszkópos szubakromiális dekompresszió

Témavezető: Dr. Kuzsner József, klinikai orvos

Ásványvizek genotoxikológiai vizsgálata és kémiai analitikai háttere.

Témavezető: Dr. Szendi Katalin, egyetemi adjunktus

Atípusos femurtörések incidenciája és kezelése

Témavezető: Dr. Mester Sándor, klinikai főorvos

Autoimmun betegségek korszerű kezelésének lehetőségei és ezek szülészeti jelentősége

Témavezető: Dr. Gomány Zsuzsanna, egyetemi tanársegéd

Autoimmun betegségekhez társuló fekélyek

Témavezető: Dr. Kovács László András, egyetemi tanársegéd

Autoimmun encephalitisek laboratóriumi diagnosztikája

Témavezető: Prof. Dr. Berki Tímea, egyetemi tanár

Autoimmun folyamatok vizsgálata rheumatoid arthritis egér modelljében.

Témavezető: Dr. Boldizsár Ferenc, egyetemi docens

Autoimmun polyglandularis szindrómák

Témavezető: Prof. Dr. Mezősi Emese

Autoinflammatorikus kórképek gyermekkorban

Témavezető: Dr. Mosdósi Bernadett, egyetemi adjunktus

Automatikus képkiértékelő algoritmusok fejlesztése neurotraumatológiában

Témavezető: Dr. Tóth Arnold, radiológus szakorvos

Axilláris status jelentősége korai emlőrák esetén

Témavezető: Dr. Kovács Gyula, szakorvos

Az agytevékenységek in vivo elektrofiziológiai vizsgálata mély agyi stimulátor beültetés során

Témavezető: Prof. Dr. Kovács Norbert, egyetemi tanár

Az akut pancreatitis klinikumának komplex (transzlációs) vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Hegyi Péter, egyetemi tanár

Az akut pancreatitis patomechanizmusa, klinikai képe és kezelése

Témavezető: Prof. Dr. Kelemen Dezső, egyetemi tanár

Az akut pancreatitis patomechanizmusának komplex (transzlációs) vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Hegyi Péter, egyetemi tanár

Az alapellátásban tünetekkel jelentkező kolorektális daganatos betegek várakozási ideje a kezelésig.

Témavezető: Dr. Pozsgai Éva, egyetemi adjunktus

AZ ÁLLKAPOCSÍZÜLETI HANGOK VIZSGÁLATI LEHETŐSÉGEI

Témavezető: Dr. Somoskövi István, egyetemi tanársegéd

Az alsó végtag anatómiai és biomechanikai paramétereinek vizsgálata felnőtt korban 3D radiológiai rekonstrukció segítségével

Témavezető: Prof. Dr. Than Péter, egyetemi tanár

Az alsó végtag anatómiai paraméterei EOS 2D/3D képalkotó módszerrel

Témavezető: Prof. Dr. Than Péter, egyetemi tanár

Az alvási apnoe előfordulása és hatása a sebészeti műtétre kerülő betegeknél a posztoperatív időszakban.

Témavezető: Dr. Tóth Ildikó, egyetemi adjunktus

Az amblyopia szűrése pszichofizikai módszerekkel

Témavezető: Dr. Mikó-Baráth Eszter, egyetemi adjunktus

Az amiodarone citotoxikus hatásának vizsgálata sejtkultúrákon, állatkísérletes modellen

Témavezető: Dr. Bognár Zita, egyetemi docens

Az anya immunológiai tolerancia mechanizmusai a terhesség során és azok zavarai pathológiás terhességekben: preeclampsiás és habituálisan vetélő betegek vizsgálata.

Témavezető: Dr. Szereday László, egyetemi docens

Az anyagcsere betegségek immunológiai vonatkozásai.

Témavezető: Prof. Dr. Sütő Gábor, egyetemi tanár

Az anyai elhízás hatása az utód kardiometabolikus kockázatára

Témavezető: Dr. Pétervári Erika, egyetemi docens

Az anyatej hormontartalmának vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Ertl Tibor, egyetemi tanár

Az apelin szerepe a szívizom-kontraktilitás szabályozásában

Témavezető: Prof. Dr. Szokodi István, egyetemi tanár

Az áramlás citometria és a citogenetikai vizsgálatok szerepe és jelentősége az MDS diagnosztikájában

Témavezető: Dr. Kereskai László, klinikai főorvos

Az Aspergillosis serum galaktomannán assay-vel történő szűrése gyermekonkológiai betegekben

Témavezető: Dr. Ottóffy Gábor, egyetemi adjunktus

Az aszcendáló dopaminergiás és noradrenalinergiás rendszerek szerepe a magatartás szabályozásában.

Témavezető: Dr. Gálosi Rita, tudományos munkatárs

Az autológ és autogén csontblokkok rögzítését szolgáló csavarok mechanikai vizsgálata

Témavezető: Dr. Szalma József, egyetemi docens

Az egészségi állapot munkaképességre gyakorolt hatásának vizsgálata

Témavezető: Dr. Tibold Antal

Az Ekbom-szindróma

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár

Az élet „édes” oldala: cukorkötő lektinek szerepe egyes nőgyógyászati kórképek és bizonyos daganatok kialakulásában

Témavezető: Dr. Polgár Beáta, egyetemi adjunktus

Az elhízás prevalenciájának vizsgálata egy multicentrikus európai projekt keretein belül

Témavezető: Prof. Dr. Molnár Dénes, egyetemi tanár

Az előagyi glukóz-monitorozó ideghálózat szerepe a homeosztázis központi szabályozásában.

Témavezető: Prof. Dr. Karádi Zoltán, egyetemi tanár

Az első tünetek, a daganat stádiuma és a diagnózisig eltelt idő összefüggése kolorektális daganatban szenvedő betegeknél.

Témavezető: Dr. Pozsgai Éva, egyetemi adjunktus

Az első világháború és a mellkassebészet születése

Témavezető: Prof. Dr. Molnár F. Tamás, egyetemi tanár

Az elsődleges ciliumok és a cuprizone által kiváltott kísérletes demyelinizáció kapcsolata

Témavezető: Prof. Dr. Komoly Sámuel, egyetemi tanár

Az emberi élet szabályozását érintő alkotmánybírósági döntések.

Témavezető: Prof. Dr. Kiss István, egyetemi tanár

Az emésztőtraktus daganatainak a kezelése.

Témavezető: Dr. Karádi Oszkár, egyetemi docens

Az emlődaganatos betegek prognosztikus faktorainak vizsgálata

Témavezető: Dr. Zapf István, egyetemi tanársegéd

Az emlőrák gyógyszeres kezelése.

Témavezető: Dr. Stefanits Klára, egyetemi docens

Az endogén adaptációs mechanizmusok változásainak követése hiperlipidémiás/diabéteszes patkánymodelleken

Témavezető: Dr. Kürthy Mária, egyetemi adjunktus

Az endometriosis urológiai vonatkozásai

Témavezető: Dr. Bányai Dániel, egyetemi adjunktus

Az endometrium carcinoma komplex kezelése

Témavezető: Dr. Papp Szilárd, egyetemi adjunktus

Az endoplazmatikus retikulum stressz vizsgálata patológiás állatmodelleken

Témavezető: Dr. Kürthy Mária, egyetemi adjunktus

Az endothelin-1 szerepe a szívizom-kontraktilitás szabályozásában

Témavezető: Prof. Dr. Szokodi István, egyetemi tanár

Az endotoxinok immunológiai hatásainak vizsgálata

Témavezető: Dr. Kocsis Béla, egyetemi docens

Az energetikai egyensúly vizsgálata patkány állatmodellben

Témavezető: Dr. Garami András, egyetemi docens

Az energetikai szabályozás vizsgálata kapszaicin deszenzitizált patkánymodellben.

Témavezető: Dr. Garami András, egyetemi docens

Az erectilis dysfunctio korszerű kezelése

Témavezető: Dr. Szántó Árpád, egyetemi docens

Az esszenciális zsírsavak metabolizmusának zavarai gyermekgyógyászati kórképekben

Témavezető: Prof. Dr. Decsi Tamás, egyetemi tanár

Az esztétikus fogászatban használt adhezív ragasztók baktérium ellenes hatása

Témavezető: Dr. Tigyi Zoltán, egyetemi adjunktus

Az etnicitás, kultúra és vallás egészségre gyakorolt hatása

Témavezető: Dr. Marek Erika, egyetemi adjunktus

Az eutanáziával kapcsolatos attitűdök, és gyakorlatok Európában

Témavezető: Dr. Kozma Zsolt, egyetemi adjunktus

Az extrém fizikai terhelés hatása a minősített környezetben dolgozók teljesítményére

Témavezető: Dr. Rendeki Szilárd, intézeti főorvos

Az időskorúak aktivitását és életminőségét befolyásoló biopszichoszociális tényezők

Témavezető: Dr. Tiringer István, egyetemi adjunktus

Az IgA nephropathia progressziójában szerepet játszó tényezők vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Kovács Tibor, egyetemi tanár

Az igazságügyi orvostan és az anatómia határterületei

Témavezető: Dr. Tóth Dénes, egyetemi tanársegéd

Az iker-iker transzfúzió szindróma diagnosztikája és kezelése a PTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán

Témavezető: Prof. Dr. Bódis József, kutató professzor

Az iker-iker transzfúzió szindróma miatt foetoszkópiás lézerkezelésen átesett terhességekből született újszülöttek kimenetele, utánkövetése.

Témavezető: Dr. Funke Kiss Simone, egyetemi docens

Az illóolajok immunológiai hatásai

Témavezető: Dr. Péterfalvi Ágnes, egyetemi adjunktus

Az implantáció immunológiája: az anyai immunrendszer szabályozási mechanizmusainak vizsgálata a terhesség során.

Témavezető: Dr. Szereday László, egyetemi docens

Az influenzaoltás hatásosságának vizsgálata asthma bronchiale miatt kezelt gyermekekben

Témavezető: Dr. Major Judit, szakorvos

Az influenzaoltás hatásosságának vizsgálata kemoterápiában részesülő gyermekekben

Témavezető: Dr. Benedek Noémi, szakorvos

Az inger gazdag környezet szerepe a koponyatrauma kiváltotta agykárosodás gyógyulására

Témavezető: Prof. Dr. Büki András, egyetemi tanár