TDK témák

"Moral injury" a sürgősségi ellátás során

Témavezető: Dr. Merész Márton, szakorvos

„Csodaszerek” nyomában

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár

1. Belsőszervi manifesztációk a szisztémás kötőszöveti betegségekben

Témavezető: Prof. Dr. Czirják László, egyetemi tanár

10. Szisztémás vasculitisek klinikai- laboratóriumi jellemzői

Témavezető: Dr. Kumánovics Gábor, egyetemi docens

11. Korai, nem differenciált autoimmun betegségben szenvedők klinikai-laboratóriumi adatainak vizsgálata

Témavezető: Dr. Kumánovics Gábor, egyetemi docens

12. Biomarkerek jelentősége szisztémás autoimmun betegségekben

Témavezető: Dr. Varjú Cecília, egyetemi docens

13. Diabeteses kéz klinikai vizsgálata

Témavezető: Dr. Varjú Cecília, egyetemi docens

14. Polyneuropathia vizsgálata szisztémás autoimmun kórképekben

Témavezető: Dr. Varjú Cecília, egyetemi docens

15. Rehabilitációs ellátás során alkalmazott mérőmódszerek validálása

Témavezető: Dr. Varjú Cecília, egyetemi docens

16. Idiopathiás gyulladásos myopathiák diagnosztikája

Témavezető: Dr. Varjú Cecília, egyetemi docens

17. A gerincfájdalom diagnosztikai lehetőségei

Témavezető: Dr. Varjú Cecília, egyetemi docens

18. Akut fázis fehérjék szerepe szisztémás sclerosisban

Témavezető: Dr. Minier Tünde, egyetemi adjunktus

19. A Raynaud szindrómát felmérő kérdőív (Raynaud’s Condition Score) adaptálása és validálása magyar nyelven, illetve tesztelése Primaer Raynaud, Secundaer Raynaud és Szisztémás sclerosisos betegeinken

Témavezető: Dr. Minier Tünde, egyetemi adjunktus

2. Klinikai és epidemiológiai vizsgálatok szisztémás autoimmun kórképekben

Témavezető: Prof. Dr. Czirják László, egyetemi tanár

20. Ujjbegyfekélyek és egyéb fekélyek gyakorisága szisztémás sclerosisban, valamint a gyógyhajlamot befolyásoló tényezők vizsgálata (prospektív vizsgálat)

Témavezető: Dr. Minier Tünde, egyetemi adjunktus

21. Szisztémás sclerosis és myositis társulása gondozott beteganyagunkban: antitest pozitivitás és belszervi érintettségek társulása, valamint a terápiás válasz vizsgálata

Témavezető: Dr. Minier Tünde, egyetemi adjunktus

22. Arthritis psoriatica

Témavezető: Dr. Horváth Gábor, klinikai főorvos

23. Kötőszöveti betegségek mozgásszervi vonatkozásai

Témavezető: Dr. T. Kovács Katalin, egyetemi tanársegéd

24. Ritka autoantitestek vizsgálata szisztémás sclerosisban és szisztémás lupus erythematosusban

Témavezető: Dr. T. Kovács Katalin, egyetemi tanársegéd

25. Szisztémás sclerosis mozgásszervi tüneteinek ultrahangos követése

Témavezető: Dr. T. Kovács Katalin, egyetemi tanársegéd

26. Szisztémás szklerózisban szenvedő betegek esetén észlelt ízületi gyulladás fennállását és a gyulladásos aktivitás követését célzó módszerek kidolgozása

Témavezető: Dr. Tuba Éva, szakorvos

27. A klinikán CVID miatt gondozott betegek klinikai jellemzőinek vizsgálata, az immunglobulin szintek összevetése a fertőzések számával és a kapott készítménnyel

Témavezető: Dr. Tuba Éva, szakorvos

28. Szisztémás autoimmun kórképek ízületi manifesztációinak differenciál diagnosztikai vizsgálata

Témavezető: Dr. Halda-Kiss Bernadett, szakorvos

29. A betegség aktivitás megítélésének és követésének lehetséges módszerei szisztémás sclerosisban

Témavezető: Dr. Minier Tünde, egyetemi adjunktus

3. Autoantitestek specificitásának vizsgálata szisztémás sclerosisban

Témavezető: Prof. Dr. Czirják László, egyetemi tanár

30. A systemas lupus erythematosus új, 2019-es EULAR-ACR klasszifikációs kritérium rendszer alkalmazhatóságának vizsgálat

Témavezető: Dr. Kumánovics Gábor, egyetemi docens

31. Kapillármikroszkópia és mozgásszervi érintettség kapcsolatának vizsgálata szisztémás autoimmun betegeknél

Témavezető: Dr. Nagy Gabriella, rezidens orvos

32. Kapillármikroszkópia és belszervi érintettség kapcsolatának vizsgálata szisztémás autoimmun betegeknél

Témavezető: Dr. Nagy Gabriella, rezidens orvos

33. Kapillármikroszkópia és szérum biomarkerek kapcsolatának vizsgálata szisztémás autoimmun betegeknél

Témavezető: Dr. Nagy Gabriella, rezidens orvos

3D angiográfiás áramlási és nyomásmodellezés a koronária angiográfia kiegészítésére

Témavezető: Prof. Dr. Komócsi András, egyetemi tanár

3D nyomtatási technológiák szerepe a felső- és alsó végtagi orthesisek illetve protézisek fejlesztésében

Témavezető: Prof. Dr. Nyitrai Miklós, egyetemi tanár

3D printing alkalmazási lehetőségei a mozgásszervi sebészetben

Témavezető: Dr. Bűcs Gábor, egyetemi tanársegéd

3D szövettenyészetek gyógyszer-tesztelési felhasználása

Témavezető: Dr. Kvell Krisztián, egyetemi docens

4. A betegség aktivitásának megítélése, aktivitási indexek tanulmányozása és validálása systemás sclerosisban

Témavezető: Prof. Dr. Czirják László, egyetemi tanár

5. A bőrérintettségre vonatkozó kérdőív validálása systemás sclerosisban

Témavezető: Prof. Dr. Czirják László, egyetemi tanár

6. Bőr és muskulosckeltális érintettség vizsgálata systémás sclerosiban.

Témavezető: Prof. Dr. Czirják László, egyetemi tanár

7. Kronobiológiai vizsgálatok reumatológiai és szisztémás autoimmun betegségekben.

Témavezető: Prof. Dr. Czirják László, egyetemi tanár

8. Autoimmun betegségek kardiovascularis vonatkozásai

Témavezető: Dr. Kumánovics Gábor, egyetemi docens

9. Scleroderma túlélésének vizsgálati lehetőségei

Témavezető: Dr. Kumánovics Gábor, egyetemi docens

A tanulás electrophysiologiai vizsgálata szabadon mozgó implantált patkányon

Témavezető: Dr. Petykó Zoltán, egyetemi adjunktus

A táplálékkal jutalmazott magatartás electrophysiologiai vizsgálata szabadon mozgó implantált patkányon

Témavezető: Dr. Petykó Zoltán, egyetemi adjunktus

A 2-es típusú cukorbetegek háziorvosi gondozásának problémái.

Témavezető: Dr. Rinfel József, intézeti főorvos

A B-sejt receptor és a mikrokörnyezet szerepe krónikus limfoid leukémiában: molekulárisan célzott terápia CLL-ben

Témavezető: Dr. Alizadeh Hussain

A baciknak nincs is sejtvázuk. De van! Ismerjük meg őket biofizikai módszerekkel

Témavezető: Dr. Barkó Szilvia, egyetemi adjunktus

A bakteriális sejtváz és az antibiotikumok kapcsolatának vizsgálata biofizikai módszerekkel

Témavezető: Dr. Ujfalusi Zoltán, egyetemi adjunktus

A beteg adherencia javításának lehetőségei 2-es típusú diabetes mellitusos betegek körében.

Témavezető: Dr. Rinfel József, intézeti főorvos

A BFSP1 (Filensin vagy Beaded Filament structure Protein 1) tumor specifikus variánsainak vizsgálata "in vitro" és "ex vivo" humán szöveteken valamint humán szérumban

Témavezető: Dr. Tapodi Antal, egyetemi adjunktus

A BGP-15 hatása a GLUT4 transzporter kihelyeződésében WRL-68 sejteken

Témavezető: Dr. Szabó Alíz, egyetemi adjunktus

A BGP-15 hatása a temozolomide indukálta sejthalálra U251 sejteken

Témavezető: Dr. Szabó Alíz, egyetemi adjunktus

A binokuláris látás és a látásélesség fejlődésének élettana.

Témavezető: Dr. Mikó-Baráth Eszter, egyetemi adjunktus

A biológiai terápiák szerepe a májmetastasisok sebészi kezelésében

Témavezető: Dr. Papp András, egyetemi docens

A Bronchopulmonalis dysplasia klinikumának vizsgálata beteganyagunkban

Témavezető: Dr. Gyarmati Judit, egyetemi adjunktus

A Capgras szindróma

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár

A centrális corticotropin rendszer [corticotropin releasing factor (CRF) és urocortinok] kor- és tápláltsági állapot-függő függő energetikai hatásai

Témavezető: Dr. Balaskó Márta, egyetemi docens

A centrális inzulin energetikai hatásainak változásai az életkor és a tápláltsági állapot függvényében

Témavezető: Dr. Soós Szilvia, egyetemi adjunktus

A centrális projekciójú Edinger-Westphal mag (cpEW) energia-egyensúly szabályozásban betöltött szerepének vizsgálata Wistar patkányban

Témavezető: Dr. Füredi Nóra, egyetemi tanársegéd

A centrális projekciójú Edinger-Westphal mag stresszben és depresszióban vitt szerepének vizsgálata. Léziós kísérletek, immunhisztokémiai vizsgálatok.

Témavezető: Dr. Gaszner Balázs, egyetemi docens

A cerebralis paresis epidemiológája és aetiológiája

Témavezető: Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin, egyetemi docens

A cholecystokinin (CCK) receptorok aktivitásának energetikai hatásai: kor- és testösszetétel-függő eltérések

Témavezető: Dr. Balaskó Márta, egyetemi docens

A cirkadián biológiai óra működésében szerepet játszó molekuláris alapmechanizmusok vizsgálata

Témavezető: Dr. Nagy András Dávid, egyetemi docens

A cirkadián óra szerepe a bőr egészségében: molekuláris vizsgálatok emberi biopsziás bőrmintákon

Témavezető: Dr. Nagy András Dávid, egyetemi docens

A cisztás fibrózisban előforduló leggyakoribb bakteriális fertőzések antibiotikum kezelése

Témavezető: Dr. Péterfia Csaba, egyetemi tanársegéd

A citoszkeletális rendszer onkogén átalakulása és szabályozása cervix citológiai mintákban

Témavezető: Dr. Szatmári Dávid, egyetemi adjunktus

A cochlearis implantáció lehetőségei

Témavezető: Dr. Révész Péter, egyetemi adjunktus

A coeliakia (glutén-szenzitív enteropátia) kórélettani és klinikai kórélettani vonatkozásai

Témavezető: Dr. Szakács Zsolt, PhD hallgató

A coeliakia kapcsolata más autoimmun betegségekkel

Témavezető: Dr. Bajor Judit, klinikai főorvos

A coeliakia klinikai képének változása a 21. században

Témavezető: Dr. Bajor Judit, klinikai főorvos

A coeliakia szülészeti és nőgyógyászati vonatkozásai

Témavezető: Dr. Bajor Judit, klinikai főorvos

A corticotropin rendszer szerepének vizsgálata az életkor-, illetve tápláltsági állapot-függő energetikai eltérések kialakulásában

Témavezető: Dr. Balaskó Márta, egyetemi docens

A CREB transzkripciós faktor funkciójának vizsgálata

Témavezető: Dr. Pap Marianna, egyetemi docens

A családok gyógyszer és gyógyhatású készítmény vásárlási szokásainak felmérése

Témavezető: Dr. Sándor György, külső munkatárs

A családorvos munkájának sajátosságai

Témavezető: Dr. Szabó János

A császármetszés utáni méh patológiájának ultrahangdiagnosztikája

Témavezető: Dr. Mátrai Gábor, szülész-nőgyógyász szakorvos

A csecsemőtáplálás időszerű kérdései

Témavezető: Prof. Dr. Decsi Tamás, egyetemi tanár

A csontanyagcsere vizsgálata coeliakiában

Témavezető: Dr. Szakács Zsolt, PhD hallgató

A CT vizsgálati protokollok optimalizálásának hatása a pácienseket ért sugárterhelésre

Témavezető: Dr. Kékkői László, radiológus szakorvos

A D-vitamin immunológiai szerepének vizsgálata endometriosisban

Témavezető: Dr. Polgár Beáta, egyetemi adjunktus

A daganatok iránti egyéni érzékenység genetikai alapjai.

Témavezető: Prof. Dr. Kiss István, egyetemi tanár

A DBS alkalmazási lehetőségei a pszichiátriában és a neurológiában

Témavezető: Dr. Vörös Viktor, egyetemi adjunktus

A depresszió és a gyulladásos bélbetegségek kapcsolata

Témavezető: Dr. Tiringer István, egyetemi adjunktus

A depresszió és a II. típusú diabetes mellitus összefüggései

Témavezető: Dr. Tiringer István, egyetemi adjunktus

A depresszió és életminőség jelentősége és vizsgálati lehetőségei szívműtött betegek esetében

Témavezető: Dr. Tiringer István, egyetemi adjunktus

A depresszió három találat elméletének vizsgálata rágcsálóban, a PACAP génhiányos egér segítségével. Viselkedési és immunhisztokémiai vizsgálatok.

Témavezető: Dr. Gaszner Balázs, egyetemi docens

A diagnosztikai eljárások, therápiás lehetőségek és az életminőséget javító beavatkozások proktológiai kórképekben

Témavezető: Dr. Baracs József, egyetemi adjunktus

A dopamin agonista kezelés és az impulzus kontroll zavar kapcsolata Parkinson kórban

Témavezető: Prof. Dr. Kovács Norbert, egyetemi tanár

A dopamin receptorok szerepe a motivációban, megerősítésben, tanulásban és a memóriafolyamatokban.

Témavezető: Dr. Péczely László, egyetemi adjunktus

A Dravet szindróma molekuláris genetikai vizsgálata

Témavezető: Dr. Hadzsiev Kinga, egyetemi docens

A drogok és a drogfogyasztók megítélése orvostanhallgatók/a társadalom körében

Témavezető: Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna, egyetemi tanár

A Dupuytren kontraktúra kémiai aponeurectomia-val elért eredmények

Témavezető: Dr. Máthé Tibor, klinikai főorvos

A fázis IV-es PARP-inhibitor Olaparib hatásának vizsgálata mesterséges epitheliális hatérrétegen

Témavezető: Dr. Radnai Balázs, egyetemi adjunktus

A fiatalok körében népszerű élvezeti cikkek vasculáris hatásának elemzése az e-tracking módszerrel

Témavezető: Dr. Battyáni István, egyetemi docens

A fizioterápia egészségügyi költségekre és mortalitásra gyakorolt jelentősége stabil koszorúér beteg hosszútávú kezelésében

Témavezető: Dr. Sándor Barbara, egyetemi tanársegéd

A foglalkozási betegségek háziorvosi és foglalkozás-egészségügyi vonatkozásai

Témavezető: Dr. Jóbi Anikó, külső munkatárs

A foszfoglükomutáz jelentősége a lítium hatásmechanizmusában. (kísérletes munka)

Témavezető: Prof. Dr. Miseta Attila, egyetemi tanár

A fraktalkin és a haptoglobin hatása throphoblast és endometrium sejtekben az implantációt befolyásoló gének kifejeződésére

Témavezető: Dr. Pandur Edina, egyetemi adjunktus

A fraktalkin receptor szerepének vizsgálata krónikus ízületi fájdalom egérmodelljeiben

Témavezető: Dr. Horváth Ádám István, egyetemi tanársegéd

A fülkürt endoszkópos ballonkatéteres dilatációja

Témavezető: Prof. Dr. Gerlinger Imre, egyetemi tanár

A galanin peptid-család energetikai hatásai: változások az életkor és a tápláltsági állapot függvényében

Témavezető: Dr. Pétervári Erika, egyetemi docens

A gangliogliomák klinikopatológiai és genetikai vizsgálata

Témavezető: Dr. Kereskai László, klinikai főorvos

A Ganser szindróma

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár

A gerinc biomechanikai vizsgálata a medence paramétereinek függvényében

Témavezető: Dr. Bogyó Csaba, klinikai orvos

A gerinc és az alsó végtag anatómiai és biomechanikai paramétereinek vizsgálata 3D rekonstrukció segítségével

Témavezető: Dr. Schlégl Ádám, rezidens orvos

A GIST tumorok és a szarkómák gyógyszeres kezelése.

Témavezető: Dr. Kövér Erika, klinikai főorvos

A glomerulus filtrációs ráta (GFR) meghatározására szolgáló jelenlegi módszerek összehasonlító analízise valamint függése élettani paraméterektől

Témavezető: Dr. Hetényi Csaba, egyetemi docens

A gyermekkor idiopathiás, nem fixált laposláb-deformitás műtéti korrekció (calcaneostop) eredményességének objektív vizsgálata (RTG, pedobarográfia)

Témavezető: Prof. Dr. Vermes Csaba, egyetemi tanár

A gyermekkori elhízás és különböző kognitív funkciók összefüggésének vizsgálata.

Témavezető: Prof. Dr. Molnár Dénes, egyetemi tanár

A gyermekkori lázgörcs hatásának vizsgálata állatkísérletes in vitro szövettenyésztési módszerekkel

Témavezető: Dr. Ábrahám Hajnalka, egyetemi docens

A gyermeknőgyógyászat legmodernebb lehetőségei a fertilitás megőrzésére és helyreállítására

Témavezető: Dr. Nagy Bernadett, szülész-nőgyógyász szakorvos

A gyógyszerészképzés hazai és nemzetközi helyzetének vizsgálata és fejlesztésének lehetőségei

Témavezető: Dr. Fittler András, egyetemi docens

A gyógyszerhiányok lehetséges kockázatainak azonosítása és az ellátási problémákat jelentő rendszerek optimalizálása

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár

A gyógyszerterápia során a beteg-együttműködés követésének metodikái, lehetőségei.

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár

A gyökértömés és a trepanációs üreg lezárására alkalmazott anyagok és behelyezési technikák vizsgálata

Témavezető: Dr. Krajczár Károly, szakorvos

A hallgatói elégedettség kvantitatív és kvalitatív analízise

Témavezető: Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna, egyetemi tanár

A hálóbeépülés okozta változások a hasfalon hasfali rekonstrukciók után

Témavezető: Dr. Baracs József, egyetemi adjunktus

A helyszíni damage-control anaesthesia bevezetésének indikációi és lehetőségei

Témavezető: Dr. Rendeki Szilárd, intézeti főorvos

A hipertónia-indukálta vaszkuláris remodelling kivédésének lehetőségei (egy hallgató)

Témavezető: Prof. Dr. Halmosi Róbert, egyetemi tanár

A hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) hatásának vizsgálata kardiovaszkuláris kórképekben

Témavezető: Dr. Sárszegi Zsolt, egyetemi adjunktus

A hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) végtag-iszkémiában betöltött szerepének vizsgálata (2 fő)

Témavezető: Dr. Tamás Andrea, egyetemi docens

A hirtelen szívhalál incidenciájának és rizikófaktorainak vizsgálata egy ambuláns fizikai tréning programban résztvevő krónikus koronária szindrómában szenvedő betegcsoportban.

Témavezető: Dr. Sándor Barbara, egyetemi tanársegéd

A holttest hőmérsékletének változása dinamikusan változó környezetben

Témavezető: Dr. Tóth Dénes, egyetemi tanársegéd

A homeopátia szerepe és jelentősége a gyermekgyógyászati alapellátásban

Témavezető: Dr. Gregus Judit

A homokfúvás szakítószilárdságra kifejtett hatásának vizsgálata kompozit tömések javítása során.

Témavezető: Dr. Lempel Edina, egyetemi adjunktus

A honvéd- és katasztrófa orvostani diszciplina változásai 2001. szeptember 11. óta

Témavezető: Dr. Rendeki Szilárd, intézeti főorvos

A húgycső szűkületek komplex urológiai ellátása

Témavezető: Dr. Damásdi Miklós, egyetemi adjunktus

A Humán papilloma vírus (HPV) szerepe a daganatokban. A HPV szűrése. Primér, szekunder prevenciós lehetőségek.

Témavezető: Dr. Pozsgai Éva, egyetemi adjunktus

A jóga élettana

Témavezető: Dr. Cziger-Nemes Vanda, egyetemi adjunktus

A kábítószerekre vonatkozó jogi szabályozás helyzete és alakulása hazánkban és külföldön.

Témavezető: Prof. Dr. Kiss István, egyetemi tanár

A karbapenem rezisztencia molekuláris mechanizmusa bélbaktériumokban és nem fermentáló Gram negatív baktériumokban (kísérletes munka)

Témavezető: Dr. Pál-Sonnevend Ágnes, egyetemi docens

A kardiális amiloidózis klinikai vizsgálata

Témavezető: Dr. Rábai Miklós, egyetemi adjunktus

A képalkotó vizsgálatok által asszisztált regionális anesztézia szerepe a perioperatív fájdalom és fájdalomcsillapítás konceptuális modelljében

Témavezető: Dr. Almási Róbert Gyula EDPM, egyetemi adjunktus

A képalkotó vizsgálatok szerepe a különböző gyermekneurológiai kórképekben (komplex téma 4 résztéma lehetőséggel)

Témavezető: Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin, egyetemi docens

A kikume fotokonverziós eljárás alkalmazása mukozális fehérvérsejt-megoszlás vizsgálatára

Témavezető: Dr. Kellermayer Zoltán, tartósan távol

A kognitív játékok szerepe a mentális hanyatlás korai felismerésében és kezelésében

Témavezető: Dr. Osváth Péter, egyetemi docens

A kognitív kontroll neuropszichológiai vizsgálata

Témavezető: Dr. Csathó Árpád, egyetemi docens

A konstipáció funkcionális radiológiai vizsgálata

Témavezető: Dr. Faluhelyi Nándor, egyetemi adjunktus

A konverziós zavarok neurobiológiai háttere

Témavezető: Dr. Hajnal András, egyetemi adjunktus

A korai shockfolyamat állapotértékelésének oxyológiai diagnosztikus lehetőségei a legújabb irodalmi adatok alapján

Témavezető: Prof. Dr. Ternák Gábor, egyetemi tanár

A korai terápiás válasz jelentősége krónikus myeloid leukaemiában

Témavezető: Dr. Kajtár Béla, egyetemi adjunktus

A korfüggő testösszetétel változások, az időskori sarcopenia vizsgálata Baranya megyei szociális otthon(ok)ban

Témavezető: Dr. Soós Szilvia, egyetemi adjunktus

A korfüggő testösszetétel változások, az időskori sarcopenia vizsgálata PTE ÁOK geriátriai betegeiben.

Témavezető: Dr. Soós Szilvia, egyetemi adjunktus

A közösségben elszenvedett bántalmazás szerepe a gyermekkori szorongásos zavarok kialakulásában

Témavezető: Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi, klinikaigazgató-helyettes

A központi idegrendszer veleszületett rendellenességeinek postnatalis képalkotó diagnosztikája

Témavezető: Dr. Herbert Zsuzsanna, radiológus szakorvos

A központi idegrendszeri daganatok intraoperatív neurocitológiája

Témavezető: Dr. Vida Livia, szakorvos

A krónikus fájdalmak multimodális megközelítése és kezelési lehetőségei a fájdalom ambulancián

Témavezető: Dr. Almási Róbert Gyula EDPM, egyetemi adjunktus

A krónikus hasnyálmirigy-gyulladás patomechanizmusa

Témavezető: Dr. Hegyi Eszter, egyetemi adjunktus

A krónikus limfocitás leukémia innovációs diagnosztikája és kezelése

Témavezető: Dr. Alizadeh Hussain

A krónikus pancreatitis korai fázisának vizsgálata - transzlációs vizsgálat

Témavezető: Dr. Mikó Alexandra, rezidens orvos

A krónikus vénás elégtelenség műtéti kezelése

Témavezető: Prof. Dr. Menyhei Gábor, egyetemi tanár

A krónikus vénás elégtelenségben és lábszárfekélyben szenvedő betegek életminőségvizsgálata

Témavezető: Dr. Endrei Dóra, egyetemi docens

A különböző súlyosságú betegeket magában foglaló pécsi adatbázis elemzése

Témavezető: Prof. Dr. Büki András, egyetemi tanár

A lakosság egészségi állapotának változása a demográfiai adatok tükrében

Témavezető: Dr. Schmidt Péter

A látás vizsgálata öregedésben és neurodegeneratív kórképekben, stereopsis, vision, memory, aging, neurodegenerative diseases,

Témavezető: Dr. Cziger-Nemes Vanda, egyetemi adjunktus

A látórendszer cortico-genicularis feedback mechanizmusainak vizsgálata

Témavezető: Dr. Kóbor Péter, egyetemi adjunktus

A légúti nyák összetételének változása cisztás fibrózisban

Témavezető: Dr. Péterfia Csaba, egyetemi tanársegéd

A lelki és környezeti tényezők szerepe a daganatos betegségek kialakulásában és korlefolyásában.

Témavezető: Prof. Dr. Mangel László Csaba, egyetemi tanár

A leptin kor- és tápláltsági állapot-függő függő energetikai hatásai

Témavezető: Dr. Balaskó Márta, egyetemi docens

A lizofoszfatidsav (LPA) és receptorainak szerepe a zsírszövet hormon és citokin termelésének szabályozásában.

Témavezető: Dr. Nagyné Kiss Gyöngyi, egyetemi adjunktus

A magzati keringés prenatális vizsgálatának posztnatális sav-bázis funkciókkal való összehasonlítása

Témavezető: Dr. Rácz Sándor, egyetemi tanársegéd

A Meckel diverticulum gyermekkor jellegzetességeinek vizsgálata

Témavezető: Dr. Tárnok András, egyetemi docens

A Meckel diverticulum gyermekkori jellegzetességeinek vizsgálata

Témavezető: Dr. Tárnok András, egyetemi docens

A mediális entorhinális kérgi interneuronok mikrohálózati szerepe

Témavezető: Dr. Varga Csaba, egyetemi adjunktus

A mellékpajzsmirigy sebészete

Témavezető: Dr. Illényi László, egyetemi docens

A mellkas és a tüdőbetegségek festészeti reprezentációja

Témavezető: Prof. Dr. Molnár F. Tamás, egyetemi tanár

A mellkassérülés helye a tömegkatasztrófákban

Témavezető: Prof. Dr. Molnár F. Tamás, egyetemi tanár

A meningitisek bakteriológiai diagnosztikája

Témavezető: Dr. Kocsis Béla, egyetemi docens

A minor congenitalis anomáliák pszichiátriai betegségekben

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár

A modern PARP-inhibitor Talazoparib vizsgálata mesterséges epitheliális hatérrétegen

Témavezető: Dr. Radnai Balázs, egyetemi adjunktus

A monoklonális antitestek gyógyszerkölcsönhatásainak értékelése

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár

A műtéti stressz hatása a kardiálisan érintett érsebészeti műtétre kerülő betegeknél.

Témavezető: Dr. Tóth Ildikó, egyetemi adjunktus

A művészetterápia lehetőségei a pszichózis kezelésében

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár

A Mycobacterium xenopi járvány Pécsett ( szakdolgozati téma )

Témavezető: Prof. Dr. Molnár F. Tamás, egyetemi tanár

A myokardiális infarktus intervencionális ellátásának procedurális és epidemiológiai vonatkozásai

Témavezető: Prof. Dr. Komócsi András, egyetemi tanár

A nagyízületi implantátumok aszeptikus kilazulásának és revíziós rekonstrukciójának klinikuma

Témavezető: Prof. Dr. Vermes Csaba, egyetemi tanár

A nanorészecskék antibakteriális hatásának vizsgálata (kísérletes munka)

Témavezető: Prof. Dr. Reuter Gábor, egyetemi tanár

A Nem-coeliakaiás glutén-szenzitivitás

Témavezető: Dr. Bajor Judit, klinikai főorvos

A neoadjuváns kezelés hatásossága rectum carcinoma esetén

Témavezető: Dr. Baracs József, egyetemi adjunktus

A neuro-immun interakciók vizsgálata komplex regionális fájdalom szindróma passszív-transzfer trauma egérmodelljében

Témavezető: Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna, egyetemi tanár

A neurogén gyulladás immunmodulációra kifejtett hatása

Témavezető: Prof. Dr. Pintér Erika, egyetemi tanár

A neuropeptid Y (NPY) centrális energetikai hatásai: életkortól és tápláltsági állapottól függő eltérések

Témavezető: Dr. Pétervári Erika, egyetemi docens

A nitrogén-monoxid szerepe a szívizom-kontraktilitás szabályozásában

Témavezető: Prof. Dr. Szokodi István, egyetemi tanár

A nociceptív hőküszöb mérése éber állatokban: új megközelítés a termonocicepció vizsgálatára

Témavezető: Prof. Dr. Pethő Gábor, intézetigazgató helyettes

A nyelőcsőrák a modern klinikai módszerek fókuszában

Témavezető: Dr. Erőss Bálint, egyetemi tanársegéd

A nyílt koponyatörések kezelése

Témavezető: Dr. Kuncz Ádám, címzetes egyetemi docens

A nyirokszövet follikuláris stroma elemeinek differenciálódása transzgenikus és kiméra egérmodelleken

Témavezető: Prof. Dr. Balogh Péter, egyetemi tanár

A PACAP hallásban betöltött szerepének vizsgálata

Témavezető: Dr. Tamás Andrea, egyetemi docens

A PACAP hatásának vizsgálata bélsejteken (1 hallgató)

Témavezető: Dr. Horváth-Opper Gabriella, egyetemi docens

A PACAP jelenléte és funkciója az anyatejben

Témavezető: Dr. Tamás Andrea, egyetemi docens

A PACAP neuroprotektív hatásának vizsgálata különböző neurodegeneratív betegségeket modellező állatkísérletekben

Témavezető: Dr. Tamás Andrea, egyetemi docens

A PACAP protektív hatásának vizsgálata diabetes modellekben

Témavezető: Prof. Dr. Reglődi Dóra, egyetemi tanár

A PACAP szerepe a vazomotor működések szabályozásában

Témavezető: Dr. Solymár Margit, egyetemi docens

A pajzsmirigy alulműködés hátterében álló kórállapotok

Témavezető: Prof. Dr. Mezősi Emese

A Pécsi Súlyos Koponyasérült Adatbázis 15 évének elemzése

Témavezető: Prof. Dr. Büki András, egyetemi tanár

A pécsi szegregátumokban élő roma populációk egészségi állapota

Témavezető: Dr. Marek Erika, egyetemi adjunktus

A pectus excavatum minimál invazív módszerrel végzett műtét eredményének hosszú távú vizsgálata

Témavezető: Dr. Farkas András, klinikai főorvos

A perilunáris ficamok operatív kezelésének hosszútávú eredményei.

Témavezető: Dr. Máthé Tibor, klinikai főorvos

A peripherias neuroblastos tumorok (pNT) pathogenesise és progressziója: a composite tumorok jelentősége és clinicopatholgiai vizsgálata.

Témavezető: Prof. Dr. Tornóczki Tamás, egyetemi tanár

A peripherias neuroblastos tumorok (pNT) pathogenesise és progressziója: a kedvezőtlen histologiai csoportba sorolt daganatok vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Tornóczki Tamás, egyetemi tanár

A PET CT szerepe a sugártervezésben.

Témavezető: Dr. Boronkai Árpád, egyetemi docens

A PIBF expressziójának és funkciójának vizsgálata JEG-3 choriocarcinoma sejtvonalon

Témavezető: Prof. Dr. Szekeres Júlia, egyetemi tanár

A PKR szerepe az apoptózis szabályozásában

Témavezető: Prof. Dr. Szeberényi József, emeritus professzor

A polifenolok lehetséges szerepe a fej-nyaki daganatok terápiájában

Témavezető: Dr. Jávor-Hocsák Enikő, egyetemi adjunktus

A polifenolok lehetséges szerepe a nem-kissejtes tüdőrák kombinált kezelésében

Témavezető: Dr. Jávor-Hocsák Enikő, egyetemi adjunktus

A postpartum thyreoiditis előfordulása Hashimoto thyreoiditises betegeinkben

Témavezető: Prof. Dr. Mezősi Emese

A prehospitális ellátás szerepe az akut ischaemiás stroke kezelésében

Témavezető: Dr. Szapáry László, egyetemi docens

A preoperatív szorongásoldás hatása a perioperatív időszakban.

Témavezető: Dr. Tóth Ildikó, egyetemi adjunktus

A primer ciliumok szerepe a cuprizone által indukált kísérletes demyelinizációs modellben

Témavezető: Dr. Ács Péter, egyetemi adjunktus

A proximális femurvég anatómiai paramétereinek mérése konvencionális röntgenfelvételek és EOS 2D/3D rendszer segítségével

Témavezető: Dr. Schlégl Ádám, rezidens orvos

A pszichiátria története - paradigmák és korszakok

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár

A pszichodinamikus pszichiátria szemléletének változása a legújabb csecsemő megfigyelés-vizsgálatok tükrében

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár

A pszilocibin helye a pszichiátriai betegségek kezelésében

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár

A publikációs gyakorlat szerepe az egészségügyi vizsgálatok hatásának helyes megítélésében

Témavezető: Dr. Lohner Szimonetta, tudományos munkatárs

A reaktív oxigén gyökök szerepe a szívizom-kontraktilitás szabályozásában

Témavezető: Prof. Dr. Szokodi István, egyetemi tanár

A repetitív transzkraniális mágneses stimuláció szerepe a neurológiai kórképek kezelésében

Témavezető: Prof. Dr. Kovács Norbert, egyetemi tanár

A sacroiliacalis ízület mobilitásának vizsgálata egészséges és derékfájdalommal rendelkező populációban

Témavezető: Dr. Schlégl Ádám, rezidens orvos

A sclerosis multiplex állatkísérletes modelljeinek neuropathológiai vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Komoly Sámuel, egyetemi tanár

A sebészi infekciók előfordulása nyitott és laparoscopos appendectomia kapcsán

Témavezető: Dr. Baracs József, egyetemi adjunktus

A sebészi spermiumnyerési technikák eredményességének felmérése

Témavezető: Dr. Balló András, egyetemi tanársegéd

A sebgyógyulási zavar kialakulásának meghatározó tényezői sebészi beavatkozások kapcsán

Témavezető: Dr. Baracs József, egyetemi adjunktus

A sejthalál mechanizmusainak vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Gallyas Ferenc, egyetemi tanár

A sejthalált befolyásoló metabolomikai változások követése

Témavezető: Dr. Takátsy Anikó, egyetemi docens

A simple audit of cardiovascular risk factor management: SUrvey of Risk Factors in Coronary Heart Disease (SURF CHD) II – A magyar adatok és tapasztalatok értékelése.

Témavezető: Dr. Szabados Eszter

A somatostatin 4 receptor szerepének vizsgálata indometacinnal kiváltott gyomorfekély egér modelljében

Témavezető: Dr. Gasznerné Kormos Viktória, egyetemi tanársegéd

A sporttudományi háttér jelentősége a Parasportban

Témavezető: Dr. Dömse Eszter, intézeti főorvos

A stresszfolyamatok élettana-farmakológiája. Az RFamid peptidek szerepe a magatartási folyamatok szabályozásában.

Témavezető: Péliné Kovács Anita, egyetemi adjunktus

A stresszreakció vizsgálata az életkor előrehaladtával patkányban.

Témavezető: Dr. Kovács László Ákos, egyetemi tanársegéd

A sürgősségi állapotok felismerése és ellátása

Témavezető: Dr. Sütő Balázs, egyetemi adjunktus

A szájsebészeti beavatkozások során csontot érő hőterhelés és következményeinek vizsgálata

Témavezető: Dr. Szalma József, egyetemi docens

A szepszis bakteriológiai diagnosztikája.

Témavezető: Dr. Kocsis Béla, egyetemi docens

A szepszis kutatásának új irányvonalai (irodalomkutatás)

Témavezető: Dr. Tóth Ildikó, egyetemi adjunktus

A szervspecifikus és szisztémás autoimmun betegségek komorbiditásai.

Témavezető: Prof. Dr. Sütő Gábor, egyetemi tanár

A szimptómás pszichózisok klinikuma

Témavezető: Dr. Kovács Attila, klinikai főorvos

A szisztémás gyulladásos reakciók, szepszis, szeptikus shock szerepe akut kórképek kialakulásában intenzív osztályon

Témavezető: Dr. Sütő Balázs, egyetemi adjunktus

A szisztémás gyulladást kísérő testhőmérsékleti változások mechanizmusainak vizsgálata

Témavezető: Dr. Garami András, egyetemi docens

A szívizom-hipertrófia molekuláris mechanizmusainak vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Szokodi István, egyetemi tanár

A szívizom-kontraktilitás peptiderg szabályozó mechanizmusainak vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Szokodi István, egyetemi tanár

A szkizofrénia korszerű terápiája - irodalmi áttekintés

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár

A szomatosztatin 4 receptor altípus szerepének vizsgálata akut légúti gyulladás egérmodelljében

Témavezető: Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna, egyetemi tanár

A szomatosztatin 4 receptor expressziója és változásai stressz-és fájdalom asszociált agyi területeken.

Témavezető: Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna, egyetemi tanár

A szomatosztatin 4 receptor expressziója és változásai stressz-és fájdalom asszociált agyi területeken.

Témavezető: Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna, egyetemi tanár

A sztereopszis vizsgálata a szenzoros maszkolás módszerével

Témavezető: Dr. Buzás Péter, egyetemi docens

A szuicid viselkedés neuro-biológiai háttere (a HPA-tengely szerepe, stb.)

Témavezető: Dr. Vörös Viktor, egyetemi adjunktus

A szuicid viselkedés transz-kulturális elemzése (lengyel – magyar összehasonlító vizsgálatok)

Témavezető: Dr. Vörös Viktor, egyetemi adjunktus

A szulfid és poliszulfid vegyületek hatásának vizsgálata fájdalom és gyulladás állatmodelljeiben

Témavezető: Dr. Pozsgai Gábor, egyetemi docens

A T-helper limfociták aktivációjának vizsgálata Hashimoto thyreoditisben és a kórképhez társuló infertilitásban

Témavezető: Prof. Dr. Berki Tímea, egyetemi tanár

A táplálkozás és a daganatok kapcsolatának állatkísérletes, illetve in vitro vizsgálata.

Témavezető: Prof. Dr. Kiss István, egyetemi tanár

A táplálkozás szerepe a lítium therapia hatékonyságában. (kísérletes munka)

Témavezető: Prof. Dr. Miseta Attila, egyetemi tanár

A tavaszi kankalin (Primula veris) és szártalan kankalin (Primula vulgaris) morfológiai és fitokémiai vizsgálata

Témavezető: Dr. Purger Dragica, egyetemi adjunktus

A térlátás párhuzamos feldolgozó mechanizmusainak neurofiziológiája állatkísérletekben

Témavezető: Dr. Buzás Péter, egyetemi docens

A térlátás párhuzamos feldolgozó mechanizmusainak neurofiziológiája emberben.

Témavezető: Dr. Jandó Gábor, egyetemi docens

A térlátás vizsgálata fMRI és EEG módszerekkel.

Témavezető: Dr. Jandó Gábor, egyetemi docens

A testösszetétel meghatározásának új eszközei: bioelektromos impedancia, ultrahangos bőrredő mérés

Témavezető: Prof. Dr. Molnár Dénes, egyetemi tanár

A testsúlycsökkentés hatása az alvási apnoe syndoma kardiovaszkuláris szövődményeire

Témavezető: Dr. Balaskó Márta, egyetemi docens

A tímusz öregedés molekuláris mechanizmusa

Témavezető: Dr. Kvell Krisztián, egyetemi docens

A transzkraniális mágneses stimuláció alkalmazása idegsebészeti kórképekben.

Témavezető: Prof. Dr. Büki András, egyetemi tanár

A trige rendszerek fejlődése

Témavezető: Dr. Rendeki Szilárd, intézeti főorvos

A trigeminovaszkuláris rendszer aktivációjának vizsgálata rágcsálómodellekben képalkotó módszerekkel

Témavezető: Dr. Bölcskei Kata, egyetemi adjunktus

A TRPA1 és TRPV4 ioncsatornák szerepének vizsgálata különböző mechanizmusú fájdalomállapotokban génhiányos egerekkel

Témavezető: Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna, egyetemi tanár

A TRPA1 receptor szerepe vaszkuláris és gyulladásos folyamatokban

Témavezető: Prof. Dr. Pintér Erika, egyetemi tanár

A TRPA1 receptor szerepének vizsgálata a cuprizonnal kiváltott kísérletes demielinizáció modellben

Témavezető: Prof. Dr. Pintér Erika, egyetemi tanár

A truman show téveszme

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár

A túlsúly, az elhízás és a fizikai teljesítmény összefüggéseinek vizsgálata adoleszcensek körében

Témavezető: Dr. Szabados Eszter

A tumor-stroma arány (TSR), a stroma szöveti jellege és az immunválasz összehasonlító elemzése colorectalis carcinomákban

Témavezető: Dr. Bogner Barna, klinikai főorvos

A tüdő öregedésének molekuláris mechanizmusa

Témavezető: Prof. Dr. Pongrácz Judit Erzsébet, egyetemi tanár

A tünetek megjelenésétől a betegség diagnózisáig eltelt idő és annak klinikai jellemzői myasthenia gravisban

Témavezető: Dr. Pusch Gabriella

A vállprotetika eredményei az utóbbi 15 évben

Témavezető: Dr. Kuzsner József, klinikai orvos

A vasanyagcsere változásainak vizsgálata a D-vitamin hatására humán neuroblasztóma sejtek esetében

Témavezető: Dr. Sipos Katalin, egyetemi docens

A vasanyagcserében szerepet játszó gének expressziós változásai perifériális humán makrofágokban

Témavezető: Dr. Pandur Edina, egyetemi adjunktus

A vastagbéldaganatok iránti egyéni érzékenység molekuláris epidemiológiai vizsgálata.

Témavezető: Prof. Dr. Kiss István, egyetemi tanár

A végtagok vér- és oxigén ellátását befolyásoló tényezők perifériás ütőérbetegségekben

Témavezető: Dr. Késmárky Gábor

A vékony-rost neuropathia klinikai vizsgálata

Témavezető: Dr. Pál Endre, egyetemi docens

A vénás thromboembólia klinikuma

Témavezető: Dr. Koltai Katalin, egyetemi adjunktus

A viselkedészavar differenciáldiagnosztikai kérdése gyermek- és serdülőkorban

Témavezető: Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi, klinikaigazgató-helyettes

A vizuális memória vizsgálata pszichofizikai, fMRI és EEG módszerekkel.

Témavezető: Dr. Cziger-Nemes Vanda, egyetemi adjunktus

A vulvovaginalis candidiasis korszerű diagnosztikája és kezelése

Témavezető: Dr. Stefanovits Ágnes

A zenei élmények és a katarzis pszicho-fiziológiai vizsgálata

Témavezető: Dr. Vörös Viktor, egyetemi adjunktus

ABCG2 drogtranszporter szerepe drog rezisztens tüdő adenokarcinoma sejtvonal szelekciójában

Témavezető: Dr. Járomi Luca, egyetemi adjunktus

Adattudomány az orvoslásban és az egészségügyben - Európai mellkassebészeti adatbázis és tüdőrák prevenciós adatbázis feldolgozása és értelmezése

Témavezető: Dr. Feldmann Ádám, egyetemi adjunktus

Adipokinek és gyulladásos markerek vizsgálata kardiológiai beteg populációban

Témavezető: Dr. Szabados Eszter

Adrenomedullin pozitív / negatív prediktív értékének vizsgálata a pulmonalis embólia diagnózisában.

Témavezető: Prof. Dr. Mühl Diána, egyetemi tanár

Agyfejlődési rendellenességek hátterében álló kópiaszám rendellenességek vizsgálata (genotípus-fenotípus korreláció)

Témavezető: Dr. Hadzsiev Kinga, egyetemi docens

Agyi keringésváltozások MRI vizsgálata gyógyszer indukálta TIA-ban

Témavezető: Dr. Molnár Tihamér, egyetemi docens

Agyi lateralizáció vizsgálata egészségesekben és epilepsziás betegekben

Témavezető: Prof. Dr. Janszky József, egyetemi tanár

Agyi lateralizációt befolyásoló tényezők

Témavezető: Prof. Dr. Janszky József, egyetemi tanár

Agyi neuropeptidek megjelenése az életkor függvényében, patkányban. Immunhisztokémiai vizsgálatok.

Témavezető: Dr. Gaszner Balázs, egyetemi docens

Agyi receptor vizsgálatok bevezetése neurógiai kórképek differenciál diagnosztikájában

Témavezető: Prof. Dr. Zámbó Katalin, egyetemi tanár

Agyi trauma hatására kialakuló “sötét sejtek” in vivo kimutatása MR képalkotással patkányban

Témavezető: Dr. Tóth Arnold, PhD hallgató

Agylézió hatásának modellezése mesterséges neurális hálózaton

Témavezető: Dr. Karádi Kázmér, egyetemi docens

Akut hasnyálmirigy gyulladás intenzív terápiás vonatkozásai

Témavezető: Dr. Párniczky Andrea, egyetemi adjunktus

Akut koronária szindróma ellátása - STEMI, NSTEMI ellátási stratégiák

Témavezető: Prof. Dr. Horváth Iván Gábor, egyetemi tanár

Alacsony energiájú lézer hatásának vizsgálata a fogszabályozó kezelésekkor fellépő diszkomfort és fájdalomérzékekésre

Témavezető: Dr. Frank Dorottya, egyetemi adjunktus

Alacsony stádiumú heredaganatok terápiája

Témavezető: Prof. Dr. Farkas László, emeritus professzor

Alapkutatási módszerek alkalmazása a pancreas betegségek diagnosztikájában

Témavezető: Prof. Dr. Kelemen Dezső, egyetemi tanár

Albumin hatása a kóros Tyrozin izoformákra.

Témavezető: Dr. Szélig Lívia, egyetemi adjunktus

Áldás vagy átok? Toxinok kölcsönhatása az aktinnal

Témavezető: Prof. Dr. Nyitrai Miklós, egyetemi tanár

Alsó végtagi akut iszkémiát követő iszkémia-reperfúziós károsodások vizsgálata, csökkentésének lehetőségei állatmodellen

Témavezető: Dr. Nagy Tibor, egyetemi adjunktus

Alsó végtagi reconstructiv verőérműtétek korai szövődményei

Témavezető: Dr. Hardi Péter, egyetemi adjunktus

Alsóvégtagi hosszkülönbség klinikai mérési metódusainak validitási vizsgálata EOS sztereoradiografikus képalkotás mérési eredményeihez viszonyítva

Témavezető: Dr. Kovács Dániel, klinikai orvos

Alternariol mikotoxin fluoreszcenciájának és molekuláris kölcsönhatásainak vizsgálata

Témavezető: Dr. Poór Miklós, egyetemi adjunktus

Alternatív kezelési lehetőségek a BPH-ban

Témavezető: Dr. Fábos Zoltán, klinikai főorvos

Alzheimer-kór a családorvosi gyakorlatban

Témavezető: Dr. Heim Szilvia, tudományos segédmunkatárs

Amin-oxidázok szerepének vizsgálata fájdalom állatkísérletes modelljében

Témavezető: Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna, egyetemi tanár

Aminoaciduria és szérum aminosav-szintek vizsgálata tubularis funkciózavar gyanújával vizsgált betegekben és nephrosis syndromás betegekben – kísérletes

Témavezető: Dr. Molnár Gergő, egyetemi docens

Amiodarone, Desethyamiodarone lehetséges szerepe a daganatok kezelésében

Témavezető: Dr. Bognár Zita, egyetemi docens

Amyotrophiás lateralsclerosis kliniko-pathologiai elemzése

Témavezető: Dr. Pál Endre, egyetemi docens

Anatómia és határterületei (2-3 hallgató számára)

Témavezető: Prof. Dr. Reglődi Dóra, egyetemi tanár

Anatómiai preparátumok készítése klinikai szemlélettel

Témavezető: Dr. Hollósy Tibor, egyetemi adjunktus

Anesztézia mélységének (alvásmélység) és kognitív diszfunkciók mértékének kapcsolata

Témavezető: Dr. Bocskai Tímea, egyetemi adjunktus

Aneszteziológia hatása a posztoperatív infekciókra.

Témavezető: Dr. Kerényi Mónika, egyetemi docens

Aneszteziológiai kihívások az asszimmetrikus háborúban

Témavezető: Dr. Rendeki Szilárd, intézeti főorvos

Anorectalis malformációval született betegek hosszútávú nyomonkovetése: széklet- és vizelet kontinencia vizsgálata, szexuális funkciók- és életminőség felmérése

Témavezető: Dr. Oberritter Zsolt, egyetemi adjunktus

Anterior csípőműtét rehabilitációja

Témavezető: Dr. Bűcs Gábor, egyetemi tanársegéd

Antibiotikum felhasználás a háziorvosi gyakorlatban

Témavezető: Dr. Kocsis Béla, egyetemi docens

Antifoszfolipid antitestek vizsgálata a habituális vetélések esetén

Témavezető: Dr. Gomány Zsuzsanna, egyetemi tanársegéd

Antikoaguláció és invazív aneszteziológiai beavatkozások: elmélet és valós gyakorlat

Témavezető: Dr. Nagy Bálint, egyetemi adjunktus

Antimikróbás hatású kurkumin származékok szintézise és vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Kálai Tamás, egyetemi tanár

Antipszichotikumok és antidepresszánsok post mortem redisztribúciójának vizsgálata

Témavezető: Dr. Mayer Mátyás, egyetemi tanársegéd

Antivirális hatóanyagok kötődési mechanizmusának vizsgálata, új molekulák tervezése

Témavezető: Dr. Hetényi Csaba, egyetemi docens

Appendectomia során alkalmazott preventív hasűri drenage effektivitásának, létjogosultságának vizsgálata gyermekkorban

Témavezető: Dr. Biró Ede, egyetemi tanársegéd

Artériás funkció non-invazív vizsgálata a kardiovaszkuláris kockázat megítélésében

Témavezető: Dr. Gaszner Balázs, egyetemi docens

Artériás revascularizáció a koronária sebészetben

Témavezető: Prof. Dr. Szabados Sándor, egyetemi tanár

Artroszkópos szubakromiális dekompresszió

Témavezető: Dr. Kuzsner József, klinikai orvos

Ásványvizek genotoxikológiai vizsgálata és kémiai analitikai háttere.

Témavezető: Dr. Szendi Katalin, egyetemi adjunktus

Atípusos femurtörések incidenciája és kezelése

Témavezető: Dr. Mester Sándor, klinikai főorvos

Autoimmun betegségek korszerű kezelésének lehetőségei és ezek szülészeti jelentősége

Témavezető: Dr. Gomány Zsuzsanna, egyetemi tanársegéd

Autoimmun betegségekhez társuló fekélyek

Témavezető: Dr. Kovács László András, egyetemi tanársegéd

Autoimmun encephalitisek laboratóriumi diagnosztikája

Témavezető: Prof. Dr. Berki Tímea, egyetemi tanár

Autoimmun folyamatok vizsgálata rheumatoid arthritis egér modelljében.

Témavezető: Dr. Boldizsár Ferenc, egyetemi docens

Autoimmun polyglandularis szindrómák

Témavezető: Prof. Dr. Mezősi Emese

Autoinflammatorikus kórképek gyermekkorban

Témavezető: Dr. Mosdósi Bernadett, egyetemi adjunktus

Automatikus képkiértékelő algoritmusok fejlesztése neurotraumatológiában

Témavezető: Dr. Tóth Arnold, egyetemi tanársegéd

Axilláris status jelentősége korai emlőrák esetén

Témavezető: Dr. Kovács Gyula, szakorvos

Az agytevékenységek in vivo elektrofiziológiai vizsgálata mély agyi stimulátor beültetés során

Témavezető: Prof. Dr. Kovács Norbert, egyetemi tanár

Az aktív surveillance szerepe a prosztatarák kezelésében

Témavezető: Dr. Damásdi Miklós, egyetemi adjunktus

Az akut pancreatitis klinikumának komplex (transzlációs) vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Hegyi Péter, egyetemi tanár

Az akut pancreatitis patomechanizmusa, klinikai képe és kezelése

Témavezető: Prof. Dr. Kelemen Dezső, egyetemi tanár

Az akut pancreatitis patomechanizmusának komplex (transzlációs) vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Hegyi Péter, egyetemi tanár

Az alapellátásban tünetekkel jelentkező kolorektális daganatos betegek várakozási ideje a kezelésig.

Témavezető: Dr. Pozsgai Éva, egyetemi adjunktus

AZ ÁLLKAPOCSÍZÜLETI HANGOK VIZSGÁLATI LEHETŐSÉGEI

Témavezető: Dr. Somoskövi István, egyetemi tanársegéd

Az alsó végtag anatómiai és biomechanikai paramétereinek vizsgálata felnőtt korban 3D radiológiai rekonstrukció segítségével

Témavezető: Dr. Schlégl Ádám, rezidens orvos

Az alsó végtag anatómiai paraméterei EOS 2D/3D képalkotó módszerrel

Témavezető: Prof. Dr. Than Péter, egyetemi tanár

Az alvási apnoe előfordulása és hatása a sebészeti műtétre kerülő betegeknél a posztoperatív időszakban.

Témavezető: Dr. Tóth Ildikó, egyetemi adjunktus

Az amblyopia szűrése pszichofizikai módszerekkel

Témavezető: Dr. Mikó-Baráth Eszter, egyetemi adjunktus

Az amiodarone citotoxikus hatásának vizsgálata sejtkultúrákon, állatkísérletes modellen

Témavezető: Dr. Bognár Zita, egyetemi docens

Az anya immunológiai tolerancia mechanizmusai a terhesség során és azok zavarai pathológiás terhességekben: preeclampsiás és habituálisan vetélő betegek vizsgálata.

Témavezető: Dr. Szereday László, egyetemi docens

Az anyagcsere betegségek immunológiai vonatkozásai.

Témavezető: Prof. Dr. Sütő Gábor, egyetemi tanár

Az anyai elhízás hatása az utód kardiometabolikus kockázatára

Témavezető: Dr. Pétervári Erika, egyetemi docens

Az anyatej hormontartalmának vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Ertl Tibor, emeritus professzor

Az apelin szerepe a szívizom-kontraktilitás szabályozásában

Témavezető: Prof. Dr. Szokodi István, egyetemi tanár

Az áramlás citometria és a citogenetikai vizsgálatok szerepe és jelentősége az MDS diagnosztikájában

Témavezető: Dr. Kereskai László, klinikai főorvos

Az Aspergillosis serum galaktomannán assay-vel történő szűrése gyermekonkológiai betegekben

Témavezető: Dr. Ottóffy Gábor, egyetemi adjunktus

Az aszcendáló dopaminergiás és noradrenalinergiás rendszerek szerepe a magatartás szabályozásában.

Témavezető: Dr. Gálosi Rita, tudományos főmunkatárs

Az autológ és autogén csontblokkok rögzítését szolgáló csavarok mechanikai vizsgálata

Témavezető: Dr. Szalma József, egyetemi docens

Az egészségi állapot munkaképességre gyakorolt hatásának vizsgálata

Témavezető: Dr. Tibold Antal

Az Ekbom-szindróma

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár

Az élet „édes” oldala: cukorkötő lektinek szerepe egyes nőgyógyászati kórképek és bizonyos daganatok kialakulásában

Témavezető: Dr. Polgár Beáta, egyetemi adjunktus

Az elhízás prevalenciájának vizsgálata egy multicentrikus európai projekt keretein belül

Témavezető: Prof. Dr. Molnár Dénes, egyetemi tanár

Az előagyi glukóz-monitorozó ideghálózat szerepe a homeosztázis központi szabályozásában.

Témavezető: Prof. Dr. Karádi Zoltán, emeritus professzor

Az első tünetek, a daganat stádiuma és a diagnózisig eltelt idő összefüggése kolorektális daganatban szenvedő betegeknél.

Témavezető: Dr. Pozsgai Éva, egyetemi adjunktus

Az első világháború és a mellkassebészet születése

Témavezető: Prof. Dr. Molnár F. Tamás, egyetemi tanár

Az elsődleges ciliumok és a cuprizone által kiváltott kísérletes demyelinizáció kapcsolata

Témavezető: Prof. Dr. Komoly Sámuel, egyetemi tanár

Az emberi élet szabályozását érintő alkotmánybírósági döntések.

Témavezető: Prof. Dr. Kiss István, egyetemi tanár

Az emésztőtraktus daganatainak a kezelése.

Témavezető: Dr. Karádi Oszkár, egyetemi docens

Az emlődaganatos betegek prognosztikus faktorainak vizsgálata

Témavezető: Dr. Zapf István, egyetemi tanársegéd

Az emlőrák gyógyszeres kezelése.

Témavezető: Dr. Stefanits Klára

Az endometriosis urológiai vonatkozásai

Témavezető: Dr. Bányai Dániel, egyetemi adjunktus

Az endometrium carcinoma komplex kezelése

Témavezető: Dr. Papp Szilárd, egyetemi adjunktus

Az endothelin-1 szerepe a szívizom-kontraktilitás szabályozásában

Témavezető: Prof. Dr. Szokodi István, egyetemi tanár

Az endotoxinok immunológiai hatásainak vizsgálata

Témavezető: Dr. Kocsis Béla, egyetemi docens

Az energetikai egyensúly vizsgálata patkány állatmodellben

Témavezető: Dr. Garami András, egyetemi docens

Az energetikai szabályozás vizsgálata kapszaicin deszenzitizált patkánymodellben.

Témavezető: Dr. Garami András, egyetemi docens

Az erectilis dysfunctio korszerű kezelése

Témavezető: Dr. Szántó Árpád, egyetemi docens

Az esszenciális zsírsavak metabolizmusának zavarai gyermekgyógyászati kórképekben

Témavezető: Prof. Dr. Decsi Tamás, egyetemi tanár

Az esztétikus fogászatban használt adhezív ragasztók baktérium ellenes hatása

Témavezető: Dr. Tigyi Zoltán, egyetemi adjunktus

Az etnicitás, kultúra és vallás egészségre gyakorolt hatása

Témavezető: Dr. Marek Erika, egyetemi adjunktus

Az extrém fizikai terhelés hatása a minősített környezetben dolgozók teljesítményére

Témavezető: Dr. Rendeki Szilárd, intézeti főorvos

Az időskorúak aktivitását és életminőségét befolyásoló biopszichoszociális tényezők

Témavezető: Dr. Tiringer István, egyetemi adjunktus

Az IgA nephropathia progressziójában szerepet játszó tényezők vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Kovács Tibor, egyetemi tanár

Az igazságügyi orvostan és az anatómia határterületei

Témavezető: Dr. Tóth Dénes, egyetemi tanársegéd

Az iker-iker transzfúzió szindróma diagnosztikája és kezelése a PTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán

Témavezető: Prof. Dr. Bódis József, kutató professzor

Az iker-iker transzfúzió szindróma miatt foetoszkópiás lézerkezelésen átesett terhességekből született újszülöttek kimenetele, utánkövetése.

Témavezető: Dr. Funke Kiss Simone, egyetemi docens

Az illóolajok immunológiai hatásai

Témavezető: Dr. Péterfalvi Ágnes, egyetemi adjunktus

Az implantáció immunológiája: az anyai immunrendszer szabályozási mechanizmusainak vizsgálata a terhesség során.

Témavezető: Dr. Szereday László, egyetemi docens

Az influenzaoltás hatásosságának vizsgálata asthma bronchiale miatt kezelt gyermekekben

Témavezető: Dr. Major Judit, szakorvos

Az influenzaoltás hatásosságának vizsgálata kemoterápiában részesülő gyermekekben

Témavezető: Dr. Benedek Noémi, szakorvos

Az inger gazdag környezet szerepe a koponyatrauma kiváltotta agykárosodás gyógyulására

Témavezető: Prof. Dr. Büki András, egyetemi tanár

Az ingergazdag környezet hatásainak vizsgálata

Témavezető: Dr. Kiss Péter, egyetemi docens

Az interatriális vezetéskésés – pitvarfibrilláció diasztolés szívelégtelenségben

Témavezető: Dr. Melczer László, egyetemi docens

Az interleukin 1 receptor szerepének vizsgálata komplex regionális fájdalom szindróma (CRPS) egérmodelljében

Témavezető: Hartnerné Pohóczky Krisztina, egyetemi adjunktus

Az intimitás és a szexuális diszfunkció vizsgálata fej-nyaki tumor miatt kezelt betegeknél

Témavezető: Dr. Háromi István, egyetemi tanársegéd

Az invazív aspergillosis előfordulása neutropéniás betegekben

Témavezető: Dr. Péterfia Csaba, egyetemi tanársegéd

Az inzulin komplex centrális energetikai hatásai.

Témavezető: Dr. Soós Szilvia, egyetemi adjunktus

Az irreguláris migráció szempontjából leggyakoribb küldő országok közegészségügyi helyzete és annak esetleges hatásai a fogadó országokra

Témavezető: Dr. Marek Erika, egyetemi adjunktus

Az iszkémiás posztkondicionálás kísérletes vizsgálatai

Témavezető: Dr. Jancsó Gábor, egyetemi docens

Az iszkémiás posztkondicionálás mechanizmusa, klinikai lehetőségei

Témavezető: Dr. Jancsó Gábor, egyetemi docens

Az MRSA molekuláris epidemiológiája (kísérletes munka)

Témavezető: Dr. Pál-Sonnevend Ágnes, egyetemi docens

Az obezitással összefüggő fehérállományi mikrostruktúrális elváltozások vizsgálata MR képalkotással

Témavezető: Dr. Orsi Gergely, tudományos munkatárs

Az olaparib hatása a temozolomide-indukált sejthalálra U251 sejteken

Témavezető: Dr. Fekete Katalin, egyetemi adjunktus

Az OLGA szimszéma hatékonyságának vizsgálata az intesztinális típusú gyomor rákmegelőző állapotainak és adenocarcinomák kiszűrése szempontjából

Témavezető: Dr. Bogner Barna, klinikai főorvos

Az oligodendroglia sejtek fejlődése és a cuprizone által kiváltott kísérletes demyelinizáció

Témavezető: Prof. Dr. Komoly Sámuel, egyetemi tanár

Az OPA-1 szerepe a bleomycin indukálta tüdőfibrózis elleni védelemben

Témavezető: Dr. Fekete Katalin, egyetemi adjunktus

Az optikai koherencia tomographia angiographia szerepe a diabeteses retinopathia diagnosztikájában

Témavezető: Dr. Csutak Adrienne, egyetemi docens

Az orvosi beavatkozásokkal szembeni félelem hatása a fájdalomélményre fájdalomélményre

Témavezető: Dr. Birkás Béla, egyetemi docens

Az orvosképzés stresszeinek vizsgálata és a prevenció lehetőségei

Témavezető: Dr. Varga József, egyetemi adjunktus

Az oxidatív stress jelentősége mikrobiális fertőzés során

Témavezető: Dr. Erős Krisztián, tudományos munkatárs

Az oxidatív stressz szerepe a betegségek kialakulásában, markerek, kockázatbecslés, prevenció

Témavezető: Dr. Németh Balázs, egyetemi tanársegéd

Az oxidatív stressz vizsgálata alsó végtagi rekonstrukciókat követően

Témavezető: Prof. Dr. Arató Endre, egyetemi tanár

Az öngyilkos viselkedés és a mentális zavarok komplex összefüggésrendszere - a genetikától a kultúráig. Epidemiológiai, pszichobiológiai és klinikai vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Fekete Sándor, egyetemi tanár

Az öngyilkos viselkedés szocio-kulturális háttere (nemzeti szövegek, himnuszok tartalomelemzése)

Témavezető: Dr. Vörös Viktor, egyetemi adjunktus

Az öngyilkos viselkedéssel kapcsolatos attitűdök vizsgálata (nemzetközi összehasonlító elemzések)

Témavezető: Dr. Vörös Viktor, egyetemi adjunktus

Az öregujj alapízületi arthrosis mūtéti kezelési lehetōségei

Témavezető: Dr. Horváth Gábor, egyetemi adjunktus

Az ösztrogén nem-klasszikus hatásainak vizsgálata a központi idegrendszerben

Témavezető: Prof. Dr. Ábrahám István, egyetemi tanár

Az ultrahang kontrasztanyagos vizsgálat értéke az alsó végtagi vénás betegségekben

Témavezető: Dr. Battyáni István, egyetemi docens

Az Y kromoszóma AZF régióinak vizsgálata infertilitásban

Témavezető: Dr. Czakó Márta, egyetemi adjunktus

B sejtek szerepe immun-mediált neurológiai kórképekben

Témavezető: Prof. Dr. Berki Tímea, egyetemi tanár

B-sejt aktiváció mechanizmusának vizsgálata szisztémás szklerózisban

Témavezető: Dr. Simon Diána, egyetemi adjunktus

Bacillus anthracis kimutatása molekuláris biológiai módszerekkel

Témavezető: Dr. Sipos Katalin, tanszékvezető

Bakteriofágok gyakorlati alkalmazásának lehetőségei és korlátai.

Témavezető: dr. Schneider György, egyetemi adjunktus

Bal kamra funkció vizsgálata DSCT CT készülékkel

Témavezető: Dr. Szukits Sándor, radiológus szakorvos

Benzilidén-ciklanon származékok szintézise és farmakológiai vizsgálata.

Témavezető: Dr. Huber Imre, egyetemi docens

Benzofurán származékok biológiai hatásának vizsgálata

Témavezető: Dr. Kovács Krisztina, egyetemi docens

Béres Bence: Vizelet deviációval járó radikális kismedencei műtétek morbiditásának vizsgálata

Témavezető: Dr. Szántó Árpád, egyetemi docens

Betört gyökérkezelő műszerek eltávolítása során fellépő gyökérfelszíni hőmérséklet emelkedés vizsgálata

Témavezető: Dr. Krajczár Károly, szakorvos

Beültethető készülékek (pacemaker, defibrillátor, reszinkronizációs eszköz) korszerű utánkövetése

Témavezető: Dr. Melczer László, egyetemi docens

BGP-15 származékok biológiai hatásának vizsgálata

Témavezető: Dr. Kovács Krisztina, egyetemi docens

Billentyűbetegségek CT vizsgálata

Témavezető: Dr. Szukits Sándor, radiológus szakorvos

Binocularis vizuális kiváltott válaszok

Témavezető: Dr. Jandó Gábor, egyetemi docens

Bioaktív polifenolok folyadékkromatográfiás vizsgálata

Témavezető: Dr. Bóna Ágnes, egyetemi adjunktus

Biológiai kezeléssel (infliximab és adalimumab) szerzett tapasztalataink gondozott IBD-s beteganyagunkban

Témavezető: Dr. Sarlós Patrícia, egyetemi adjunktus

Biológiai terápia gyermekkori gyulladásos bélbetegségben

Témavezető: Dr. Tárnok András, egyetemi docens

Biológiai terápia gyermekkori reumatológiai kórképekben

Témavezető: Dr. Mosdósi Bernadett, egyetemi adjunktus

Biológiai terápiák alkalmazási lehetőségei a nőgyógyászati daganatos megbetegedések komplex ellátása során

Témavezető: Dr. Stefanovits Ágnes

Biológiailag felszívódó orrüregi tamponok vizsgálata szinonazális műtétek kapcsán

Témavezető: Dr. Piski Zalán, egyetemi tanársegéd

Biomarker vizsgálatok akut ischaemiás stroke-ban

Témavezető: Prof. Dr. Janszky József, egyetemi tanár

Biomarkerek a szepszis korai diagnosztikájában

Témavezető: Dr. Kanizsai Péter László, tanszékvezető

Biomarkerek a tüdődaganatok kialakulásában / mikrovezikulák

Témavezető: Prof. Dr. Pongrácz Judit Erzsébet, egyetemi tanár

Biomarkerek jelentősége az asszisztált reprodukciós eljárásokban

Témavezető: Dr. Várnagy Ákos, egyetemi docens

Biomarkerek szerepe a sportban

Témavezető: Dr. Váncsodi József, egyetemi tanársegéd

Biomarkerek szerepének vizsgálata a subarachnoidealis vérzés (SAV) után fellépő vasospasmusban

Témavezető: Dr. Molnár Tihamér, egyetemi docens

Biomarkerek vizsgálata merkel sejtes karcinómában

Témavezető: Dr. Lengyel Zsuzsanna, PhD, egyetemi adjunktus

Bipoláris betegek hozzátartozóinak endofenotípus vizsgálata

Témavezető: Dr. Hajnal András, egyetemi adjunktus

Bizonyítékokon alapuló orvoslás a gyermekgyógyászati gyakorlatban

Témavezető: Prof. Dr. Decsi Tamás, egyetemi tanár

Bölcsességfog hatása a második moláris parodontális állapotára fogorvostanhallgatók körében

Témavezető: Dr. Janovics Kata, szakorvos

Bőr és szemlencse fluoreszcencia vizsgálata diabéteszes és/vagy krónikus vesebeteg páciensekben

Témavezető: Dr. Molnár Gergő, egyetemi docens

Branemark típusú alsóvégtagi protézis alkalmazása

Témavezető: Dr. Móricz Ottó, klinikai főorvos

Bromocriptin terápia nem-funkcionáló hypophysis tumorban szenvedő betegek esetén: metaanalízis és saját adatok analízise

Témavezető: Dr. Nemes Orsolya, egyetemi adjunktus

Calcaneus törések műtéti kezelésének utánkövetéses vizsgálata

Témavezető: Dr. Kromek Lóránd, klinikai főorvos

Capsulodesis fiatal betegeknél-klinikai téma

Témavezető: Dr. Bukovecz Tibor, klinikai főorvos

Cardiális eredetű akut stroke új CT diagnosztikai protokolljának bevezető vizsgálata

Témavezető: Dr. Szukits Sándor, radiológus szakorvos

Carotis thrombendarterectomia TIA-t követően: új irányelv, magasabb perioperatív morbiditás?

Témavezető: Dr. Fazekas Gábor, egyetemi adjunktus

Carpalis instabilitások vizsgálata

Témavezető: Dr. Kromek Lóránd, klinikai főorvos

CD14 szerepe a szepszis korai diagnózisában

Témavezető: Dr. Csontos Csaba, egyetemi docens

CD7 expresszió és klonális T-sejt proliferáció összefüggésének vizsgálata

Témavezető: Dr. Jáksó Pál, biológus

Célpont-hatóanyag kölcsönhatások számítógépes vizsgálata

Témavezető: Dr. Hetényi Csaba, egyetemi docens

Célpont-hatóanyag kölcsönhatások számítógépes vizsgálata

Témavezető: Dr. Börzsei Rita Judit, egyetemi adjunktus

Cervixérlelés és VBAC (császármetszés utáni hüvelyi szülés)

Témavezető: Dr. Rácz Sándor, egyetemi tanársegéd

Cirkadián ritmuszavar vizsgálata intenzív osztályon

Témavezető: Dr. Molnár Tihamér, egyetemi docens

Citogenetikai eltérések jelentősége plasmasejtes myelomában

Témavezető: Dr. Kajtár Béla, egyetemi adjunktus

Citokinek szerepe a plakk vulnerabilitásban

Témavezető: Dr. Kónyi Attila, egyetemi adjunktus

Cochlearis implantatio

Témavezető: Dr. Németh Adrienne, egyetemi adjunktus

Combnyaktöréssel kezelt betegek szövődményeinek etiológiai felmérése

Témavezető: Dr. Dandé Árpád, szakorvos

Constrained térdprotézis rendszerek alkalmazása nehéz primér esetek és revíziós műtétek során

Témavezető: Dr. Antal Hunor, klinikai orvos

Crohn betegség radiológiai vizsgálatainak optimalizálása

Témavezető: Dr. Faluhelyi Nándor, egyetemi adjunktus

Cryoballonos és radiofrekvenciás katéterabláció hatékonyságának összehasonlítása paroxysmalis pitvarfibrillációban

Témavezető: Prof. Dr. Simor Tamás, egyetemi tanár

Csáth Géza élete, munkássága és betegsége

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár

Csecsemőkori epilepsziák

Témavezető: Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin, egyetemi docens

Csípőfeltárások összehasonlítása

Témavezető: Dr. Bűcs Gábor, egyetemi tanársegéd

Csípőtáji törések szövődményei

Témavezető: Dr. Patczai Balázs, igazgatóhelyettes

Csont és ásványianyagcsere-zavar és szív-érrendszeri betegségek kapcsolatának vizsgálata veseelégtelenségben

Témavezető: Dr. Csiky Botond, egyetemi docens

Csontimplantátum kilökődésének Impedancia mérésen alapuló roncsolásmentes vizsgálata

Témavezető: Tóth Attila, egyetemi tanársegéd

Csontpótlás bioaktív üveggel

Témavezető: Dr. Patczai Balázs, igazgatóhelyettes

CT és MRI vizsgálatok a szívbillentyű betegségek megítélésében.

Témavezető: Dr. Battyáni István, egyetemi docens

CT vizsgálat szerepe a CAD rizkóbecslésben

Témavezető: Dr. Várady Edit, egyetemi adjunktus

CT vizsgálatok jelentősége TAVI beavatkozások tervezésében, kivitelezésében

Témavezető: Dr. Szukits Sándor, radiológus szakorvos

Cuprizone-indukálta neurotoxicitás vizsgálata, in vivo mágneses magrezonanciás módszerekkel

Témavezető: Prof. Dr. Pintér Erika, egyetemi tanár

Cysticus pancreas elváltozások vizsgálata, követése.

Témavezető: Dr. Faluhelyi Nándor, egyetemi adjunktus

Cytokróm C és a tüdőrák gyógyszerek metabolizációja

Témavezető: Prof. Dr. Pongrácz Judit Erzsébet, egyetemi tanár

Czövek Petra: A vese onkocytoma és chromophob veserák differenciális diagnózisa és prognózisa

Témavezető: Prof. Dr. Kovács Gyula, tudományos tanácsadó

D - vitamin az asszisztált reprodukcióban

Témavezető: Prof. Dr. Bódis József, kutató professzor

Daganatos betegek fajdalom csillapítása

Témavezető: Dr. Csikós Ágnes, egyetemi docens

Daganatsejtek terápiás érzékenységének szelektív növelése elektromos tér alkalmazásával

Témavezető: Tóth Attila, egyetemi tanársegéd

Daganatsejtek terápiás érzékenységének szelektív növelése elektromos tér alkalmazásával.

Témavezető: Tóth Attila, egyetemi tanársegéd

Dajnics Brigitta: A végstádiumú vesék tumorai: a mikrokörnyezet immunhisztológiai vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Kovács Gyula, tudományos tanácsadó

Decellularizált allo- és xenograftok használata a szalagpótlásban

Témavezető: Dr. Mintál Tibor, egyetemi adjunktus

Defect interactions in a reaction-diffusion system modeled by the Cahn-Hilliard equation

Témavezető: Dr. Hantz Péter, egyetemi docens

Depresszió, pszichózis és öngyilkosság - pszichopathológia a filmmûvészetben és zenében

Témavezető: Prof. Dr. Fekete Sándor, egyetemi tanár

Diabetes mellitus cisztás fibrózisban (CFRD)

Témavezető: Dr. Párniczky Andrea, egyetemi adjunktus

Diabetes mellitus előfordulása és gondozása különböző szindrómákban

Témavezető: Dr. Erhardt Éva, egyetemi docens

Diabetes mellitus, antidiabetikumok és kardiovaszkuláris rizikó – irodalmi

Témavezető: Dr. Molnár Gergő, egyetemi docens

Diagnosztikus és prognosztikus markerek vizsgálata szisztémás autoimmun betegek kis nyálmirigyeiben és nyálában.

Témavezető: Dr. Katona Krisztián, rezidens orvos

Dietetikai tevékenység eredményességének vizsgálata kardiovaszkuláris betegekben

Témavezető: Dr. Szabados Eszter

Diffúz nagy B-sejtes lymphoma (DLBCL) klinikopathologiai jellemzése

Témavezető: Prof. Dr. Pajor László, egyetemi tanár

Dinamikus stabilizálás a sportfizioterápiában, mint prevenciós mozgásanyag labdás csapatsportokban

Témavezető: Kiss Gabriella, egyetemi tanársegéd

Distális arteria cerebri media embolizációk endovascularis kezelése.

Témavezető: Dr. Csécsei Péter

Disztálharapással jelentkező páciensek kefalometriai vizsgálata fogszabályozó kezelés hatására

Témavezető: Dr. Vajda Katalin, egyetemi tanársegéd

DNS degradáció igazságügyi mintákban

Témavezető: Dr. Poór Viktor Soma, egyetemi adjunktus

Dobhártya-regeneráció vizsgálata in vitro és in vivo állatkísérletes modellen

Témavezető: Dr. Bakó Péter, egyetemi adjunktus

Down, Edwards és Patau szindróma központi idegrendszeri mozaicizmusának vizsgálata in situ molekuláris genetikai eljárással

Témavezető: Dr. Molnár Gábor, egyetemi tanársegéd

Dr. Schmidt Erzsébet: A sentinel nyirokcsomó koncepció bevezetésének hatása az emlősebészetben és egyéb daganatoknál

Témavezető: Dr. Schmidt Erzsébet, klinikai főorvos

Dr. Zámbó Katalin: Molekuláris diagnosztika SPECT/CT-vel

Témavezető: Prof. Dr. Zámbó Katalin, egyetemi tanár

Drog transzporterek szerepe a tüdőben

Témavezető: Prof. Dr. Pongrácz Judit Erzsébet, egyetemi tanár

Dystrophia myotonica klinikai, pathológiai és genetikai diagnosztikája

Témavezető: Dr. Pál Endre, egyetemi docens

Dystrophia myotonicaban szenvedő betegek kardiológiai rizikóbecslése

Témavezető: Prof. Dr. Simor Tamás, egyetemi tanár

Early onset scoliosis kezelési lehetőségei növekedő implantátumokkal

Témavezető: Dr. Bogyó Csaba, klinikai orvos

ECT érvek és gyakorlat pro – és kontra.

Témavezető: Prof. Dr. Fekete Sándor, egyetemi tanár

Effect of drug treatment on limb ischaemia, microcirculation and life-quality in patients with peripheral artery disease

Témavezető: Dr. Késmárky Gábor

Egerek és emberek: a Galectin-9 szerepe az endometriosis pathogenezisében

Témavezető: Dr. Polgár Beáta, egyetemi adjunktus

Egészség és társadalom - társadalmi jelenségek és folyamatok vizsgálata az egészség összefüggésében.

Témavezető: Dr. Girán János, egyetemi adjunktus

Egészség nevelői tevékenységet bemutató összegzés.

Témavezető: Dr. Kiss Erika

Egészségállapot és gondolkodásmód: a kreatív életvitel feltételei

Témavezető: Prof. Dr. Kállai János, egyetemi tanár

Egészséges és patológiás fibroblasztok válasza az endoprotézis kopási partikulumokra

Témavezető: Dr. Jancsó Gábor, egyetemi docens

Egészséges személyek pszichológiai funkcióinak vizsgálata agyi képalkotó aljárással (fMRI)

Témavezető: Prof. Dr. Kállai János, egyetemi tanár

Egészségnevelési programok a gyakorlatban.

Témavezető: Prof. Dr. Kiss István, egyetemi tanár

Egészségnevelési projektek hátrányos helyzetű társadalmi csoportokban.

Témavezető: Dr. Kiss (Orsós) Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

Egészségügyi ellátás multikulturális környezetben – kihívások és lehetőségek

Témavezető: Dr. Faubl Nóra, tudományos munkatárs

Egy B-sejtes lymphoma nyirokút-terjedésének vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Balogh Péter, egyetemi tanár

Egy különleges motorfehérje, a miozin16, szerepe az idegfejlődésben

Témavezető: Dr. Kengyel András, egyetemi tanársegéd

Egy rendezetlen fehérje egy rendezett szerkezetben

Témavezető: Dr. Bugyi Beáta, egyetemi docens

Egyénre szabott rúdsablon alkalmazásának vizsgálata gerincferdülés korrekciós műtétje során

Témavezető: Dr. Schlégl Ádám, rezidens orvos

Elektrofiziológiai vizsgálatokkal egy ősi színlátó rendszer nyomában

Témavezető: Dr. Buzás Péter, egyetemi docens

Életciklusok megjelenése a művészetekben.

Témavezető: Dr. Gáti Ágnes, egyetemi docens

Életmenet stratégiák pszichés indikátorai és hatásai az életminőségre

Témavezető: Dr. Birkás Béla, egyetemi docens

Elhízás és az inzulinrezisztencia vizsgálata, kockázatalapú szűrés a prediabetes/diabetes mellitus felismerésében

Témavezető: Dr. Pétervári Erika, egyetemi docens

Előagyi egysejtelvezetések patkányban és rhesus majomban.

Témavezető: Prof. Dr. Karádi Zoltán, emeritus professzor

Előmelegített kompozitok polimerizációs fokának és a kioldódott monomerek mennyiségének vizsgálata

Témavezető: Dr. Lempel Edina, egyetemi adjunktus

Emberi SSTR4 receptort hordozó transzgenikus egerek vizsgálata

Témavezető: Dr. Sándor Zoltán, egyetemi docens

Emberkereskedelem áldozatai rehabilitációjának egészségügyi kérdései

Témavezető: Prof. Dr. Szilárd István, címzetes egyetemi tanár

Empagliflozin hatásának vizsgálata kardiológiai beteg populációban

Témavezető: Dr. Szabados Eszter

Empagliflozin kezelés hatása a hemoreológiai paraméterekre és a trombocita aggregábilitásra

Témavezető: Dr. Koltai Katalin, egyetemi adjunktus

Empagliflozin kezelés hatása a hemoreológiai paraméterekre és a trombocita aggregábilitásra.

Témavezető: Dr. Bódis Beáta, klinikai főorvos

Endogén és exogén PACAP szerepének vizsgálata vese ischaemia-reperfusios károsodásban

Témavezető: Dr. Horváth-Opper Gabriella, egyetemi docens

Endokrin változások vizsgálata kritikus állapotú betegeken

Témavezető: Dr. Márton Zsolt, egyetemi adjunktus

Endokrin változások vizsgálata kritikus állapotú betegeken - a vizsgálat kiterjesztése (ESI Study)

Témavezető: Prof. Dr. Bajnok László, egyetemi tanár

Endokrin, ökotoxikus gyógyszermaradványok LC/MS (nagy hatékonyságú folyadékkromatográfia-tömegspektrometria) analízise

Témavezető: Dr. Takátsy Anikó, egyetemi docens

Endokrinológia - A viszcerális obezitás vizsgálata 2-es típusú diabeteses betegeken testösszetétel-mérés alapján.

Témavezető: Dr. Bódis Beáta, klinikai főorvos

Endometriózis és infertilitás

Témavezető: Prof. Dr. Koppán Miklós, egyetemi tanár

Endometrium receptivitás vizsgálata

Témavezető: Dr. Kovács Kálmán, egyetemi docens

Endoplazmatikus retikulum stressz vizsgálata glioblastoma sejtvonalak és primer kultúrák túlélésére, génexpressziós mintázatára és miRNS profiljára

Témavezető: Dr. Pap Marianna, egyetemi docens

Endoscopos koponyalapi sebészeti eljárások.

Témavezető: Dr. Lujber László, egyetemi docens

Endoscopos Zenker Diverticulostomia

Témavezető: Dr. Lujber László, egyetemi docens

Endoszkópos, szinonazális műtétek hatásainak vizsgálata állatmodellen

Témavezető: Dr. Piski Zalán, egyetemi tanársegéd

Energiatakarékos, biztonságos szívizomingerlés a pacemaker terápiában

Témavezető: Dr. Melczer László, egyetemi docens

Enyhe koponyasérülés vizsgálata modern MRI módszerekkel

Témavezető: Dr. Tóth Arnold, PhD hallgató

EOS 2D/3D képalkotás lehetőségei az ortopédiában

Témavezető: Prof. Dr. Than Péter, egyetemi tanár

Eosinophiliával vizsgált betegek klinikopathologiai vizsgálata

Témavezető: Dr. Kereskai László, klinikai főorvos

Epekőbetegség csecsemő és gyermekkorban - konzervatív terápia vagy műtét

Témavezető: Dr. Tárnok András, egyetemi docens

Epekőbetegségek csecsemő és gyermekkorban - konzervatív terápia vagy műtét

Témavezető: Dr. Tárnok András, egyetemi docens

Epigenetikai alapú hatóanyagok mechanizmusának vizsgálata, új molekulák tervezése.

Témavezető: Dr. Hetényi Csaba, egyetemi docens

Epigenetikai tényezők szerepe a karcinogenezisben: DNS-metilációs mintázatok.

Témavezető: Prof. Dr. Kiss István, egyetemi tanár

Epilepsziás betegek protetikai ellátottsága a Dél-Baranyai régióban

Témavezető: Prof. Dr. Radnai Márta, egyetemi tanár

Epilepsziasebészeti minták kórszövettani elemzése (különös tekintettel az FCD-kre, valamint a hippocampalis atrophiára)

Témavezető: Dr. Tóth Márton, egyetemi adjunktus

Építsünk sejtet: biomimetikus modellek

Témavezető: Dr. Bugyi Beáta, egyetemi docens

Érsebészeti beavatkozásokat követő iszkémia reperfúziós károsodások vizsgálata

Témavezető: Dr. Nagy Tibor, egyetemi adjunktus

Escherichia coli hemolizinjeinek viszgálata.

Témavezető: Dr. Kerényi Mónika, egyetemi docens

Esendő betegek vizsgálata érsebészeti beavatkozásoknál

Témavezető: Dr. Szabó Péter, egyetemi tanársegéd

Ételaddikció vizsgálata obezus és pszichés zavarokkal küzdő gyermekekben

Témavezető: Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi, klinikaigazgató-helyettes

Etnikum specifikus terápia

Témavezető: Dr. Katz Zoltán, egyetemi tanársegéd

Etnofarmakobotanika; gyógynövények népi használata

Témavezető: Dr. Papp Nóra, egyetemi docens

Étrend-kiegészítők komponenseinek potenciális farmakokinetikai kölcsönhatásai gyógyszerekkel

Témavezető: Dr. Poór Miklós, egyetemi adjunktus

Étrendkiegészítő kapszulák többszörösen telítetlen, hosszú szénláncú zsírsavtartalmának vizsgálata gázkromatográfiai módszerekkel

Témavezető: Marosvölgyi Tamás, egyetemi tanársegéd

Étrendkiegészítők hatásának molekuláris mechanizmusai.

Témavezető: Prof. Dr. Kiss István, egyetemi tanár

Evészavarok és szuicidium.

Témavezető: Dr. Gáti Ágnes, egyetemi docens

Excenteres tablettázógép mikrokontroller alapú felműszerezése

Témavezető: Dr. Pál Szilárd, egyetemi adjunktus

Fájdalomcsillapítás a lipid raftokon keresztül, a szfingomielinek szerepe a TRP ioncsatornák aktivációjának gátlásában

Témavezető: Dr. Szőke Éva, egyetemi docens

Fájdalomcsillapítás a lipid raftokon keresztül, szteroid vegyületek hatásának vizsgálata az TRP ioncsatorna aktivációra

Témavezető: Dr. Szőke Éva, egyetemi docens

Farmakoinformatikai és gyógyszertervezési eszközök fejlesztése

Témavezető: Dr. Hetényi Csaba, egyetemi docens

Farmakoinformatikai és gyógyszertervezési eszközök fejlesztése

Témavezető: Dr. Börzsei Rita Judit, egyetemi adjunktus

Farmakológiai szempontból érdekes receptorok klónozása és expressziója sejttenyészetben

Témavezető: Dr. Sándor Zoltán, egyetemi docens

Fehérje glikozilációs mechanizmusok idegsejt károsodásban (kísérletes munka)

Témavezető: Dr. Kátai Emese, tartósan távol

Fehérje poszt-transzlációs változások vizsgálata Alzheimer-kórban (kísérletes munka)

Témavezető: Dr. Nagy Tamás, egyetemi adjunktus

Fehérjék és endotoxinok kölcsönhatásának vizsgálata különböző elektroforetikus technikákkal

Témavezető: Fenyvesiné Dr. Páger Csilla, egyetemi adjunktus

Fehérjék poszt-transzlációs módosulásainak szerepe az élő sejt víztereinek szabályozásában (Kísérletes munka)

Témavezető: Dr. Fisi Viktória, tartósan távol

Fehérjevizsgálatok szeptikus betegek vér és vizeletmintáiban

Témavezető: Dr. Ragán Dániel, PhD hallgató

Fej-nyak daganatok kezelése, tumor markerek és epigenetikus mikrokörnyezet vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Bellyei Szabolcs, egyetemi tanár

Fej-nyak daganatos betegek palliatív ellátásának aspektusai

Témavezető: Dr. Somogyvári Krisztina, egyetemi adjunktus

Fejlődés a myeloma multiplexben szenvedő betegek fenntartó kezelési megközelítésében.

Témavezető: Dr. Alizadeh Hussain

Felmerülő és visszatérő betegségek megjelenésének veszélyei Magyarországon és az EU-ban - migrációhoz köthető aspektusok

Témavezető: Dr. Katz Zoltán, egyetemi tanársegéd

Felső ugróizületi instabilitás és kezelési lehetőségei

Témavezető: Dr. Horváth Ádám, klinikai orvos

Fenolos vegyületek antioxidáns hatása molekuláris mechanizmusának vizsgálata

Témavezető: Dr. Rozmer Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

Fenotípus- és genotípus variabilitás mitokondriális kórképekben

Témavezető: Prof. Dr. Melegh Béla, egyetemi tanár

Fenyegető vasospazmus előrejelzése serum biomarkerek segítségével subarachnoidealis vérzésen átesett betegeknél

Témavezető: Dr. Csécsei Péter, egyetemi adjunktus

Fertőző megbetegedések előfordulása menedékkérők körében - magyarországi szűrési adatok retrospektív elemzése

Témavezető: Dr. Katz Zoltán, egyetemi tanársegéd

Fiatal felnőttek motiváltságának felmérése a fogorvosi kontroll vizsgálatokra vonatkozóan

Témavezető: Dr. Balásné Dr. Szántó Ildikó, egyetemi adjunktus

Filozófia és pszichiátria (Ismeretelmélet, hermeneutika, posztmodern)

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár

Filozófia és pszichiátria (Ismeretelmélet, hermeneutika, posztmodern)

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár

Finding genome sequences of bacteriophages in shotgun metagenomic sequencing data, and identifying their role in microflora composition of human feces samples

Témavezető: Dr. Hantz Péter, egyetemi docens

Fizikai aktivitás hatása a kardiometabolikus kockázati tényezőkre, illetve a kognitív/affektív funkciókra.

Témavezető: Dr. Solymár Margit, egyetemi docens

Fizikai tréning érrendszerre gyakorolt hatásának elemzése e-tracking módszerrel

Témavezető: Dr. Battyáni István, egyetemi docens

Fluoreszcens lipidek szintézise és karakterizálása

Témavezető: Dr. Balogi Zsolt, tudományos főmunkatárs

Fluoreszcensen módosított aktin mutánsok vizsgálata spektroszkópiai és mikroszkópos módszerekkel

Témavezető: Dr. Talián Csaba Gábor, egyetemi adjunktus

Fogászati implantátumok biointegrációjának vizsgálata

Témavezető: Dr. Turzó Kinga, egyetemi docens

Fogeredetű mezenchymális sejtek differenciáltatása

Témavezető: Dr. Nagy Ákos, egyetemi docens

Fogszabályozásban használatos elasztikus gumik szakítószilárdságának in vivo és in vitro mérése

Témavezető: Dr. Gurdán Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

Fokális és generalizált epilepsziás betegek vizsgálata a legmodernebb MR technikák alkalmazásával

Témavezető: Prof. Dr. Janszky József, egyetemi tanár

FORMIN: egy sokszínű fehérje az ideg-, és izomfejlődésben

Témavezető: Dr. Bugyi Beáta, egyetemi docens

Fotoaktív és fotokromikus fehérjék vizsgálata fluoreszcencia és tranziens abszorpció segítségével

Témavezető: Dr. Lukács András, egyetemi docens

Fotoaktív fehérjék funkcionális dinamikájának vizsgálata ultragyors spektroszkópiai módszerekkel

Témavezető: Dr. Lukács András, egyetemi docens

Funkcionális és strukturális MRI eljárások a neuropszichológiai alapkutatásban

Témavezető: Dr. Feldmann Ádám, egyetemi adjunktus

Funkcionális tréning szerepe kosárlabdázásban (és a labdás csapatsportokban)

Témavezető: Kiss Gabriella, egyetemi tanársegéd

Fúvós hangszereken való rendszeres játék hatása a légzésfunkciós értékek

Témavezető: Dr. Soós Szilvia, egyetemi adjunktus

Gasztroenterológia - A felső gasztrointesztinális traktus motilitási zavarainak klinikuma

Témavezető: Dr. Czimmer József, egyetemi docens

Gasztroenterológia - A felső tápcsatorna primer motilitászavarainak diagnosztikája és kezelési lehetőségei

Témavezető: Dr. Illés Anita, egyetemi adjunktus

Gasztroenterológia - A funkcionális obstipatio klinikuma

Témavezető: Dr. Illés Anita, egyetemi adjunktus

Gasztroenterológia - A gasztrointesztinális endoscopia minőségi mutatói

Témavezető: Dr. Vincze Áron

Gasztroenterológia - A kapszulás endoszkópia szerepe a gasztroenterológiában

Témavezető: Dr. Czimmer József, egyetemi docens

Gasztroenterológia - A széklet calprotectin vizsgálat jelentősége krónikus hasmenésben és gyulladásos bélbetegségben

Témavezető: Dr. Sarlós Patrícia, egyetemi adjunktus

Gasztroenterológia - A tervezett tranziós program hatásának vizsgálata IBD-s betegeinknél

Témavezető: Dr. Sarlós Patrícia, egyetemi adjunktus

Gasztroenterológia - Az alsó gasztrointesztinális traktus motilitási zavarainak klinikuma

Témavezető: Dr. Czimmer József, egyetemi docens

Gasztroenterológia - Az alsó tápcsatorna motilitászavarainak kezelési lehetőségei

Témavezető: Dr. Illés Anita, egyetemi adjunktus

Gasztroenterológia - Benignus és malignus epeúti szűkületek ellátása.

Témavezető: Dr. Vincze Áron

Gasztroenterológia - Gasztrointesztinális vérzések ellátásának eredményei klinikánkon

Témavezető: Dr. Vincze Áron

Gasztroenterológia - Gyulladásos bélbetegségek biológiai kezelésének prediktív tényezői

Témavezető: Dr. Vincze Áron

Gasztroenterológia - Gyulladásos bélbetegségek genetikai háttere: fenotípus-genotípus korreláció vizsgálata IBD-s beteganyagunkban

Témavezető: Dr. Sarlós Patrícia, egyetemi adjunktus

Gasztroenterológia - Gyulladásos bélbetegségek managementje terhességben

Témavezető: Dr. Czimmer József, egyetemi docens

Gasztroenterológia - Krónikus C hepatitis antivirális kezelésének immunológiai vonatkozásai

Témavezető: Dr. Pár Gabriella, egyetemi docens

Gasztroenterológia - Krónikus virushepatitises betegek modern -hármas kombinációs -antiviralis kezelésének tapasztalatai

Témavezető: Prof. Dr. Pár Alajos, emeritus professzor

Gasztroenterológia - Májfibrosis non-invasiv megitélése krónikus májbetegségekben – Fibroscan

Témavezető: Dr. Pár Gabriella, egyetemi docens

Gasztroenterológia - Nem-steroid gyulladáscsökkentők és thrombocyta-aggregáció gátló gyógyszerek és anticoaguláns kezelések gasztrointesztinális kockázata

Témavezető: Dr. Czimmer József, egyetemi docens

Gasztroenterológia - Post ERCP-s pancreatitis kockázati tényezői, megelőzési lehetőségei

Témavezető: Dr. Vincze Áron

Gasztroenterológia - Természetes immunválasz szerepe hepatitis C vírus fertőzésben

Témavezető: Dr. Pár Gabriella, egyetemi docens

Gasztroenterológia – Újkeletű gasztroenterológiai betegségek a terhesség alatt – a diagnosztika és a terápia lehetőségei, nehézségei

Témavezető: Dr. Sarlós Patrícia, egyetemi adjunktus

Genetikai indikáció alapján végzett középidős terhességmegszakítások pszichés hatása

Témavezető: Dr. Veszprémi Béla, egyetemi docens

Genetikailag módosított élelmiszerek egészségi hatásai.

Témavezető: Prof. Dr. Kiss István, egyetemi tanár

Genotípus-fenotípus korreláció vizsgálata halláskárosodott betegeinkben.

Témavezető: Dr. Zima Judith, klinikai orvos

Genotipus-fenotipus korreláció vizsgálata sclerosis tuberosas betegeinkben

Témavezető: Dr. Hadzsiev Kinga, egyetemi docens

Georg Trakl - alkotáslélektani és befogadáslélektani vizsgálat

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár

Glioblastoma molekuláris klasszifikációja

Témavezető: Dr. Kajtár Béla, egyetemi adjunktus

Gliómák multimodális MR vizsgálata

Témavezető: Dr. Horváth Andrea

Gluténmentes diéta alkalmazásának hatásai nem coeliakiás betegben

Témavezető: Dr. Bajor Judit, klinikai főorvos

Gondolati képalkotás neuropszichológiája

Témavezető: Dr. Karádi Kázmér, egyetemi docens

Gyakorlati gyógyszerészeti problémák tudományos megalapozottságú megoldási lehetőségei 1.

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár

Gyakorlati gyógyszerészeti problémák tudományos megalapozottságú megoldási lehetőségei 2.

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár

Gyakorlati gyógyszerészeti problémák tudományos megalapozottságú megoldási lehetőségei 3.

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár

Gyakorlati gyógyszerészeti problémák tudományos megalapozottságú megoldási lehetőségei 4.

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár

Gyerekkori kőbetegség hosszú távú nyomon követése

Témavezető: Dr. Villányi Kinga, klinikai főorvos

Gyermekkori alacsony dózisú teljes test röntgenvizsgálatok során talált mellékleletek retrospektív értékelése

Témavezető: Dr. Bencze Gábor Tamás, rezidens orvos

Gyermekkori bántalmazás szerepe felnőttkori pszichiátriai kórképekben

Témavezető: Dr. Simon Mária, egyetemi docens

Gyermekkori daganatok sugárkezelése

Témavezető: Dr. Lőcsei Zoltán, egyetemi tanársegéd

Gyermekkori elhízással kapcsolatos kutatás: okok, következmények népegészségügyi jelentősége.

Témavezető: Prof. Dr. Molnár Dénes, egyetemi tanár

Gyermekkori funkcionális vascularis betegségek, Raynaud jelenség

Témavezető: Dr. Mosdósi Bernadett, egyetemi adjunktus

Gyermekkori heveny myeloid leukaemiás betegek retrospektív vizsgálata

Témavezető: Dr. Kereskai László, klinikai főorvos

Gyermekkori ízületi gyulladásos betegségek és kezelési lehetőségei

Témavezető: Dr. Mosdósi Bernadett, egyetemi adjunktus

Gyógynövény alapú mézek hatóanyagai és biológiai aktivitása

Témavezető: Dr. Farkas Ágnes, egyetemi docens

Gyógynövény-alfajok és változatok farmakobotanikai és fitokémiai összehasonlító jellemzése

Témavezető: Dr. Papp Nóra, egyetemi docens

Gyógynövények hisztológiai jellemzése

Témavezető: Dr. Farkas Ágnes, egyetemi docens

Gyógyszer- és egészségügyi termék hamisítással és illegális beszerzéssel kapcsolatos esetek azonosítási lehetőségei

Témavezető: Dr. Vida Róbert György, egyetemi adjunktus

Gyógyszerallergiák vizsgálata

Témavezető: Dr. Kinyó Ágnes, PhD, egyetemi adjunktus

Gyógyszerárak összevetési metodikái

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár

Gyógyszercélpontok azonosítása trigeminális szenzitizáció rágcsálómodelljeiben

Témavezető: Dr. Bölcskei Kata, egyetemi adjunktus

Gyógyszerek finanszírozásba történő befogadása

Témavezető: Dr. Zemplényi Antal, egyetemi adjunktus

Gyógyszerek szakmai ismertetőinek objektív értékelési metodikái.

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár

Gyógyszerek újrapozícionálásának szerkezeti vizsgálata

Témavezető: Dr. Hetényi Csaba, egyetemi docens

Gyógyszeres kezelés hatása a perifériás ütőérbetegek végtag ischaemiájára, mikrocirkulációjára és életminőségére

Témavezető: Dr. Késmárky Gábor

Gyógyszeres kölcsönhatások értékelése a gyógyszerhatóanyagok gyógyszermetabolizmust befolyásoló tulajdonságai szerint.

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár

Gyógyszeres kölcsönhatások értékelésének, preventív szűrésének bioinformatikai lehetőségei.

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár

Gyógyszeres szuszpenziók formulálása és vizsgálata

Témavezető: Ámanné Dr. Takácsi-Nagy Anna, egyetemi adjunktus

Gyógyszerészet a szemészetben: új típusú, Demodex és száraz szem kezelésére szánt készítmény vizsgálata

Témavezető: Ámanné Dr. Takácsi-Nagy Anna, egyetemi adjunktus

Gyógyszerészi gondozás hazai elterjesztésének lehetőségei, beteg/fogyasztó csoportok kijelölése.

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár

Gyógyszerhamisítás gyors azonosítási lehetőségei

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár

Gyógyszerkészítmények stabilitásvizsgálata

Témavezető: Ámanné Dr. Takácsi-Nagy Anna, egyetemi adjunktus

Gyógyszermetabolitok meghatározására alkalmas analitikai módszerek fejlesztése.

Témavezető: Prof. Dr. Perjési Pál, egyetemi tanár

Gyógyszerrezisztens epilepszia betegek műtéti kimenetelét módosító prediktív faktorok azonosítása a szakirodalomban

Témavezető: Dr. Tóth Márton, egyetemi adjunktus

Gyógyszerterápiák eredményességének és költséghatékonyságának modellezése

Témavezető: Dr. Zemplényi Antal, egyetemi adjunktus

Gyógyszervegyületek vékonybél transzportjának és metabolizmusának vizsgálata I. Ibuprofen és ibuprofen-metabolitok meghatározása biológiai mintákból.

Témavezető: Prof. Dr. Perjési Pál, egyetemi tanár

Gyógyszervegyületek vékonybél transzportjának és metabolizmusának vizsgálata II. 4-nitrofenol és 4-nitrofenol-metabolitok meghatározása biológiai mintákból.

Témavezető: Dr. Almási Attila, egyetemi adjunktus

Gyógyvizek és termálvizek szerves anyagainak lehetséges terápiás és/vagy toxikus hatásai.

Témavezető: Dr. Varga Csaba, egyetemi tanár

Gyökércsatornába tört és eltávolított műszerfragmentumok elektronmikroszkópos vizsgálata

Témavezető: Dr. Krajczár Károly, szakorvos

Gyökérkezelő módszerek antimikróbás hatásának összehasonlítása vegyes fertőzéses ex vivo modellen.

Témavezető: Dr. Tigyi Zoltán, egyetemi adjunktus

Gyulladáscsökkentő növényi hatóanyagok vizsgálata akut és krónikus gyulladásmodellekben

Témavezető: Dr. Horváth Györgyi, egyetemi docens

Gyulladásos folyamatok jelátvitele a tüdőben / öregedés

Témavezető: Prof. Dr. Pongrácz Judit Erzsébet, egyetemi tanár

Gyulladásos folyamatok molekuláris mechanizmusai

Témavezető: Dr. Veres Balázs, egyetemi docens

Hagyományos hatóanyagok modern nanotechnológiás felhasználási potenciálja

Témavezető: Dr. Kvell Krisztián, egyetemi docens

Hagyományos hibrid, bulk-fill és szálerősítésű kompozitok polimerizációs fokának és exoterm reakciójának vizsgálata a rétegvastagság és konzisztencia függvényében.

Témavezető: Dr. Lempel Edina, egyetemi adjunktus

Hallócsontláncolat pótlása és rekonstrukciós lehetőségek 3D nyomtatással.

Témavezető: Dr. Lujber László, egyetemi docens

Hámsejtek és strómális elemek interakciójának vizsgálata a tüdő regenerációjában - 3 dimenziós in vitro tüdőszöveti modell alkalmazása a gyakorlatban. Kísérletes munka

Témavezető: Prof. Dr. Pongrácz Judit Erzsébet, egyetemi tanár

Hasi lebenyek keringésének klinikai és kísérletes vizsgálata

Témavezető: Dr. Kovács Gyula, szakorvos

Hátsó skálai ischaemiás stroke endovascularis ellátása.

Témavezető: Dr. Csécsei Péter

Helicobacter pylori- asszociált gastritisek vizsgálata, managementje

Témavezető: Dr. Czimmer József, egyetemi docens

Helyszíni amputációs eszközök hatékonyságának kísérletes vizsgálata

Témavezető: Dr. Farkas József, egyetemi adjunktus

Hematológia - Autológ hemopoetikus őssejt transzplantációt követő nagy granuláris lymphocyta szaporulat splenectomizált diffúz nagy B-sejtes lymphomás esetekben

Témavezető: Dr. Szomor Árpád, klinikai főorvos

Hematológia - Az apheresis hasznosságának megítélése hypertrigliceridaemiás betegeknél.

Témavezető: Dr. Nagy Ágnes, klinikai főorvos

Hematológia - B-sejtes non-Hodgkin lymphomában végzett autológ hemopoetikus őssejtátültetés

Témavezető: Dr. Szomor Árpád, klinikai főorvos

Hematológia - Farmakokinetikai vizsgálatok végzése haemophiliás betegeknél

Témavezető: Dr. Nagy Ágnes, klinikai főorvos

Hematológia - PET-CT szerepe B-sejtes non-Hodgkin lymphomában

Témavezető: Dr. Szomor Árpád, klinikai főorvos

Hemodinamikai érzékelők a pacemaker és beültethető defibrillátor terápiában

Témavezető: Dr. Melczer László, egyetemi docens

Hemoreológiai paraméterek vizsgálata intenzív ellátást igénylő neonatológiai kórképekben

Témavezető: Dr. Sándor Barbara, egyetemi tanársegéd

Hemoreológiai paraméterek vizsgálata koszorúér-betegségben és összefüggésük annak súlyosságával

Témavezető: Dr. Késmárky Gábor

Hideg ischaemia toleranciát növelő sebészeti és pharmacológiai módszerek vizsgálata kísérletes modelleken

Témavezető: Dr. Erlitz Luca, egyetemi tanársegéd

Hidradenitis suppurativa kezelése, genetikai hàttér vizsgálata

Témavezető: Dr. Kinyó Ágnes, PhD, egyetemi adjunktus

Hidrofil karotinoidszármazékok előállítása

Témavezető: Dr. Agócs Attila, egyetemi docens

High flow nasal kanülök alkalmazása az intenzív terápiában

Témavezető: Dr. Rózsai Barnabás, egyetemi adjunktus

Hiponatrémia és hipernatrémia a sürgősségen

Témavezető: Dr. Nagy Tünde, szakorvos

Hipotermiára való hajlam mechanizmusainak vizsgálata újszülöttekben és koraszülöttekben

Témavezető: Dr. Garami András, egyetemi docens

Hippocampus függő tanulási formák és stratégiák

Témavezető: Prof. Dr. Kállai János, egyetemi tanár

Hirschsprung betegek hosszútávú nyomonkovetése: széklet- és vizelet kontinencia vizsgálata, szexuális funkciók- és életminőség felmérése

Témavezető: Dr. Oberritter Zsolt, egyetemi adjunktus

Hirtelen halláscsökkenésben szenvedő betegeink kezelésének retrospektív és prospektív vizsgálata

Témavezető: Dr. Bakó Péter, egyetemi adjunktus

Hiszton-módosulások epigenetikájának szerkezeti mechanizmusai

Témavezető: Dr. Hetényi Csaba, egyetemi docens

Hitek és tévhitek a gyógyszerhelyettesítések megítélésénél, alkalmazásánál

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár

HLA-Cw6 allél hatása psoriasisos betegeink biológiai terápiára adott terápiás válaszára

Témavezető: Dr. Hanyecz Anita, PhD, egyetemi adjunktus

Hogyan befolyásolja a transzfúzióra kerülő vörösvérsejtek működőképességét a tárolás alatti glukózkoncentráció? - O-glikoziláció vizsgálata vörösvérsejteken.

Témavezető: Dr. Faust Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

Hogyan befolyásolja egy honlap kialakítása az epilepsziás gyermekek és szüleik tájékozottságát a betegséggel kapcsolatosan?

Témavezető: Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin, egyetemi docens

Hogyan hekkeljük meg a HIV-et a kapszidjánál fogva?

Témavezető: Dr. Hetényi Csaba, egyetemi docens

Hogyan lehet növelni az újraélesztés sikerességét? Elvi lehetőségek, gyakorlati alkalmazhatóság a hibák tükrében

Témavezető: Prof. Dr. Ternák Gábor, egyetemi tanár

Hólyagdaganatok molekuláris – genetikai vizsgálata

Témavezető: Dr. Beöthe Tamás

Hólyagfunkció vizsgálata radikális endometriózis műtéteket követően

Témavezető: Prof. Dr. Koppán Miklós, egyetemi tanár

Homesztatikus szabályozó rendszerek összefüggéseinek vizsgálata

Témavezető: Dr. Garami András, egyetemi docens

Honnan jött és merre tart a magyar orvostársadalom

Témavezető: Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna, egyetemi tanár

Horváth Csenge: Kisméretű vesedaganatok laparoszkópos rezekciója

Témavezető: Dr. Szántó Árpád, egyetemi docens

HPV asszociált fej-nyaki daganatok vizsgálata

Témavezető: Dr. Szanyi István, egyetemi adjunktus

HPV fertőzések típus szerinti eloszlásának változása az elmúlt 10 évben és ennek klinikai relevanciája

Témavezető: Dr. Stefanovits Ágnes

HPV lehetséges átviteli módjai, jelentősége

Témavezető: Dr. Faust Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

HPV lehetséges átviteli módjai, jelentősége

Témavezető: Dr. Faust Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

HPV szerepe a férfi meddőség kialakulásában

Témavezető: Dr. Damásdi Miklós, egyetemi adjunktus

Human és patkány agyi erek vazomotor működésének vizsgálata ex vivo módszerekkel

Témavezető: Dr. Tóth Péter József, klinikai orvos

Hydrocephalus miatt shuntműtéten átesett gyermekek hosszú távú nyomonkövetése

Témavezető: Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin, egyetemi docens

Hypertoniás sportolók gondozása a háziorvosi praxisban

Témavezető: Dr. Bálint Orsolya

Hypophysis betegségei gyermekkorban

Témavezető: Dr. Erhardt Éva, egyetemi docens

Hypophysis elégtelenség kialakulása irradiatio és traumás fejsérülés után

Témavezető: Dr. Nemes Orsolya, egyetemi adjunktus

Hypoxia és lábszárfekély

Témavezető: Dr. Kovács László András, egyetemi tanársegéd

I-es típusú neurofibromatózis molekuláris genetikai vizsgálata

Témavezető: Dr. Berenténé Dr. Bene Judit, egyetemi docens

Időfaktor elemzése és konkretizálási lehetőségek heveny kórtani helyzetekben

Témavezető: Prof. Dr. Ternák Gábor, egyetemi tanár

Idős PACAP KO és vad típusú egerek funkcionális és morfológiai összehasonlítása

Témavezető: Prof. Dr. Reglődi Dóra, egyetemi tanár

Illegális és legális online gyógyszerforgalmazó honlapok hálózati mintázatának vizsgálata

Témavezető: Dr. Fittler András, egyetemi docens

Illóolajok antibakteriális hatásának vizsgálata (kísérletes munka)

Témavezető: dr. Schneider György, egyetemi adjunktus

Illóolajok és antibiotikumok kölcsönhatásának vizsgálata in vitro módszerekkel

Témavezető: Dr. Horváth Györgyi, egyetemi docens

Illóolajok és főkomponenseik gyulladáscsökkentő hatásának vizsgálata LPS-indukált sejtvonal vizsgálatokban

Témavezető: Dr. Horváth Györgyi, egyetemi docens

Illóolajok és komponenseik antimikrobás hatásának tesztelése bioautográfiás rendszerben

Témavezető: Dr. Horváth Györgyi, egyetemi docens

Illóolajok és komponenseik biofilm képződést gátló hatásának vizsgálata

Témavezető: Dr. Horváth Györgyi, egyetemi docens

Illóolajok gyulladáscsökkentő szerepe bőrgyógyászati kórképekben

Témavezető: Dr. Horváth Györgyi, egyetemi docens

Illóolajok vizsgálata tüdőszöveti modellekben

Témavezető: Prof. Dr. Pongrácz Judit Erzsébet, egyetemi tanár

Immunológiai kalandozások: endometriózisban szenvedő betegek vérmintáinak immunológiai jellemzése.

Témavezető: Dr. Polgár Beáta, egyetemi adjunktus

Immunológiai kérdések az ortopédiai beavatkozások során (endoprotetika, szövetpótlás)

Témavezető: Prof. Dr. Vermes Csaba, egyetemi tanár

Immunológiai vizsgálatok pleuropneumoniás gyermekekben

Témavezető: Dr. Rózsai Barnabás, egyetemi adjunktus

Immunológiai vizsgálatok szkizofréniában

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár

In stent resztenózis – patofiziológia, terápiás lehetőségek

Témavezető: Dr. Kónyi Attila, egyetemi adjunktus

Indirekt kerámia restaurációk ragasztásakor keletkező hőhatás vizsgálata

Témavezető: Dr. Lempel Edina, egyetemi adjunktus

Individuális, párkapcsolati és családi alkalmazkodási folyamatok összefüggése rákos betegek esetében

Témavezető: Dr. Tiringer István, egyetemi adjunktus

Infarktustól a kórházig

Témavezető: Dr. Garay Erzsébet

Infekció az érsebészetben - szeptikus graftok kezelési lehetőségei

Témavezető: Dr. Benkő László, egyetemi adjunktus

Infektológia - Antibiotikum rezisztencia viszonyok változásai

Témavezető: Dr. Nemes Zsuzsanna

Infektológia - Emerging fertőző betegségek

Témavezető: Dr. Nemes Zsuzsanna

Ingergazdag környezet neuroprotektív hatásainak vizsgálata mangán kontrasztanyagos kvantitatív MRI módszerekkel

Témavezető: Dr. Tóth Arnold

Innovációs lehetőségek myeloma multiplex kezelésében: Összpontosítás a relapszusos vagy refrakter multiplex myeloma exponenciálisan javuló eredményeire

Témavezető: Dr. Alizadeh Hussain

Intenziv osztályon alkalmazott gyógyszerek befolyása az antibiotikumok hatására.

Témavezető: Dr. Kerényi Mónika, egyetemi docens

Interaktív beteggondozás a telemedicina segítségével

Témavezető: Dr. Rosta László

Internetes gyógyszerforgalmazás helyzete és veszélyei, online gyógyszertárak szakmai értékelése.

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár

Intervenció hatása a gyermekek testösszetételére és életmódjára

Témavezető: Prof. Dr. Molnár Dénes, egyetemi tanár

Intervenciós radiológia mint terápiás módszer

Témavezető: Dr. Battyáni István, egyetemi docens

Intézkedéstaktikai szempontok szerepe a praehospitalis ellátás során

Témavezető: Dr. Rendeki Szilárd, intézeti főorvos

Intézményi katasztrófa tervek – a törvénytől a katasztrófákig

Témavezető: Dr. Rendeki Szilárd, intézeti főorvos

Intracelluláris fehérje O-Glikozilációs mintázatok feltérképezése hematológiai kórképekben, flow-cytometriával (Kísérletes munka)

Témavezető: Dr. Faust Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

Intracoronáriás thrombus vizsgálata ST elevációs miokardiális infarktusban

Témavezető: Dr. Kónyi Attila, egyetemi adjunktus

Intracranialis EEG metodikák

Témavezető: Dr. Tóth Márton, egyetemi adjunktus

Intraoperatív elektrofiziológiai adatok, és a klinikai tünetek korrelációja mozgászavarok mély agyi stimulációs kezelése során

Témavezető: Dr. Balás István, egyetemi docens

Intraoperatív stimulációs ingerlési küszöbérték, és a klinikai tünetek korrelációja mozgászavarok mély agyi stimulációs kezelése során

Témavezető: Dr. Balás István, egyetemi docens

Intrapulmonalis gócok CT vizsgálata

Témavezető: Dr. Faluhelyi Nándor, egyetemi adjunktus

Intrauterin növekedési retardáció - okfeltárás és neonatológiai kimenetel vizsgálata beteganyagunkban.

Témavezető: Dr. Funke Kiss Simone, egyetemi docens

Intrauterin terápia - direkt steroid és magzatvízfeltöltés

Témavezető: Dr. Labossa Gusztáv, egyetemi tanársegéd

Invazív prenatális genetikai vizsgáló módszerek

Témavezető: Dr. Veszprémi Béla, egyetemi docens

Inveterált rotátorköpeny-szakadás klinikai és kísérletes vizsgálata

Témavezető: Dr. Kuzsner József, klinikai orvos

Irradiációs kezelésen átesett prosztatadagantos betegek 5 éves retrospektív utánkövetéses vizsgálata progressziómentes túlélés tekintetében a Pécsi Tudományegyetem Onkoterápiás Intézetének és Urológiai Klinikájánka beteganyaga alapján

Témavezető: Dr. Damásdi Miklós, egyetemi adjunktus

Ischaemia-reperfusio vesekárosító hatásának kivédése, kezelési lehetőségei

Témavezető: Dr. Hardi Péter, egyetemi adjunktus

Ismételt terhességi diabetes szűrési lehetőségei, késői anyai hatások

Témavezető: Dr. Hantosi Eszter, egyetemi tanársegéd

Íz-információk előagyi feldolgozása és a táplálkozás központi szabályozása.

Témavezető: Prof. Dr. Karádi Zoltán, emeritus professzor

Ízületi és periprotetikus fertőzések diagnosztizálásának, és kezelésének szemléletváltása

Témavezető: Dr. Dandé Árpád, szakorvos

Izületi protézisek melletti csontbomlás genetikai és epigenetikai vizsgálata

Témavezető: Dr. Rauch Tibor, tudományos főmunkatárs

Jó- és rosszindulatú porc és csontdaganatok vizsgálata klinikai szempontokból

Témavezető: Dr. Kuzsner József, klinikai orvos

Jóga és sport

Témavezető: Szabó Dorottya, egyetemi tanársegéd

Kalkonok és gyűrűs kalkon analógok GSH-konjugációs reakcióinak vizsgálata.

Témavezető: Prof. Dr. Perjési Pál, egyetemi tanár

Kalkonok és gyűrűs kalkon analógok oxidációs-redukciós reakcióinak vizsgálata.

Témavezető: Prof. Dr. Perjési Pál, egyetemi tanár

Kalkonok és kalkon analógok celluláris makromolekulákkal kialakuló kölcsönhatásának vizsgálata.

Témavezető: Dr. Rozmer Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

Kalkonok és kalkon analógok sejtciklusra gyakorolt hatásának vizsgálata.

Témavezető: Dr. Rozmer Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

Kalkonok, kalkonszármazékok, kurkuminoidok és rokon vegyületek kísérletes logP meghatározása

Témavezető: Dr. Rozmer Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

Kamradrainhez asszociált fertőzések

Témavezető: Dr. Ezer Erzsébet, egyetemi adjunktus

Kapcsolat és kommunikáció szkizofrén betegekkel - a KOMP módszer

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár

Kapszaicin-érzékeny érzőideg-végződések és szenzoros neuropeptidek szerepének vizsgálata proteáz-aktivált receptorok (PAR) közvetítésével akut ízületi gyulladás egérmodelljeiben

Témavezető: Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna, egyetemi tanár

Kardiális mikropotenciálok non-invazív regisztrálása, jelentőségük a kardiovaszkuláris kockázatbecslésben

Témavezető: Dr. Németh Balázs, egyetemi tanársegéd

Kardiológia - A kóros glükóz anyagcsere hemoreológiai paraméterekre és a trombocita aggregációra kifejtett hatásainak vizsgálata

Témavezető: Dr. Koltai Katalin, egyetemi adjunktus

Kardiológia - A magas vérnyomás által kiváltott vaszkuláris remodelling kivédési lehetőségeinek vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Halmosi Róbert, egyetemi tanár

Kardiológia - A PARP-gátló hatású vegyületek hatása kísérletes szívelégtelenség modellekben

Témavezető: Prof. Dr. Halmosi Róbert, egyetemi tanár

Kardiológia - Diabéteszes betegek érszövődményeinek vizsgálata

Témavezető: Dr. Késmárky Gábor

Kardiológia - Hemoreológiai paraméterek alakulása klinikai betegcsoportokban. Diagnosztikai és prognosztikai megfontolások

Témavezető: Dr. Késmárky Gábor

Kardiológia - Hemoreológiai paraméterek vizsgálata perifériás vazospasztikus kórképekben

Témavezető: Dr. Késmárky Gábor

Kardiológia - Hemoreológiai paraméterek vizsgálata szív CT-vel igazolt koronária betegségben

Témavezető: Dr. Késmárky Gábor

Kardiológia - Hemoreológiai tényezők és szöveti oxigén tenzió vizsgálata perifériás verőérbetegségekben

Témavezető: Dr. Késmárky Gábor

Kardiológia - Hemoreológiai változások endokrin betegségekben

Témavezető: Prof. Dr. Mezősi Emese

Kardiológia - Intracellularis jelátviteli utak szerepe a szívelégtelenség pathogenezisében

Témavezető: Prof. Dr. Halmosi Róbert, egyetemi tanár

Kardiológia - Kritikus állapotú betegek hemodinamikai és hemoreológiai monitorozásának prognosztikus jelentősége

Témavezető: Dr. Márton Zsolt, egyetemi adjunktus

Kardiológia - Malignus hematológiai betegségek hemoreológiai vonatkozásai

Témavezető: Dr. Kenyeres Péter, egyetemi adjunktus

Kardiológia - Meteorológiai faktorok hatása a hemoreológiai paraméterekre és a trombocita aggregációra

Témavezető: Dr. Koltai Katalin, egyetemi adjunktus

Kardiológia - Miokardium iszkémia/reoxigenizáció okozta károsodások és a kivédés lehetőségeinek vizsgálata kísérletes modellekben

Témavezető: Prof. Dr. Tóth Kálmán, egyetemi tanár

Kardiológia - Modern echocardiográfiás mérések szerepe az onkológiai betegek utánkövetésében

Témavezető: Dr. Magyar Klára, egyetemi adjunktus

Kardiológia - Nagyfelbontású képalkotó eljárások alkalmazása állatkísérletes modellekben

Témavezető: Prof. Dr. Halmosi Róbert, egyetemi tanár

Kardiológia - Oxidatív stressz hatása a vér és vérsejtek tulajdonságaira. Az antioxidánsok védő hatásának vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Tóth Kálmán, egyetemi tanár

Kardiológia - Vörösvérsejt deformabilitás mérése ektacitometriával. Módszertani felvetések.

Témavezető: Dr. Kenyeres Péter, egyetemi adjunktus

Kardiomiopáthiás betegek komplex vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Halmosi Róbert, egyetemi tanár

Kardiovaszkuláris rizikó becslésére alkalmas pontrendszer kidolgozása gyermekkorban

Témavezető: Prof. Dr. Molnár Dénes, egyetemi tanár

Kardiovaszkuláris rizikó felmérése gyermekkorban

Témavezető: Prof. Dr. Molnár Dénes, egyetemi tanár

Karotinoidok hatása tumoros és nem tumoros sejtvonalak túlélésére és vasanyagcseréjére

Témavezető: Dr. Sipos Katalin, egyetemi docens

Keményburok alatti vérgyülemek igazságügyi szövettani vizsgálata

Témavezető: Dr. Tóth Dénes, egyetemi tanársegéd

Képalkotó módszerek összehasonlítása az endometriózis diagnosztikájában

Témavezető: Prof. Dr. Koppán Miklós, egyetemi tanár

Keringő microRNS profil, mint liquid biopszia patogenetikai szerepének meghatározása humán daganatokban

Témavezető: Dr. Gombos Katalin, egyetemi adjunktus

Keringő microRNS profil, mint liquid biopszia patogenetikai szerepének meghatározása humán daganatokban

Témavezető: Dr. Gombos Katalin, egyetemi tanársegéd

Kézujj amputációt követő rekonstrukciós lehetőségek

Témavezető: Dr. Börner Orsolya Mária, szakorvos

Kézzel asszisztált laparoszkópos donor nephrectomia

Témavezető: Prof. Dr. Vereczkei András, egyetemi tanár

Kiégés vizsgálata egészségügyi dolgozók körében.

Témavezető: Dr. Hajnal András, egyetemi adjunktus

Kiégés, és segitõ syndroma különbözõ segitõ foglalkozásuaknál – elválasztható/elválsztandó - e a professzionális és a privát személyes identitás

Témavezető: Prof. Dr. Fekete Sándor, egyetemi tanár

Kimenetelt befolyásoló tényezők kombinált (iv. thrombolysis és endovascularis) ellátás során akut ischemiás strokeban.

Témavezető: Dr. Csécsei Péter

Kis behatolásból végzett mellkassebészeti műtétek perioperatív monitorozása

Témavezető: Dr. Szántó Zalán, egyetemi docens

Kis molekulatömegű fehérjék vizsgálata fiatalkorú gasztroenterológiai betegek vér- és vizeletmintáiban

Témavezető: Dr. Szirmay Balázs, rezidens orvos

Kisebbségek egészségi állapotának vizsgálata.

Témavezető: Dr. Kiss (Orsós) Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

Kiskorú gyermekek szüleinek tájékozottsága a fogbetegségekre vonatkozóan

Témavezető: Dr. Balásné Dr. Szántó Ildikó, egyetemi adjunktus

Kismolekulák és fehérjék meghatározása kapilláris izoelektromos fókuszálás (CIEF) módszerrel

Témavezető: Fenyvesiné Dr. Páger Csilla, egyetemi adjunktus

Kisnyálmirigyek szövettani vizsgálata szisztémás autoimmun betegségekben

Témavezető: Prof. Dr. Tornóczki Tamás, egyetemi tanár

Kiterjedt artériás lábszárfekélyek komplex kezelése - modern sebkezelési eljárások

Témavezető: Dr. Benkő László, egyetemi adjunktus

Klinikai és biológiai tárgyú TDK- és diplomamunka témák adatgyűjtésének és értékelésének statisztikai támogatása

Témavezető: Dr. Pótó László, egyetemi docens

Klinikai és kohorsz vizsgálatok értékelése statisztikai módszerekkel

Témavezető: Borbásné Dr. Farkas Kornélia, egyetemi adjunktus

Klinikai esetekből és járványokból kimutatott humán pathogén vírusok molekuláris epidemiológiai vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Reuter Gábor, egyetemi tanár

Klinikai gyakorlatban használt kontrasztanyagok hatása az aktin citoszkeletonra

Témavezető: Dr. Ujfalusi Zoltán, egyetemi adjunktus

Kognitív funkciók térképezése kvantitatív EEG vizsgálat (LORETA) és funkcionális MRI elemzésével.

Témavezető: Dr. Tóth Márton, egyetemi adjunktus

Kognitív funkciók vizsgálata sclerosis multiplexben

Témavezető: Dr. Ács Péter, egyetemi adjunktus

Kombinált terheléses tesztek klinikai vizsgálata tüdőresectios műtét előtt. Egy és több paraméteres monitorozás összehasonlítása.

Témavezető: Dr. Szalai Gábor, egyetemi adjunktus

Kombinált trombocita aggregációgátló kezelés hatékonyságának mérése

Témavezető: Prof. Dr. Komócsi András, egyetemi tanár

Komplex vesecysták klasszifikációja kontrasztanyagos ultrahanggal

Témavezető: Dr. Farkas Péter István, egyetemi adjunktus

Kompressziós pólyázás alsó végtagi artériás keringésre gyakorolt hatásának vizsgálata különböző etiológiájú kórképekben

Témavezető: Dr. Késmárky Gábor

Konvencionálisan végzett, valamint intracardialis echocardiografia vezértelt cavotricuspidalis isthmus katéterabláció hatékonyságának összehasonlítása

Témavezető: Prof. Dr. Simor Tamás, egyetemi tanár

Konvencionálisan végzett, valamint zero-fluoroszkópos katéterablációk összehasonlítása

Témavezető: Dr. Kupó Péter, klinikai orvos

Kópiaszám eltérések vizsgálata I-es típusú neurofibromatózisos betegeinkben

Témavezető: Dr. Berenténé Dr. Bene Judit, egyetemi docens

Koponya- és agysérülések elemzése.

Témavezető: Dr. Tóth Dénes, egyetemi tanársegéd

Korai biomarkerek vizsgálata malignus fej-nyaki daganatokban

Témavezető: Dr. Szanyi István, egyetemi adjunktus

Korai biomarkerek vizsgálata nőgyógyászati daganatokban

Témavezető: Prof. Dr. Kiss István, egyetemi tanár

Korai fázisú embriogenezis molekuláris változásainak vizsgálata

Témavezető: Dr. Szabó Éva, egyetemi adjunktus

Korai tüdőrák komplex terápiája. Sebészeti és onko-pulmonológiai kezelés lehetőségei.

Témavezető: Dr. Szántó Zalán, egyetemi docens

Korfüggő légzésfunkciós változások

Témavezető: Dr. Soós Szilvia, egyetemi adjunktus

Kórházi formuláriák jelentősége, kialakításuk szempontjai

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár

Koronária revaszkularizációs eljárásokat követő klinikai kimenetel - a témában megjelent tanulmányok meta-analízise

Témavezető: Dr. Vorobcsuk András

Korrozív nyelőcső sérülések komplex kezelési lehetőségei és eredményei gyermekkorban

Témavezető: Dr. Farkas András, klinikai főorvos

Korszerű diagnosztikus lehetőségek az intervencionális kardiológiában

Témavezető: Dr. Kónyi Attila, egyetemi adjunktus

Korszerű fülsebészeti implantológia

Témavezető: Dr. Németh Adrienne, egyetemi adjunktus

Koszorúér bifurkációt érintő sztenózisok perkután koronária intervenciója

Témavezető: Dr. Kónyi Attila, egyetemi adjunktus

Költséghatékony funkcionális végtagprotézisek preklinikai és klinikai vizsgálata, valamint fejlesztése EEG-jelanalízissel és 3D technológiák segítségével

Témavezető: Prof. Dr. Nyitrai Miklós, egyetemi tanár

Környezeti és genetikai tényezők kölcsönhatása a daganatok kialakulásában.

Témavezető: Prof. Dr. Kiss István, egyetemi tanár

Környezeti minták genotoxikológiai és ökotoxikológiai vizsgálata.

Témavezető: Dr. Gerencsér Gellért, egyetemi adjunktus

Környezeti minták vizsgálata sejtszintű genotoxicitási tesztben. DNS- mikrogélelektroforézis technika alkalmazási lehetőségei.

Témavezető: Dr. Varga Csaba, egyetemi tanár

Körömelváltozások szubjektív megítélésének vizsgálata psoriasisban.

Témavezető: Prof. Dr. Gyulai Rolland, PhD, DSc, tanszékvezető

Körömgomba ellenes Pickering emulzió formulálása és diffúziós vizsgálata

Témavezető: Dr. Széchenyi Aleksandar, tudományos főmunkatárs

Közeli kortársoktatás hatékonyságának vizsgálata alapvető sebészeti készségek oktatásánál

Témavezető: Dr. Schlégl Ádám, rezidens orvos

Középidős terhességmegszakítások klinikai elemzése

Témavezető: Dr. Molnár Gábor, egyetemi tanársegéd

Közösségben szerzett pneumonia előfordulása a PTE Gyermekklinika Légúti Osztályának beteganyagában

Témavezető: Dr. Péterfia Csaba, egyetemi tanársegéd

Krónikus antikoagulálás és akut trauma

Témavezető: Dr. Mester Sándor, klinikai főorvos

Krónikus kötőszöveti gyengeség kezelésének lehetőségei a fej és nyak területén. Állatkísérletes vizsgálat

Témavezető: Dr. Somogyvári Krisztina, egyetemi adjunktus

Krónikus neurogén fájdalmak korszerű terápiája

Témavezető: Dr. Aschermann Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

Krónikus neurológiai betegségben szenvedő gyermekek életminősége

Témavezető: Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin, egyetemi docens

Krónikus stressz hatása a nocicepcióra

Témavezető: Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna, egyetemi tanár

Krónikus vesebetegek gasztrointesztinális szövődményei a II. sz. Belgyógyászati Klinika anyagában

Témavezető: Dr. Szigeti Nóra, egyetemi adjunktus

Kurkumin-karotin konjugátumok előállítása

Témavezető: Prof. Dr. Deli József, egyetemi tanár

Kurkumin-karotin konjugátumok előállítása

Témavezető: Dr. Agócs Attila, egyetemi docens

Különböző diéták hatása a kardiometabolikus kockázati tényezőkre, illetve a kognitív/affektív funkciókra.

Témavezető: Dr. Balaskó Márta, egyetemi docens

Különböző klinikai mintákból, egészséges egyénekből és szennyvíztelepekről származó Klebsiella pneumoniae izolátumok virulencia faktorainak fenotípus és genotípus tulajdonságainak vizsgálata és összehasonlításuk.

Témavezető: Dr. Tigyi Zoltán, egyetemi adjunktus

Különböző kognitív feladathelyzetek hatása az EEG háttértevékenységre.

Témavezető: Dr. Tóth Márton, egyetemi adjunktus

Különböző súlyosságú koponyasérülés vizsgálata translatiós modellekben

Témavezető: Prof. Dr. Büki András, egyetemi tanár

Különböző típusú szívműtéten áteső betegek kognitív működéseit és életminőségét meghatározó tényezők vizsgálata

Témavezető: Dr. Tiringer István, egyetemi adjunktus

Különböző tirozin származékok szerepe a szepszis diagnosztikájában illetve prognózis becslésében

Témavezető: Dr. Csontos Csaba, egyetemi docens

Kvantitativ izom MRI vizsgálatok myopathiákban

Témavezető: Dr. Pál Endre, egyetemi docens

Lágyrész-biomechanikai vizsgálatok az igazságügyi orvostanban

Témavezető: Dr. Simon Gábor, egyetemi tanársegéd

Laparoscopia az urológiában

Témavezető: Dr. Pusztai Csaba, klinikai főorvos

Laparoscopos urológiai-sebészeti készségfejlesztő készítmények

Témavezető: Dr. Sarlós Donát Péter, egyetemi tanársegéd

Lassít vagy gyorsít? Forminok hatása az aktin filamentumok képződésére

Témavezető: Dr. Huber Tamás, egyetemi adjunktus

Láz provokálta epilepsziás rohamok – Dravet spektrum betegség klinika és genetikai aspektusai felnőttkorban

Témavezető: Dr. Bóné Beáta, egyetemi adjunktus

Légcső cryopreservatio antigenitást befolyásoló hatásának vizsgálata

Témavezető: Dr. Jancsó Gábor, egyetemi docens

Leukocyta antiszedimentációs ráta (LAR) használata a SIRS és szepszis elkülönítésére

Témavezető: Dr. Csontos Csaba, egyetemi docens

Levendula illóolajok biofilm képződést gátló hatásának vizsgálata

Témavezető: Dr. Horváth Györgyi, egyetemi docens

Lipid célértékek elérhetősége magas kardiovaszkuláris kockázattal rendelkező betegeknél.

Témavezető: Dr. Rinfel József, intézeti főorvos

Lipidek jelentősége a várandósság során és a szüléskor

Témavezető: Dr. Szabó Éva, egyetemi adjunktus

Lipidparaméterek és egyéb kardiovaszkuláris rizikófaktorok, és a coronaria atherosclerosis összefüggéseinek vizsgálata

Témavezető: Dr. Szabados Eszter

Locoregional anaesthesiában végzett carotis műtétek eredményeinek elemzése

Témavezető: Prof. Dr. Menyhei Gábor, egyetemi tanár

Lokális hőhatás okozta sérülés kórélettani következményeinek vizsgálata

Témavezető: Dr. Garami András, egyetemi docens

Low-dose CT vizsgálatok szerepe a korai tüdőrák diagnosztikában.

Témavezető: Dr. Kovács András, radiológus szakorvos

Magas felbontású képalkotó eljárások alkalmazása kísérletes kardiológiai állatmodellekben (egy hallgató)

Témavezető: Prof. Dr. Halmosi Róbert, egyetemi tanár

Magas hiperdiploid gyermekkori acut lymphoblastos leukaemiára prediktiv kromoszóma konstelláció meghatározása interfázis magokban

Témavezető: Dr. Pajor Gábor, biológus

Magas zsírtartalmú diéta által indukált, illetve 1-es és 2-es típusú diabetes mellitus-ban megfigyelhető vaszkuláris diszfunkciók megelőzési és új terápiás lehetőségei

Témavezető: Dr. Solymár Margit, egyetemi docens

Magasabb kognitív funkciók (végrehajtó funkciók) kapcsolata a szubklinikai személyiségvonásokkal

Témavezető: Dr. Birkás Béla, egyetemi docens

Magatartási fenotípusok mentális retardációban

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár

Mágneses rezonancia képalkotás jelentősége stroke-ban

Témavezető: Dr. Tóth Arnold, egyetemi tanársegéd

Mágneses Rezonancia Vizsgálat (MRI) beültetethető elektronikus készülékkel élő betegeknél

Témavezető: Dr. Melczer László, egyetemi docens

Magyarországi iskolai és óvódai pedagógusok dentális tudásának felmérése

Témavezető: Dr. Balásné Dr. Szántó Ildikó, egyetemi adjunktus

Magyarországi szülők felkészültségének felmérése a gyermekkori dentális traumák esetén

Témavezető: Dr. Balásné Dr. Szántó Ildikó, egyetemi adjunktus

Magzati növekedési restrikció - elméleti és klinikai megfontolások

Témavezető: Prof. Dr. Tamás Péter, egyetemi tanár

MAP-Kinázok jelátvitelének vizsgáltata patkány feokromocitóma (PC 12) sejtekben

Témavezető: Ifj. Dr. Sétáló György, egyetemi docens

Maradó premolárisok orthodontiai célból történő eltávolításának hatása a felső légutakra

Témavezető: Dr. Vajda Katalin, egyetemi tanársegéd

Mechanikai stressz hatása periodontális ligamentum eredetű sejtekre

Témavezető: Dr. Berta Gergely, egyetemi adjunktus

Meckel-diverticulum gyermekekben és felnőttekben. Ugyanaz a kórkép?

Témavezető: Dr. Vástyán Attila, egyetemi docens

Méhnyak daganatok kiemelt dózisú besugárzása

Témavezető: Dr. Lőcsei Zoltán, egyetemi tanársegéd

Méhnyakelégtelenség ultrahangdiagnosztikája, klinikai relevanciájának vizsgálata

Témavezető: Dr. Mátrai Gábor, szülész-nőgyógyász szakorvos

Melanomás betegek utánkövetése

Témavezető: Dr. Lengyel Zsuzsanna, PhD, egyetemi adjunktus

Melléküreg tumorok sebészi eltávolításának műtéti technikái és rekonstrukciós lehetőségek 3D nyomtatással.

Témavezető: Dr. Lujber László, egyetemi docens

Mellkas komprimáló eszközökkel kapcsolatos szerzett tapasztalatok az OMSZ Pécsi állomásán

Témavezető: Dr. Buda Péter, tudományos munkatárs

Mellkasi trauma háborúban és békében

Témavezető: Prof. Dr. Molnár F. Tamás, egyetemi tanár

Mély agyi stimuláció alkalmazása Parkinson- kórban, esszenciális tremorban és disztóniában

Témavezető: Prof. Dr. Kovács Norbert, egyetemi tanár

Mély agyi stimuláció és abláció hatása a hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid plazmakoncentrációra

Témavezető: Dr. Balás István, egyetemi docens

Mély agyi stimuláció hatása az agyi térfogatra

Témavezető: Dr. Perlaki Gábor, tudományos munkatárs

Mély agyi stimuláció patofiziológiájának vizsgálata funkcionális képalkotás segítségével

Témavezető: Prof. Dr. Kovács Norbert, egyetemi tanár

Mély agyi stimulációs kezelés hatékonyságának vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Kovács Norbert, egyetemi tanár

Mentális retardáció és pszichózis együttes előfordulása gyermekkorban

Témavezető: Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi, klinikaigazgató-helyettes

Mentalizáció és pszichopathológia

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár

Mentalizációs zavar és nyelvpragmatikai teljesítmény borderline személyiségzavarban

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár

Mérgezések igazságügyi szakértői igazolása előrehaladott bomlásos esetekben alternatív biológiai mintákból

Témavezető: Dr. Tóth Dénes, egyetemi tanársegéd

Mérgező növényfajok fitokémiai vizsgálata

Témavezető: Dr. Farkas Ágnes, egyetemi docens

Mesterséges édesítőszerek cukorbetegségben – a témában megjelent közlemények meta-analízise

Témavezető: Dr. Lohner Szimonetta, tudományos munkatárs

Mesterséges élelmiszerszínezékek hatása a betegségek kialakulásának kockázatára.

Témavezető: Dr. Gyöngyi Zoltán, tudományos főmunkatárs

Mesterséges intelligencia alkalmazása a vizuális elektrofiziológiában.

Témavezető: Dr. Jandó Gábor, egyetemi docens

Mesterséges intelligencia és sürgősség

Témavezető: Dr. Kanizsai Péter László, tanszékvezető

Mesterséges neurális hálózatok alkalmazása a gyógyszertechnológiában

Témavezető: Ifj. Dr. Kása Péter, tudományos főmunkatárs

Methaphysealisan rögzülő szárral operált betegeink funkcionális eredményeinek felmérése

Témavezető: Dr. Antal Hunor, klinikai orvos

Migrációhoz kapcsolódó foglalkozás-egészségügyi aspektusok

Témavezető: Prof. Dr. Szilárd István, címzetes egyetemi tanár

Migránsok egészségügyi ellátáshoz való hozzáférése: akadályok és ajánlások

Témavezető: Dr. Marek Erika, egyetemi adjunktus

Migránsok integrációjának orvosi, egészségügyi vonatkozásai egyes fogadó országokban

Témavezető: Dr. Marek Erika, egyetemi adjunktus

Migránsok szűrővizsgálatának nemzetközi gyakorlata

Témavezető: Dr. Marek Erika, egyetemi adjunktus

Migránsok vakcinációjának kérdései

Témavezető: Prof. Dr. Szilárd István, címzetes egyetemi tanár

Mikotoxinok interakcióinak vizsgálata ciklodextrinekkel

Témavezető: Dr. Poór Miklós, egyetemi adjunktus

Mikotoxinok kölcsönhatásainak vizsgálata szérum albuminnal

Témavezető: Dr. Poór Miklós, egyetemi adjunktus

Mikrobiológiai profil és klinikai tünetek összefüggése cisztás fibrózisban

Témavezető: Dr. Szakács Zsolt, PhD hallgató

Mikrodeléciós szindrómák FISH /fluoreszcens in situ hibridizáció/ vizsgálata

Témavezető: Dr. Czakó Márta, egyetemi adjunktus

Minimál invazivitás eredményei térdprotetikában

Témavezető: Prof. Dr. Than Péter, egyetemi tanár

Minimális reziduális betegség vizsgálata myelomában

Témavezető: Dr. Kajtár Béla, egyetemi adjunktus

Minimálisan invazív műtéti lehetőségek vizsgálata és a betegek hosszú távú követése a gerinc degeneratív eltéréseinek terápiájában

Témavezető: Prof. Dr. Schwarcz Attila, egyetemi tanár

Mitochondriális betegek klinikai diagnosztikája és izompathológiája

Témavezető: Dr. Pál Endre, egyetemi docens

Mobile spacer-rel szerzett tapasztalataink szeptikus térdprotézis revíziók során

Témavezető: Dr. Antal Hunor, klinikai orvos

Modern echokardiográfiás módszerek és biomarkerek a szívelégtelenség diagnosztikájában

Témavezető: Dr. Faludi Réka, egyetemi docens

Modern implantátumok a csípő- és térdízületi endoprotetikában

Témavezető: Prof. Dr. Than Péter, egyetemi tanár

Modern kötszerek alkalmazása biofilmmel fedett sebekben

Témavezető: Dr. Patczai Balázs, igazgatóhelyettes

Modern mikrofluidikai elválasztási módszerek alkalmazása a bioanalitikában. Makromolekulák, mikrobiológiai eredetű fehérjék és endotoxinok analízise.

Témavezető: Prof. Dr. Kilár Ferenc, egyetemi tanár

Módosított hatóanyag-leadású készítmények tervezése, előállítása és vizsgálata

Témavezető: Dr. Pál Szilárd, egyetemi adjunktus

Molekuláris biológiai kalandozások: humán endometriosis eredetű szövetminták Galectin mRNA expressziós ujjlenyomatának vizsgálata

Témavezető: Dr. Polgár Beáta, egyetemi adjunktus

Molekuláris biológiai módszer optimalizálása tumoros betegek vizsgálatához (kísérletes munka)

Témavezető: Temesfői Viktória, PhD hallgató

Molekuláris patológia: A végstádiumú vese szerkezeti átépülése és a tumorok kialakulása

Témavezető: Prof. Dr. Kovács Gyula, tudományos tanácsadó

Molekuláris Patológia: a vese tumorok eredete, differenciális diagnózisa és progressziója

Témavezető: Prof. Dr. Kovács Gyula, tudományos tanácsadó

Monochoriális ikerterhességek rizikótényezői

Témavezető: Dr. Molnár Gábor, egyetemi tanársegéd

Monocyte Distribution Width (MDW) gyakorlati haszna a szepszis korai stádiumának felismerésében (proof of concept study)

Témavezető: Dr. Molnár Tihamér, egyetemi docens

Morfológiai és funkcionális vizsgálatok myopathiákban

Témavezető: Dr. Pál Endre, egyetemi docens

MR-kompatibilis EKG vizsgálatok a magasabb szellemi funkciókat és fájdalmat kísérő vegetatív tünetek elemzésére

Témavezető: Prof. Dr. Janszky József, egyetemi tanár

Multifunkcionális aktin-szabályozó fehérjék szerkezetvizsgálata, biomarkerként történő azonosítása traumás agysérülés esetén

Témavezető: Dr. Bukovics Péter, egyetemi adjunktus

MYD88 gén alternatív splicing termékeinek analízise primer Sjögren-szindromában.

Témavezető: Dr. Bán Ágnes, egyetemi docens

Myocardialis és vascularis dysfunctio gestatios diabetes mellitusban

Témavezető: Dr. Lenkey Zsófia, szakorvos

Nagyízületi implantátum komponensek (szár, vápa, vápa-inzert) pozíciójának vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Vermes Csaba, egyetemi tanár

Nagylégúti szűkületek előfordulása a PTE Gyermekklinika Légúti Osztályának beteganyagában

Témavezető: Dr. Péterfia Csaba, egyetemi tanársegéd

Nagyméretű vesekövek minimál invazív műtéti kezelése

Témavezető: Dr. Jávorházy András, egyetemi adjunktus

Nazogasztrikus szonda használatának hatása, effektivitásának vizsgálata appendectomiát követően gyermekkorban

Témavezető: Dr. Biró Ede, egyetemi tanársegéd

Nedves típusú AMD-s betegek intravitrealis Eylea injekcióval való kezelésének hosszútávú (2014-2020) eredményei

Témavezető: Dr. Csutak Adrienne, egyetemi docens

Nem atheroscleroticus eredetű coronaria eltérések CT vizsgálata

Témavezető: Dr. Várady Edit, egyetemi adjunktus

Nem törzskönyvezett készítmények fogyasztásának szakmai veszélyei, gyógyszerterápiás kölcsönhatásaik

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár

Nem-alkoholos zsírmáj, diabetes mellitus és vesebetegség.

Témavezető: Dr. Mohás Márton, egyetemi adjunktus

Nem-kárieszes foganyagvesztés előfordulási gyakoriságának és típusának vizsgálata fogorvostan hallgatók körében

Témavezető: Dr. Lempel Edina, egyetemi adjunktus

Nem-kódoló RNS-ek szerepe a szívizom remodelláció szabályozásában

Témavezető: Prof. Dr. Szokodi István, egyetemi tanár

Nemi differenciálódás zavarai gyermekeben

Témavezető: Dr. Erhardt Éva, egyetemi docens

Neurodevelopmentális zavarok gyermekkorban

Témavezető: Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi, klinikaigazgató-helyettes

Neuroimmunológiai betegségek klinikai lefolyása és a jelenleg alkalmazott kezelések hatékonysága

Témavezető: Prof. Dr. Komoly Sámuel, egyetemi tanár

Neuronok képződése a felnőtt agyban, befolyásoló tényezők és terápiás lehetőségek.

Témavezető: Prof. Dr. Czéh Boldizsár, egyetemi tanár

Neuropeptid és receptor expressziós vizsgálatok egér és humán szövetmintákon, molekuláris biológiai módszerekkel

Témavezető: Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna, egyetemi tanár

Neuropeptidek hatásának vizsgálata tanulási-megerősítési folyamatokban és a limbikus rendszer neuronhálózatainak működésében

Témavezető: Dr. László Kristóf, egyetemi docens

Neuropeptidek szerepe lipoliszacharid-indukálta láz kialakulásában.

Témavezető: Dr. Garami András, egyetemi docens

Neurotenzin hatásainak és interakcióinak vizsgálata a ventrális pallidumban.

Témavezető: Dr. Ollmann Tamás, egyetemi adjunktus

Nietzsche és a pszichoanalízis

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár

Nitrogén-monoxid szerepe PC12 sejtek apoptózisában és differenciációjában

Témavezető: Prof. Dr. Szeberényi József, emeritus professzor

Nitroprusszid-nátrium (SNP) hatása melanoma sejtvonalak proliferációjára

Témavezető: Dr. Bátor Judit, egyetemi adjunktus

Nitroxidokkal módosított biomolekulák szintézise és antioxidáns vizsgálata

Témavezető: Dr. Bognár Balázs, egyetemi adjunktus

Non-invazív angiológiai diagnosztika perifériás verőérbetegségre fokozott kockázattal rendelkező betegpopulációban

Témavezető: Dr. Késmárky Gábor

Non-invazív elektrofiziológiai vizsgálatok alkalmazási lehetősége szívbillentyű műtétek kapcsán fellépő ingerületvezetési zavarok jellemzésében

Témavezető: Dr. Holczer Lőrinc, egyetemi tanársegéd

Non-konvencionális laboratóriumi markerek diagnosztikus és prognosztikai értékének vizsgálata intenzív terápiás osztályra felvett posztoperatív, kritikus állapotú betegekben

Témavezető: Dr. Loibl Csaba, egyetemi tanársegéd