TDK témák

A periodontális ligament fibroblasztok poszt-transzlációs fehérje módosulásainak vizsgálata nyomóerő hatására

Témavezető: Dr. Frank Dorottya, egyetemi adjunktus

A szájsebészeti beavatkozások során csontot érő hőterhelés és következményeinek vizsgálata

Témavezető: Dr. Szalma József, egyetemi docens

Bölcsességfogak helyzetének vizsgálata fogszabályzó kezelést követően extrakciós illetve nonextrakciós esetekben

Témavezető: Dr. Frank Dorottya, egyetemi adjunktus

Funkcionális orofaciális terápia a fogszabályozásban

Témavezető: Dr. Frank Dorottya, egyetemi adjunktus

Helyviszonykiértékeléshez szükséges predilekciós módszerek megbízhatóságának vizsgálata vegyesfogazatban

Témavezető: Dr. Frank Dorottya, egyetemi adjunktus

Isolating and Identifying Enzymes within the Human Saliva which are relevant to the dental resin composite biodegradation

Témavezető: Dr. Lempel Edina, egyetemi adjunktus

Kompozitok porozitásának és összetételének vizsgálata scanning elektronmikroszkóppal

Témavezető: Dr. Lempel Edina, egyetemi adjunktus

Orthodonciai motiváció vizsgálata a pubertáskorú páciensek körében

Témavezető: Dr. Vajda Katalin, szakorvos

Rapid palatinális expanzió hatása a felső légutakra

Témavezető: Dr. Vajda Katalin, szakorvos