TDK témák

A fogászatban alkalmazott nyomtatási eljárások pontosságának és a felhasznált anyagok fizikai tulajdonságainak vizsgálata

Témavezető: Dr. Marada Gyula, egyetemi adjunktus

A periodontális ligament fibroblasztok poszt-transzlációs fehérje módosulásainak vizsgálata nyomóerő hatására

Témavezető: Dr. Frank Dorottya, egyetemi adjunktus

A pulpa hőmérséklet-változása kompozit tömés készítése esetén.

Témavezető: Dr. Lempel Edina, egyetemi adjunktus

A szájsebészeti beavatkozások során csontot érő hőterhelés és következményeinek vizsgálata

Témavezető: Dr. Szalma József, egyetemi docens

Alacsony energiájú lézer hatásának vizsgálata a fogszabályozó kezelésekkor fellépő diszkomfort és fájdalomérzékekésre

Témavezető: Dr. Frank Dorottya, egyetemi adjunktus

AZ ÁLLKAPOCSÍZÜLETI HANGOK VIZSGÁLATI LEHETŐSÉGEI

Témavezető: Dr. Somoskövi István, egyetemi tanársegéd

Az autológ és autogén csontblokkok rögzítését szolgáló csavarok mechanikai vizsgálata

Témavezető: Dr. Szalma József, egyetemi docens

Betört gyökérkezelő műszerek eltávolítása során fellépő gyökérfelszíni hőmérséklet emelkedés vizsgálata

Témavezető: Dr. Krajczár Károly, szakorvos

Bölcsességfog hatása a második moláris parodontális állapotára fogorvostanhallgatók körében

Témavezető: Dr. Janovics Kata, szakorvos

Bölcsességfogak helyzetének vizsgálata fogszabályzó kezelést követően extrakciós illetve nonextrakciós esetekben

Témavezető: Dr. Frank Dorottya, egyetemi adjunktus

Direkt frontfog-felépítések sikerességét befolyásoló tényezők

Témavezető: Dr. Lempel Edina, egyetemi adjunktus

Disztálharapással jelentkező páciensek kefalometriai vizsgálata fogszabályozó kezelés hatására

Témavezető: Dr. Vajda Katalin, egyetemi tanársegéd

Egyedi implantációs fogpótlások készítésének vizsgálata, különös tekintettel az implantátumokkal illeszkedő felületek gyártástechnológiájára.

Témavezető: Dr. Marada Gyula, egyetemi adjunktus

Epilepsziás betegek protetikai ellátottsága a Dél-Baranyai régióban

Témavezető: Prof. Dr. Radnai Márta, egyetemi tanár

Fiatal felnőttek motiváltságának felmérése a fogorvosi kontroll vizsgálatokra vonatkozóan

Témavezető: Dr. Balásné Dr. Szántó Ildikó, egyetemi adjunktus

Fogászati beavatkozások termális hatása a moláris fogak pulpájára

Témavezető: Dr. Lempel Edina, egyetemi adjunktus

Fogászati implantátumok biointegrációjának vizsgálata

Témavezető: Dr. Turzó Kinga, egyetemi docens

Fogszabályozásban használatos elasztikus gumik szakítószilárdságának in vivo és in vitro mérése

Témavezető: Dr. Gurdán Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

Funkcionális orofaciális terápia a fogszabályozásban

Témavezető: Dr. Frank Dorottya, egyetemi adjunktus

Gyökércsatornába tört és eltávolított műszerfragmentumok elektronmikroszkópos vizsgálata

Témavezető: Dr. Krajczár Károly, szakorvos

Helyviszonykiértékeléshez szükséges predilekciós módszerek megbízhatóságának vizsgálata vegyesfogazatban

Témavezető: Dr. Frank Dorottya, egyetemi adjunktus

Homokfúvás paramétereinek hatása a fogászati kompozitok felszínére

Témavezető: Dr. Lempel Edina, egyetemi adjunktus

Kiskorú gyermekek szüleinek tájékozottsága a fogbetegségekre vonatkozóan

Témavezető: Dr. Balásné Dr. Szántó Ildikó, egyetemi adjunktus

Magyarországi iskolai és óvódai pedagógusok dentális tudásának felmérése

Témavezető: Dr. Balásné Dr. Szántó Ildikó, egyetemi adjunktus

Magyarországi szülők felkészültségének felmérése a gyermekkori dentális traumák esetén

Témavezető: Dr. Balásné Dr. Szántó Ildikó, egyetemi adjunktus

Maradó premolárisok orthodontiai célból történő eltávolításának hatása a felső légutakra

Témavezető: Dr. Vajda Katalin, egyetemi tanársegéd

MYD88 gén alternatív splicing termékeinek analízise primer Sjögren-szindromában.

Témavezető: Dr. Bán Ágnes, egyetemi docens

Orthodonciai motiváció vizsgálata a pubertáskorú páciensek körében

Témavezető: Dr. Vajda Katalin, egyetemi tanársegéd

Ortodontikus elasztomerek elszíneződésének vizsgálata

Témavezető: Dr. Gurdán Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

Oxidatív stressz vizsgálata

Témavezető: Dr. Gurdán Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

Pulpát érő hőhatások vizsgálata frontfog-felépítések során

Témavezető: Dr. Lempel Edina, egyetemi adjunktus

Rapid palatinális expanzió hatása a felső légutakra

Témavezető: Dr. Vajda Katalin, egyetemi tanársegéd

Steroid kezelés hatásának vizsgálata bölcsességfog műtét posztoperatív szövődményeire

Témavezető: Dr. Szabó Árpád, egyetemi adjunktus

Számítógép vezérelt intraosszeális érzéstelenítés összehasonlítása egyéb érzéstelenítési technikával, intraosseal anesthesia, computer assisted anesthesia, local anesthesia

Témavezető: Dr. Sándor Balázs, egyetemi adjunktus

Testtartás és izomegyensúly elemzés gyermekek és fiatal felnőttek körében

Témavezető: Dr. Gurdán Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

Twin force és Power Scope készülékek szkeletális és dentoalveoláris hatásának összehasonlító kefalometriai vizsgálata II. osztályú malokklúzió esetén

Témavezető: Dr. Vajda Katalin, egyetemi tanársegéd