TDK témák

A periodontális ligament fibroblasztok poszt-transzlációs fehérje módosulásainak vizsgálata nyomóerő hatására

Témavezető: Dr. Frank Dorottya, egyetemi adjunktus

A pulpa hőmérséklet-változása kompozit tömés készítése esetén.

Témavezető: Dr. Lempel Edina, egyetemi adjunktus

A szájsebészeti beavatkozások során csontot érő hőterhelés és következményeinek vizsgálata

Témavezető: Dr. Szalma József, egyetemi docens

Bölcsességfogak helyzetének vizsgálata fogszabályzó kezelést követően extrakciós illetve nonextrakciós esetekben

Témavezető: Dr. Frank Dorottya, egyetemi adjunktus

Direkt kompozit tömések retrospektív vizsgálata gyökérkezelt fogakon

Témavezető: Dr. Lempel Edina, egyetemi adjunktus

Epilepsziás betegek protetikai ellátottsága a Dél-Baranyai régióban

Témavezető: Prof. Dr. Radnai Márta, egyetemi tanár

Funkcionális orofaciális terápia a fogszabályozásban

Témavezető: Dr. Frank Dorottya, egyetemi adjunktus

Helyviszonykiértékeléshez szükséges predilekciós módszerek megbízhatóságának vizsgálata vegyesfogazatban

Témavezető: Dr. Frank Dorottya, egyetemi adjunktus

Műgyanta bázisú kompozitok monomerjeinek penetrációs képessége fogászati kezelések során használt védőkesztyűkön keresztül

Témavezető: Dr. Lempel Edina, egyetemi adjunktus

Orthodonciai motiváció vizsgálata a pubertáskorú páciensek körében

Témavezető: Dr. Vajda Katalin, egyetemi tanársegéd

Pulpakamra zárására használt anyagok polimerizációs mértéke

Témavezető: Dr. Lempel Edina, egyetemi adjunktus

Rapid palatinális expanzió hatása a felső légutakra

Témavezető: Dr. Vajda Katalin, egyetemi tanársegéd