TDK témák

Akut kardiovaszkuláris események diagnosztikus és terápiás lehetőségei helyszínen és intézeti keretek között.

Témavezető: Dr. Bóna Ernő

Artériás stifness a kardiovascularis prevencióban és rizikóbescslésben

Témavezető: Dr. Verzár Zsófia, tanszékvezető

Prevenciós módszerek a vaszkuláris és kardiovaszkuláris betegek körében

Témavezető: Dr. Verzár Zsófia, tanszékvezető

ST-elevációval nem járó nyocardialis infarktus modern ellátási stratégiái

Témavezető: Dr. Verzár Zsófia, tanszékvezető

Toxicológia a pre- és intrahospitális betegellátásban Legális és illegális drogok kardiovaszkuláris hatásának vizsgálata különös tekintettel a designer drogokra

Témavezető: Dr. Bóna Ernő