TDK témák

A depresszió és a gyulladásos bélbetegségek kapcsolata

Témavezető: Dr. Tiringer István, egyetemi adjunktus

A depresszió és a II. típusú diabetes mellitus összefüggései

Témavezető: Dr. Tiringer István, egyetemi adjunktus

A depresszió és életminőség jelentősége és vizsgálati lehetőségei szívműtött betegek esetében

Témavezető: Dr. Tiringer István, egyetemi adjunktus

A drogok és a drogfogyasztók megítélése orvostanhallgatók/a társadalom körében

Témavezető: Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna, egyetemi tanár

A hallgatói elégedettség kvantitatív és kvalitatív analízise

Témavezető: Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna, egyetemi tanár

A kognitív kontroll neuropszichológiai vizsgálata

Témavezető: Dr. Csathó Árpád, egyetemi docens

Adattudomány az orvoslásban és az egészségügyben - Európai mellkassebészeti adatbázis és tüdőrák prevenciós adatbázis feldolgozása és értelmezése

Témavezető: Dr. Feldmann Ádám, egyetemi adjunktus

Agylézió hatásának modellezése mesterséges neurális hálózaton

Témavezető: Dr. Karádi Kázmér, egyetemi docens

Az időskorúak aktivitását és életminőségét befolyásoló biopszichoszociális tényezők

Témavezető: Dr. Tiringer István, egyetemi adjunktus

Az orvosi beavatkozásokkal szembeni félelem hatása a fájdalomélményre fájdalomélményre

Témavezető: Dr. Birkás Béla, egyetemi docens

Az orvosképzés stresszeinek vizsgálata és a prevenció lehetőségei

Témavezető: Dr. Varga József, egyetemi adjunktus

Egészségállapot és gondolkodásmód: a kreatív életvitel feltételei

Témavezető: Prof. Dr. Kállai János, egyetemi tanár

Egészséges személyek pszichológiai funkcióinak vizsgálata agyi képalkotó aljárással (fMRI)

Témavezető: Prof. Dr. Kállai János, egyetemi tanár

Egészségügyi ellátás multikulturális környezetben – kihívások és lehetőségek

Témavezető: Dr. Faubl Nóra, tudományos munkatárs

Életmenet stratégiák pszichés indikátorai és hatásai az életminőségre

Témavezető: Dr. Birkás Béla, egyetemi docens

Funkcionális és strukturális MRI eljárások a neuropszichológiai alapkutatásban

Témavezető: Dr. Feldmann Ádám, egyetemi adjunktus

Gondolati képalkotás neuropszichológiája

Témavezető: Dr. Karádi Kázmér, egyetemi docens

Hippocampus függő tanulási formák és stratégiák

Témavezető: Prof. Dr. Kállai János, egyetemi tanár

Honnan jött és merre tart a magyar orvostársadalom

Témavezető: Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna, egyetemi tanár

Individuális, párkapcsolati és családi alkalmazkodási folyamatok összefüggése rákos betegek esetében

Témavezető: Dr. Tiringer István, egyetemi adjunktus

Különböző típusú szívműtéten áteső betegek kognitív működéseit és életminőségét meghatározó tényezők vizsgálata

Témavezető: Dr. Tiringer István, egyetemi adjunktus

Magasabb kognitív funkciók (végrehajtó funkciók) kapcsolata a szubklinikai személyiségvonásokkal

Témavezető: Dr. Birkás Béla, egyetemi docens

Parkinson-kór neuropszichológiája

Témavezető: Dr. Karádi Kázmér, egyetemi docens

Placebo hatás

Témavezető: Dr. Szolcsányi Tibor, egyetemi adjunktus

Prefrontális kortex szerepe viselkedésgátlásban

Témavezető: Prof. Dr. Kállai János, egyetemi tanár

Pszichés és magatartásbeli változások vizsgálata a HPV pozitív diagnózis közlése után

Témavezető: Dr. Tiringer István, egyetemi adjunktus

Quo vadis medicus? Szakirány- és munkahelyválasztási preferenciák orvostanhallgatók körében

Témavezető: Dr. Faubl Nóra, tudományos munkatárs

Reprodukciós zavarokkal kapcsolatos stressz hatása az egészségmagatartásra

Témavezető: Dr. Gács Boróka, tudományos munkatárs

Stresszkezelés, prevenció, egészségpszichológia az orvosi gyakorlatban

Témavezető: Dr. Varga József, egyetemi adjunktus

Temporális lebeny epilepszia neuropszichológiája

Témavezető: Dr. Karádi Kázmér, egyetemi docens