Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

Szakdolgozati témák

Hallgatóink az alább felsorolt szakdolgozati témákból választhatnak. A szakdolgozat megírásával és védésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalók itt érhetőek el: http://gytk.pte.hu/hu/egyseg/almenu/3030/359

Ajánlott szakdolgozati témák

1. Farmakogenetikai vizsgálatok lehetőségei a gyógyszerterápia mellékhatásainak csökkentésében.
Témavezető: dr. Botz Lajos egyetemi tanár

2. Gyógyszeres kölcsönhatások jelentősége és értékelése: véralvadásgátlók és leggyakrabban együtt adott hatóanyagok kölcsönhatásai.
Témavezető: dr. Nyaka Bernadett egyetemi tanársegéd

3. Gyógyszeres kölcsönhatások jelentősége és értékelése: antidepresszánsok és leggyakrabban együtt adott hatóanyagok kölcsönhatásai.
Témavezető: dr. Botz Lajos egyetemi tanár, dr. Nyaka Bernadett egyetemi tanársegéd

4. Formulária alapú intézeti gyógyszermenedzsment: helye és szerepe, szakmai, gazdasági előnyei és hátrányai.
Témavezető: dr. Krucsóné dr. Hornyák Judit szakgyógyszerész

5. Gyógyszeres kölcsönhatások értelmezése a CYP-450 enzim működésének befolyásolásán keresztül, egy választott gyógyszercsoport példájának bemutatásával.
Témavezető: dr. Botz Lajos egyetemi tanár, dr. Nyaka Bernadett egyetemi tanársegéd

6. Gyógyszertári informatikai programok szakmai felületeinek értékelése, fejlesztési lehetőségei.
Témavezető: dr. Botz Lajos egyetemi tanár, dr. Szabó Beáta külső munkatárs

7. Internetes gyógyszerellátás és gyógyszerinformáció: szakmai érvei, ellenérvei, lehetőségei.
Témavezető: dr. Botz Lajos egyetemi tanár

8. A gyógyszertárakban alkalmazott informatikai rendszerek gazdálkodási és szakmai felületeinek megelégedettségi felmérése, értékelése.
Témavezető: dr. Botz Lajos egyetemi tanár, dr. Szabó Beáta külső munkatárs

9. Infúziós készítmények elegyíthetősége, fontosabb inkompatibilitásai gyógyszerkészítményekkel.
Témavezető: Szabóné dr. Schirm Szilvia szakgyógyszerész

10. Életminőségi mérések lehetőségei és korlátai a gyógyszerterápia eredményességének kifejezése során.
Témavezető: dr. Botz Lajos egyetemi tanár

11. A jó gyógyszertári gyógyszerészi kommunikáció szerepe és tartalma.
Témavezető: dr. Molnár Béla szakgyógyszerész

12. Gyógyszerellátás hazai és Európai Uniós szabályozásának összevetése.
Témavezető: dr. Botz Lajos egyetemi tanár

13. Gyógyszerek árának alakulása és a támogatási metodikák hatása.
Témavezető: dr. Botz Lajos egyetemi tanár

14. Különböző gyógyszerértékelési metodikák összehasonlító értékelése.
Témavezető: dr. Botz Lajos egyetemi tanár

15. Kórházi antibiotikum felhasználás tapasztalatai.
Témavezető: dr. Nyaka Bernadett egyetemi tanársegéd

16. Gyógyszerészi gondozás értékelése egy krónikus betegcsoport példáján.
Témavezető: dr. Télessy István külsős munkatárs

17. Gyógyszerészi gondozás értékelése, eredményeinek/hatékonyságának mérési lehetőségei.
Témavezető: dr. Fittler András egyetemi adjunktus

18. A gyógyszerekhez hasonló termékek („gyógytermékek”) engedélyezési gyakorlata; forgalmazási/fogyasztási anomáliák.
Témavezető: dr. Botz Lajos egyetemi tanár

19. Direkt bioautográfiás vizsgálati metodikák alkalmazása a hatóanyagok ellenőrzésénél, készítmények fejlesztésénél.
Témavezető: dr. Botz Lajos egyetemi tanár, dr. Fittler András egyetemi adjunktus

20. Kórházi magisztrális gyógyszerkészítmények gyógyszerészeti értékelése.
Témavezető: dr. Mayer Anna szakgyógyszerész

21. A gyógyszerelési hibák mérésének metodikai lehetőségei.
Témavezető: dr. Botz Lajos egyetemi tanár, Szabóné dr. Schrim Szilvia szakgyógyszerész

22. A laikusok számára készült hazai internetes gyógyszerinformációs fórumok szakmai értékelése.
Témavezető: dr. Botz Lajos egyetemi tanár, dr. Szabó Beáta külsős munkatárs

23. A média gyógyszerreklámok „hívószavai” és a szakmai hitelesség összefüggése.
Témavezető: dr. Molnár Béla szakgyógyszerész

24. A XXI. század gyógyszertárában a gyógyszerész szerepe.
Témavezető: Szabóné dr. Schirm Szilvia szakgyógyszerész

25. A gyógyszertárban dolgozó gyógyszerész szakmai kompetenciáinak változása az elmúlt 100 évben.
Témavezető: dr. Molnár Béla szakgyógyszerész

26. A fogyasztók OTC gyógyszerválasztási szempontjai, ismeretei.
Témavezető: dr. Fittler András egyetemi adjunktus

27. Napjaink újkeletű problémája: gyógyszerek, gyógytermékek és étrendkiegészítők hamisítása.
Témavezető: dr. Fittler András egyetemi adjunktus

28. A per os gyógyszerkészítmények színének jelentősége a terápiás hatás kialakulásában.
Témavezető: dr. Botz Lajos egyetemi tanár

29. Gyógyszerészek szerepe a Crohn-betegek gondozásában.
Témavezető: dr. Fittler András egyetemi adjunktus

30. Gyógytermékek, étrendkiegészítők és gyógyszerek releváns kölcsönhatásai
Témavezető: dr. Botz Lajos egyetemi tanár

31. Gyógyszerészek szerepe a Colitis ulcerosa-s betegek gondozásában.
Témavezetők: dr. Fittler András egyetemi adjunktus és dr. Vida Róbert központi gyakornok

32. Gyógyszerészek szerepe az alsó húgyúti infekciók gondozásában.
Témavezetők: dr. Fittler András egyetemi adjunktus és dr. Vida Róbert központi gyakornok

33. Hiánycikknek minősülő onkológiai szerek online beszerezhetősége.
Témavezetők: dr. Fittler András egyetemi adjunktus és dr. Vida Róbert központi gyakornok

34. A gastro-oesophagealis reflux betegség gyógyszerészi gondozása.
Témavezetők: dr. Fittler András egyetemi adjunktus és dr. Vida Róbert központi gyakornok

35. A gyógyszerterápia bizonyítékokon alapuló értékelése.
Témavezető: dr. Fittler András egyetemi docens

36. Az asthma bronchiale gyógyszerészi gondozása.
Témavezető: dr. Vida Róbert György egyetemi tanársegéd

37. A gyógyszerhiányok lehetséges kockázatainak azonosítása és az ellátási problémákat jelentő rendszerek optimalizálása.
Témavezető: dr. Vida Róbert György egyetemi tanársegéd

38. A monoklonális antitestek gyógyszerkölcsönhatásainak értékelése.
Témavezető: dr. Vida Róbert György egyetemi tanársegéd

 

Szakdolgozati referáló előadás

A szakdolgozatok elkészítését segíti az itt letölthető szakdolgozati referáló előadás alaposan átgondolt összeállítása, amely pár meghatározó kérdés előzetes átgondolásában segíti a hallgatókat. A választott szakdolgozati témátokról a szakdolgozatot készítő hallgatóink, a fenti minta dia alapján, egy max. 5-10 perces bemutató előadást készítenek, melynek bemutatására és megbeszélésére a Gyógyszerészeti Intézetben előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor. Az előadást célszerű előzetesen egyeztetni a konzulenssel vagy az intézet munkatársaival.

 

Határidők

Kérjük a szakdolgozatok elkészítésével, konzultációjával és leadásával kapcsolatos határidők betartását:

Intézet, konzulens és téma kiválasztása - negyedév második félévének (8. szemeszter) vége előtt, legkésőbb május 15.

Aláírt konzulensi nyilatkozat leadása a Tanulmányi Hivatalban - ötödév első félévének (9. Szemeszter) megkezdése előtt.

Szakdolgozat leadása - a 10. szemeszter során legkésőbb február utolsó munkanapjáig.

ekkor leadandó

- köttetett szakdolgozat 2 példányban,

- 1 db CD melléklet,

- szakdolgazat védés PPT diasora és

- min. 300 max. 500 szavas tötmör összefoglaló magyar nyelven (bevezetés,célok, módszerek, eredmények, összefoglalás)

Szakdolgozat védése - a 10. szemeszter március 31-ig.

Sikeres védés igazolása a Tanulmányi Hivatal felé - 10. szemeszterben legkésőbb március 31-ig.

Jó felkészülést kívánunk!