Pathológiai Intézet

Szakdolgozati témák

A gonadalis és extragonadalis teratomák molekuláris és immunhisztokémiai jellegzetességeinek vizsgálata.

Dr. Semjén Dávid PhD, adjunktus

 

Az áramlás citometria és a citogenetikai vizsgálatok szerepe és jelentősége az MDS diagnosztikájában

Dr. Kereskai László, klinikai főorvos

 

A colorectalis carcinomák sebészi síkjainak retrospektív vizsgálata

Témavezető: Dr. Bogner Barna PhD, klinikai főorvos