Adatvédelmi, Esélyegyenlőségi és Koordinációs Osztály

Elérhetőségek

osztályvezető: Dr. Farkas Krisztina
Cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 2. G épület
Telefon: +36308931901, 33371, 62269
E-mail:

Tájékoztató egészségügyi dokumentáció másolat kéréséről

 

Az egészségügyi dokumentáció másolata kikérhető személyesen és postai úton a PTE KK Adatvédelmi, Esélyegyenlőségi és Koordinációs Osztály munkatársaitól a 7623 Pécs, Rákóczi út 2. G. épület címen, illetve elektronikus úton a kk.adatvedelem@pte.hu e-mail címen. Az egészségügyi dokumentáció első másolata térítésmentes.

Elektronikus úton történő kikérés esetén az e-mailen beérkezett nyomtatvány eredeti példányát minden esetben postai úton is szükséges megküldeni.

A dokumentációkérő nyomtatványt teljes bizonyító erejű magánokirat formájában – a kérelmező és két tanú aláírásával ellátva – szükséges a részünkre benyújtani.

A dokumentációkérő nyomtatvány elérhető a Klinikai Központ honlapján az alábbi linkre kattintva: Egészségügyi dokumentáció másolat kéréseilletve a Rákóczi út 2. G. épület portáján.

Adatvédelmi, Esélyegyenlőségi és   Koordinációs Osztály