Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

Történeti áttekintés

1970. november 1-én a Póka professzor által vezetett Sebészeti Klinika dolgozóiból egy új betegellátó szervezeti egység, a "Központi Intenzív Therápiás Osztály és Anaesthesiologiai Szolgálat" kezdte meg az önálló működését. Vezetői kinevezést dr. Török Endre egyetemi docenst kapott. Az 1972-ben bekövetkezett halálával dr. Tekeres Miklós egyetemi adjunktus folytatta az irányítást. Az osztály az aneszteziológia és az általános intenzív terápiára mellett az akut kardiológiai ellátásban is jelentős feladatokat vállalt. Ennek eredményeként az 1970-es években az intenzív osztály ágyszáma 9-ről 20-ra növekedett, az aneszteziológiai feladatokat 7 műtőasztalon végezték, továbbá pacemaker-műtőt és -ambulanciát is üzemeltettek. Az osztály az 1983/84-es tanévben intézetté vált, ekkor a neve Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetre (AITI) változott. A magas színvonalú oktatómunka, gyógyítói és kutatói tevékenység elismeréseként az Európai Aneszteziológiai Akadémia akkreditált oktatóhelyévé minősítette az intézetet 1999-ben. 2000. július 1-től dr. Bogár Lajos professzor vette át az AITI vezetését. A PTE és a 3. sz. Honvédkórház között 2003. január 1-én megvalósított integrációt követően egy újabb, főleg traumatológiai és égett beteg ellátását szolgáló, központi intenzív osztály alakult meg. 2004-től az AITI orvosai irányítják az Idegsebészeti Klinikán az intenzív osztályt. 2010. január elsejétől, a Baranya Megyei Kórházzal történt integráció óta központosított aneszteziológiai és intenzív terápiás szolgálat jött létre, amely egységes elveken alapuló, magas színvonalú, költséghatékonyan működő betegellátást tesz lehetővé.