Magatartástudományi Intézet

A pedagógiai kurzus során olyan oktatói/pedagógiai skillek fejlesztése történik, amelyek az eredményesebb oktatáshoz, tanításhoz járulnak hozzá. Kutatási tapasztalataink ugyanis azt mutatják, hogy a magasra értékelt és az oktatók által birtokolt szaktudás hallgatóknak való átadása e skillek hiányában nem tud eredményesen megvalósulni.

A kurzus célja, hogy a hallgatói tanulási és az oktatói tanítási élményt növelni tudják az oktatók, illetve, hogy partnerré váljanak az oktatási-tanulási folyamatban. Ezek érdekében többek között új tanulási paradigmával és oktatási módszerekkel ismerkednek meg a kurzus keretei között, amelyeket a mindennapi oktatási tevékenységük végzése közben alkalmazni is tudnak a későbbiekben. A kurzus épít a résztvevők önállóságára és az egymástól való tanulásra is. A pedagógiai kurzusra várjuk a karon – bármely szakterületen dolgozó – oktatóinkat.