Házirend és betegtájékoztató

Házirend

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, mint gyógyító intézmény legfontosabb célkitűzése, hogy a Klinikai Központ szolgáltatásait igénybevevő valamennyi polgár számára megfelelő színvonalú, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli ellátást nyújtson, továbbá, mint egészségügyi szolgáltató kötelességének érzi, hogy a betegek és hozzátartozóik megelégedettségére végezze szakmai munkáját.

Az általános házirendben megfogalmazott célok és alapelvek a gyógyulást váró, segítségre szoruló betegek, hozzátartozók, valamint az egészségügyi szolgáltatást végző szakemberek számára egyaránt segítséget nyújtanak, és ezzel párhuzamosan a gyógyítás mindennapjaiban ma már nélkülözhetetlen partneri együttműködésben iránymutatást adnak az érintett felek számára.

A klinikai gyógykezelés során nem csupán a szakemberek a felelősek az eredményes gyógyításért, a sikeres végeredményért, hanem sokat tehet a gyógyulás érdekében a beteg és hozzátartozója is.

Az együttműködés érdekében, kérjük, ismerkedjen meg a betegeink érdekeit szolgáló előírásokkal.

I. A beteg megérkezése az intézetbe

A beteg az intézet/klinika/szakrendelőit, szakambulanciáit beutalóval, személyi igazolvánnyal, TAJ- kártyával és betegdokumentációval veheti igénybe. Sürgős szükség, mentés esetén a fenti dokumentumok nélkül fogadjuk a beteget.

Felhívjuk figyelmét, hogy készpénz, értéktárgyak, az ellátáshoz nem szükséges okmányok behozatalát mellőzze. Személyes értékei széfben történő elhelyezésének lehetőségéről a betegfelvételt végző szakdolgozó tájékoztatja.

Felvételhez szükséges:

- Tisztálkodáshoz, étkezéshez használt eszközök, pohár, papír zsebkendő, egészségügyi papír, stb.
- A fertőző gyanús betegségben szenvedőket kivéve a beteg a saját ruházatát használhatja.
- Az Ön által behozott gyógyszerekről minden esetben köteles a kezelő orvosát tájékoztatni.
- A felvételi eljárás során a betegfelvételi dokumentációban rögzítésre kerül a legközelebbi hozzátartozó elérhetősége.
- A gyógykezelés alatt a beteg szeszesitalt, bódító-kábítószert nem fogyaszthat.

Betegek számára elérhető komfortszolgáltatások:

- A beteg rendelkezésére áll a társalgóban, kórtermekben elhelyezett televízió, melyet betegtársaik és a gyógyító munka zavarása nélkül nézhetnek.
- A Klinikai Központ területén, több helyen italautomata, ill. pénzérmével és kártyával működő nyilvános telefon található.
- Diétát nem igénylő beteg a kezelő orvossal, dietetikussal előzetesen egyeztetett élelmiszert és italféleségeket az intézmény büféiből is fogyaszthat. Az otthonról hozott élelmiszert az osztályon elhelyezett hűtőszekrényekben becsomagoltan lehet tárolni. A csomagoláson fel kell tüntetni a beteg nevét, kórterem és ágyszámát, valamint az élelmiszer hűtőszekrénybe kerülésének dátumát.
- Egyéb lehetőségek: sajtótermék vásárlása, igény esetén a vallásgyakorlás egyéni kérésre.
- A „Kegyeleti szoba” használata lehetővé teszi, hogy méltó körülmények között búcsúzzon halott hozzátartozójától.

II. A betegeket megillető jogok gyakorlása az 1997. évi CLIV. egészségügyi törvény  előírásainak (II. Fejezet. A betegek jogai és kötelezettségei) megfelelően történik.

III. A beteglátogatás rendje

A betegek nyugalmának és a betegellátási tevékenységek, kezelések, vizsgálatok, vizit zavartalan kivitelezése érdekében az intézményben a betegeket az alábbi időpontban kérjük látogatni:

Látogatási idő /általában/ 9-19 óra között van. Az ettől való eltérést az egyes intézetek/klinikák működési rendje szabályozza. Fekvőbetegnél a kórteremben egyszerre két látogató tartózkodhat.  Az intézetvezető szakmai indok esetén a klinika egész területén és/vagy egyes kórtermeiben elrendelheti a látogatási tilalmat. Vizsgálatok, kezelések, betegellátási munkák végzése alatt látogató nem tartózkodhat a kórteremben. Az ettől való eltérést a gyermek intézményekben, meghatározott esetekben az adott intézmény működési rendje szabályozza.

A beteg kötelezettsége:
- A házirendben foglaltakat betartani,
- Más beteg jogait tiszteletben tartani,
- Az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait szem előtt tartani,
- Az osztály napirendjét betartani, vizitek, gyógykezelések alkalmával a kórteremben tartózkodni, átmeneti időre történő osztályelhagyásról a műszakban levő orvost/ápolót köteles tájékoztatni,
- Az intézmény tisztaságát és csendjét megőrizni,
- Az intézmény felszerelését, berendezéseit rendeltetésszerűen használni,
- Az egészségügyi dolgozókkal- képességei és ismeretei szerint együttműködni köteles:
- A kórisme megállapításához korábbi betegségeiről, gyógykezeléséről, gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmény szedéséről a kezelő orvost tájékoztatni,
- Esetleges fertőző betegség tényéről tájékoztatást adni,
- A gyógykezeléssel kapcsolatban kapott rendelkezéseket betartani,
- A személyes adatait-hitelt érdemlően igazolni,
- Az egészségügyi ellátást érintő korábban tett jognyilatkozatról tájékoztatást adni,
- A jogszabály és az intézményi térítési szabályzat által előírt térítési díjat megfizetni.

Felhívjuk  figyelmét, hogy a nemdohányzók védelméről szóló hatályos jogyszabály a többszörösen módósított 1999.évi XLII. törvény értelmében 2012. január 1-jétől tilos a dohányzás a közintézményekben. Ennek értelmében a PTE Klinikai Központ valamennyi épületében és szabad területén TILOS a dohányzás, illetve  dohányzásra kijelölt hellyel nem rendelkezünk a nyílt légtérben sem.

IV. Beteg elbocsátás

A beteg elbocsátás előtt köteles a rendelkezésre bocsátott intézeti ruhákat, tárgyakat az osztály ápolójának átadni. Tájékoztatjuk Önt, hogy az elbocsátás napján csak a reggeli étkezést tudjuk biztosítani.

A vizsgálatok és kezelések befejezése után minden beteg zárójelentést kap, melynek átvételét aláírásával igazolja. Az egészségügyi ellátással kapcsolatban felmerült panaszairól szóban és írásban értesítheti a Klinikavezető igazgatót, Klinika/Intézet vezető főnővért, illetve írásban a Klinikai Központ főigazgatóját. Ezen kívül panasszal fordulhat a betegjogi képviselőhöz is.

További tájékoztatásul minden ellátó egységünknél rendelkezésre áll:

- Írásos betegtájékoztató a vizsgálatokról, a beavatkozásokról, a szociális segítségnyújtás lehetőségéről, betegjogi képviselő elérhetőségéről.
-  Az osztályok munkarendje és a Házirend teljes terjedelemben kérhető az egészségügyi szakdolgozótól.

Vargáné Apagyi Erzsébet
ápolási igazgató