Házirend

Tisztelt Betegünk!

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, mint gyógyító intézmény legfontosabb célkitűzése, hogy a szolgáltatásait igénybe vevő betegek számára magas színvonalú, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli ellátást nyújtson, továbbá kötelességének érzi, hogy a betegek és hozzátartozóik megelégedettségére végezze szakmai munkáját a betegjogok érvényesülésével.

A gyógykezelés során nem csupán a szakemberek a felelősek az eredményes gyógyításért, sokat tehet a gyógyulás érdekében a beteg és hozzátartozója is.

Az együttműködés érdekében, kérjük, ismerkedjen meg a betegeink érdekeit szolgáló házirenddel.

 

I. A BETEG MEGÉRKEZÉSE ÉS INTÉZMÉNYBEN TARTÓZKODÁSA

1. Fekvőbeteg intézményi felvételhez szükséges:

2. Felhívjuk betegeink figyelmét, hogy:

3. Betegek számára elérhető komfortszolgáltatások:

 

II. A BETEGEKET MEGILLETŐ JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA

A betegek jogait és kötelezettségeit az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 6. §-27. § szabályozza.

1.Egészségügyi ellátáshoz való jog

2.Emberi méltósághoz való jog

3. Kapcsolattartás joga

Betegek látogatásának rendje

4. Intézmény elhagyásának joga

5. Tájékoztatáshoz való jog

6. Önrendelkezéshez való jog

7. Ellátás visszautasításához való jog

8. Egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

9. Orvosi titoktartáshoz való jog

10. A panaszkivizsgáláshoz való jog

A betegjogi képviselő neve, fogadó ideje és elérhetőségei intézményünk valamennyi, betegek által látogatott helyén kifüggesztésre került.

Intézményünk betegjogi képviselője: dr. Fehér Hajnalka                                                                                                                 

                  Emberi Erőforrások Minisztériuma, INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT
                                                      

                                   elérhetőségei:  telefon: +36/20/489-9533, melyen elérhető

                                                          hétfőtől-csütörtökig 0800 – 1630 óra között

                                                                               péntek 0800 - 1400 óra között

                                  Fogadóóra időpontja:  telefonon előre egyeztetett időpontban

 

                                                          levélcím: H-7624 Pécs, Ferencesek utcája 22.

                                                          Postacím: 7601 Pécs, Pf. 319.
                                                         

                                                          e-mail cím: hajnalka.feher@ijb.emmi.gov.hu

                                                          web: www.ijsz.hu

A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ) MUNKATÁRSA,

AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY

 

III. A BETEG KÖTELEZETTSÉGEI

 

IV. BETEG ELBOCSÁTÁSA

 

V. HATÁLYBALÉPÉS

 

Dr. Sebestyén Andor sk.
elnök