Utasítások

2021. év

3./2021. számú Elnöki Utasítás
egyes klinikai főigazgatói utasítások hatályon kívül helyezéséről
Hatályos: 2021.03.01-től

2020. év

3/2020. számú Elnöki Utasítás a Klinikai Központ Működési Rendjéről
Hatályos: 2021. június 16. napjától

2019

2/2019. számú Elnöki Utasítás
6/2009. sz. és a 5/2010. sz. Főigazgatói Utasítások hatályon kívül helyezéséről
Hatályos: 2019. február 8. napjától

2018

1/2018. Elnöki Utasítás
A környezetterhelési pótlékról
Hatályos: 2019. január 1. napjától

2017

1/2017. számú Elnöki Utasítás
Hatályos: 2017. november 1. napjától

2016

1/2016. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás a humán klinikai vizsgálatok eljárásrendjéről
hatályos: 2016. április 29. napjától

2/2016. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás
a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ szervezeti egységeiben tervezett és folytatott humán klinikai vizsgálatok helyes dokumentációs gyakorlatáról
hatályos: 2016. június 9. napjától

2015

1/2015. sz. klinikai főigazgatói utasítás
az oktatásban résztvevő közalkalmazottak pótszabadságáról, a pótszabadság kiadásának rendjéről
hatályos 2015. február 23. napjától

2/2015. sz. klinikai főigazgatói utasítás
a környezetterhelési pótlék bevezetéséről szóló rendelkezések (4/2011. sz. KFU) módosításáról
hatályos: 2015. április 1. napjától

3/2015. számú Klinikai Főigazgatói Utasítás
A Klinikai Központ szervezeti egységei által alkalmazott tételes elszámolás alá eső gyógyszerek felhasználás folyamatáról
hatályos: 2015. augusztus 14. napjától

4/2015. sz. klinikai főigazgatói utasítás
a betegszállítók nappali és ügyeleti rendjének meghatározásáról a Janus Pannonius Klinikai Tömbben
hatályos: 2015. szeptember 22. napjától

5/2015. sz . Klinikai Főigazgatói Utasítás
az 1/2013. számú Klinikai Főigazgatói Utasítás módosításáról
hatályos: 2015. október 1. napjától

2014

2/2014. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás
A Pécsi Tudományegyetem egészségügyi teljesítményjelentések és egyéb, a havi finanszírozás alapját képező adatok jelentési határidejével kapcsolatban

2/2014. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás - 1. melléklet
EFI adatszolg. űrlap

3/2014. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás
A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának egészségügyi ügyeleti és készenléti szolgálatáról

4/2014. számú főigazgatói utasítás
A PTE KK szervezeti egységeiben tervezett és folytatott humán klinikai vizsgálatok eljárási rendje
egységes szerkezetben
hatályos: 2014. december 4-től.

4/2014. számú főigazgatói utasítás melléklete

2013

4/2013. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás a panaszkivizsgálás rendjéről
HATÁLYBA LÉPÉS: 2013. november 11.

1/2013. sz. utasítás
A Klinikai Központban működő minősített munkahelyeken betöltött minősített munkakörökben foglalkoztatott dolgozók díjazásáról.
Az utasítást 2015. október 1-i hatállyal módosította az 5/2015.számú Klinikai Főigazgatói Utasítás.

1/2013 1. melléklet

1/2013 2. melléklet

1/2013 3. melléklet
HATÁLYBA LÉPÉS: 2013. július 1.

2012

10/2012. sz.
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetben folyósított illetménykiegészítések korábbi gyakorlatának megszüntetéséről, valamint az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetben az illetménykiegészítés folyósításának egységes szabályozásáról.

9/2012. sz.
A sürgősségi és intenzív ellátásban részt vevő közalkalmazottak díjazásáról.

9/2012 melléklet

7/2012. sz.
A sürgősségi betegellátást végző gépjármű működésének rendjéről.

6/2012. sz.
A külföldi személyek, illetve egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazolni nem tudó belföldi személyek sürgősségi ellátásával kapcsolatos ügyintézés rendjéről.

5/2012. sz.
Az egészségügyi teljesítményjelentések és egyéb, a havi finanszírozás alapját képező adatok jelentési határidejével kapcsolatos 5/2011. sz. Főigazgatói Utasítás módosításával egységes szerkezetben.

4/2012. sz.
A PTE Klinikai Központjában foglalkoztatott orvosok jogosultságára és egészségügyi tevékenységére vonatkozó jelentésével kapcsolatos 1/2010 sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás módosításával egységes szerkezetbe foglalva.

3/2012. sz.
A tételes elszámolás alá eső gyógyszerek felhasználás folyamatáról.

3/2012 2. melléklet

3/2012 4. melléklet

3/2012 7.melléklet

2/2012. sz.
Az 1/2012. számú Klinikai Főigazgatói utasítás módosításáról.

2/2012 egységes szerkezetben

1/2012. sz.
A nemdohányzók védelméről MÓDOSÍTOTTA: a 2/2012. számú főigazgatói utasítás.

2011

12/1011. sz.
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetben folyósított illetménykiegészítések korábbi gyakorlatának megszüntetéséről, valamint az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetben az illetménykiegészítés folyósításának egységes szabályozásáról MÓDOSÍ

11/2011. sz.
A 4/2011. számú Klinikai Főigazgatói utasítás módosításáról

10/2011. sz.
A 4/2011. számú Klinikai Főigazgatói utasítás módosításáról

9/2011. sz.
A Fül-Orr-Gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika közalkalmazottai kockázati pótlékának megszüntetéséről és a 3/2011. SZ. Klinikai Főigazgatói utasítás módosításáról

8/2011. sz.
A konszignációs/kihelyezett raktárak anyagfelhasználásának dokumentálására (a módosítással egységes szerkezetbe foglalva)

8/2011. sz.
A konszignációs/kihelyezett raktárak anyagfelhasználásának dokumentálására MÓDOSÍTVA lásd fent

7/2011. sz.
A humán klinikai vizsgálatok új eljárási rendjének módosításáról a 3/2009.évi Klinikai Főigazgatói Utasítással egységes szerkezetbe foglalva

6/2011. sz.
Az ösztönző rendszer bevezetéséről HATÁLYON KÍVÜL: 2012. december 01-től

5/2011. sz.
A Pécsi Tudományegyetem egészségügyi teljesítményjelentések és egyéb, a havi finanszírozás alapját képező adatok jelentési határidejével kapcsolatban MÓDOSÍTOTTA: a 5/2012. számú főigazgatói utasítás

3/2011. sz.
A kockázati pótlék folyósításának módosításáról (a 9/2011 számú főigazgatói utasítással egységes szerkezetbe foglalva)

3/2011. sz.
A kockázati pótlék folyósításának módosításáról. MÓDOSÍTVA lásd fent

2010

13/2010. sz.
Az Intézményközi Információs Rendszer (IKIR) használatának fokozásáról.

12/2010. sz.
A munkaruha és védőruha viselésének szabályairól.

11/2010. sz.
A Humánpolitikai Koordinációs Iroda működésével összefüggő feladat- és hatáskörökről. HATÁLYON KÍVÜL: 2011. július 01-től

10/2010. sz.
A humán klinikai vizsgálatok új eljárási rendjének módosításáról a 3/2009.évi Klinikai Főigazgatói Utasítással egységes szerkezetbe foglalva. MÓDOSÍTOTTA: a 7/2011. számú főigazgatói utasítás.

10/2010. melléklet

9/2010. sz.
A Mozgásszervi Sebészeti Intézet Traumatológiai-és Kézsebészeti Klinikán egészségügyi tevékenységet ellátó közalkalmazottak díjazásáról.

8/2010. sz.
A Sürgősségi Betegfogadó-helyen egészségügyi tevékenységet ellátó közalkalmazottak illetménykiegészítéséről.

7/2010 sz.
A Pécsi Tudományegyetem teljesítményjelentések és egyéb, a havi finanszírozás alapját képező adatok jelentési határidejével kapcsolatban HATÁLYON KÍVÜL: 2011. június 01-től.

5/2010. sz.
A különféle gyógyászati eszközök bevitelének és működésbe helyezésének engedélyezéséről az egyes klinikák/intézetek területén.

4/2010. sz.
Klinikai Központ szervezeti egységeinek vérfelhasználásáról.

3/2010. sz.
A humán klinikai vizsgálatok új eljárási rendjének módosításáról a 3/2009.évi Klinikai Főigazgatói Utasítással egységes szerkezetbe foglalva.

3/2010. melléklet
MÓDOSÍTOTTA: a 10/2010. számú főigazgatói utasítás

2/2010 sz.
Eljárási rend a tárgyi eszközök és raktári anyagok szervezeti egységek közötti mozgatásának szabályozására.

1/2010 sz.
A Klinikai Központban foglalkoztatott orvosok jogosultságára és egészségügyi tevékenységére vonatkozó jelentésével kapcsolatban .

1/2010 sz.melléklet
MÓDOSÍTOTTA: a 4/2012. számú főigazgatói utasítás

2009

13/2009 sz.
A BMK-PTE integrációhoz kapcsolódó feladatokról/2

12/2009 sz.
A BMK-PTE integrációhoz kapcsolódó feladatokról.

10/2009 sz.
A keretek átcsoportosításának szabályozásáról.

10/2009 sz.
melléklet

9/2009 sz.
Az intézményi várólistákról

9/2009 sz.melléklet

8/2009 sz.
Az egészségügyi fogyóanyagok beszerzésével kapcsolatban.

7/2009 sz.
A különféle gyógyászati eszközök bevitelének és működésbe helyezésének engedélyezéséről az egyes klinikák/intézetek területén.

7/2009 sz. melléklet
HATÁLYON KÍVÜL 2010. március 1-től

6/2009 sz.
A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának az élelmezési napok és ápolási napok eltérésének szakmai indokokon túli eltérésének megszüntetéséről

5/2009 sz.
A külföldi személyek, illetve egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazolni nem tudó belföldi személyek sürgősségi ellátásával kapcsolatos ügyintézés rendjéről

4/2009 sz.
A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ klinikái/intézetei gyógyszerkereteiről

3/2009 sz.
A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ intézeteiben tervezett és folytatott humán klinikai vizsgálatok eljárási rendjéről

3/2009 sz. melléklet
MÓDOSÍTOTTA:a 3/2010. számú főigazgatói utasítás

2008

4/2008 sz.
A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának Térségi Szűrő és Diagnosztikai Központjának előjegyzési rendjéről.

3/2008 sz.
A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának konszignációs raktáron keresztül bonyolított fogyóanyag beszerzéseiről.

2/2008 sz.
A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjában foglalkoztatott egészségügyi dolgozók pontszerző kötelező továbbképzésének munkaidőbe történő beszámításáról.

1/2008 sz.
A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjához tartozó szervezeti egységek egészségügyi ügyeletet ellátó munkavállalói tekintetében alkalmazandó ügyeleti díjról.